• SK
 • CZ
 • DE
 • EN
Blog
Živnosť alebo s.r.o.? - kalkulačka
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:

Živnosť alebo s.r.o.? - kalkulačka

9.3.2020

Pri začiatku podnikanie je dôležité stanoviť si akou formou budete podnikať. Preto sme pre Vás pripravili túto kolkulačku, ktorá Vám pomôže zorientovať sa v tom aké daňové a odvodové zaťaženie znáša živnostník teda SZČO a s.r.o.
Kalkulačka vypočíta koľko zaplatíte na dani z príjmu ako aj zaplatené zdravotné a sociálne odvodov pri podnikaní formou s.r.o. a živnosti (SZČO).

O porovnaní s.r.o. a živnosti sme nedávno zverejnili tento článok Výhody s.r.o. oproti živnosti v roku 2020.

Kalkulačka - živnosť alebo s.r.o.:


Ročné prijmy:
Ročné výdavky:
Nezdanitelné minimum: € pre rok 2020
25% daň sa platí od: € ročne. Len u živnostníka.
Minimálny zdravotné poistenie: € mesačne, v roku 2020
Minimálny sociálne poistenie: € mesačne, v roku 2020
Maximálne sociálne poistenie: € mesačne, v roku 2020S.R.O.Živnosť
Zisk pred zdanenim a odvodmi:12 500,0012 500,00
Zdravotné odvody:01 750,00
Sociálne odvody:04 143,75
Daňový základ:12 500,002 192,05 *
Sadzba dane z príjmu:15% 15%
Daň z príjmu:1 875,00328,81
Spolu dane a odvody:1 875,006 222,56
Čistý zisk:10 625,00 €6 277,44 €
* odpočíta sa nezdaniteľné minimum

Ako funguje výpočet:

 • Výpočet je približný z dôvodu existencie veľkého množstva výnimiek
 • 14 % je sadzba zdravotného poistného. Živnostník vždy platí odvody aspoň v minimálnej stanovenej výške. Minimálne zdravotné odvody sú 70,91€ mesačne (850,92€ ročne)
 • 33.15 % je sadzba sociálneho poistenia. Skladá sa z týchto sadzieb poistení: Starobné 18 %, Invalidné 6 %, Nemocenské 4,4 %, Rezervný fond 4,75 %. Živnostník vždy platí odvody aspoň v minimálnej stanovenej výške. Minimálne sociálne odvody sú 167,89€ mesačne (2014,68€ ročne)
 • Pre sociálne poistenie je stanovený aj maximálny vymeriavací základ vo výške 7090€ mesačne (tj. 85080€ ročne). Čiže maximálne sociálne poistenie pri sadzbe 33,15% z tejto sumy je 2350,66€ mesačne.
 • Živnostník nemusí platiť sociálne odvody v prvom roku ked živnosť založí.
 • Živnostník (SZČO) s obratom do 100 000Eur platí daň 15%. Ak tento obrat prekročí pri malom príjme (základ dane do 37163,36 €) platíte daň len 19%, ale ak zarobíte viac budete musieť platiť daň vo výške 25%.
 • Spoločností s.r.o. na Slovensku platia daň 15% ak majú obrat nižší ako 100 000Eur. Ak majú obrat vyšší platia sadzbu dane z príjmu 21 % Táto daň sa uplatní bez ohľadu na výšku príjmu s.r.o.
 • U s.r.o. počítame s prípadom, že konateľ a spoločník nepoberajú z firmy mzdu.
 • Čistý zisk je suma, ktorá Vám ostane po zaplatení daní a odvodov
 • Pre zjednodušenie výpočtov počítame s podnikateľom neplatcom DPH.


Treba zvážiť aj ručenie

Bezpochyby, najväčšou výhodou s.r.o. je, že spoločník (majiteľ) neručí svojim osobným majetkom, ale ručenie je obmedzené na majetok firmy. Osobný a firemný majetok sú striktne oddelené.

Obmedzenie ručenia neplatí v prípade živnosti a živnostník ručí celým svojim majetkom ako aj majetkom svojho manžela/manželky za záväzky vzniknuté pri podnikaní.


Porovnanie s.r.o. a živnosti sme rozobrali komplexne v článku Výhody s.r.o. oproti živnosti v roku 2020.

Založenie s.r.o. v AKCII

V prípade záujmu o založenie s.r.o. nás neváhajte kontaktovať a využite našu akciovú cenu.