• SK
 • CZ
 • DE
 • EN
Blog
Živnosť alebo s.r.o.? - kalkulačka
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:

Živnosť alebo s.r.o.? - kalkulačka

19.12.2022

Pri začiatku podnikanie je dôležité stanoviť si akou formou budete podnikať. Preto sme pre Vás pripravili túto kalkulačku, ktorá Vám pomôže zorientovať sa v tom aké daňové a odvodové zaťaženie zaplatíte keď si založíte s.r.o. a aké ak si založíte živnosť.
Kalkulačka vypočíta koľko zaplatíte na dani z príjmu ako aj zaplatené zdravotné a sociálne odvodov pri podnikaní formou s.r.o. a živnosti (SZČO).

O porovnaní s.r.o. a živnosti sme nedávno zverejnili tento článok Výhody s.r.o. oproti živnosti v roku 2020.

Kalkulačka - živnosť alebo s.r.o.:


Ročné prijmy:
Ročné výdavky:
Nezdanitelné minimum: € pre rok 2023
25% daň sa platí od: € ročne. Len u živnostníka.
Minimálny zdravotné poistenie: € mesačne, v roku 2023
Minimálny sociálne poistenie: € mesačne, v roku 2023
Maximálne sociálne poistenie: € mesačne, v roku 2023S.R.O.Živnosť
Zisk pred zdanenim a odvodmi:10 000,0010 000,00
Zdravotné odvody:01 500,00
Sociálne odvody:03 315,00
Daňový základ:10 000,00262,18 *
Sadzba dane z príjmu:15% 15%
Daň z príjmu:1 500,0039,33
Spolu dane a odvody:1 500,004 854,33
Čistý zisk:8 500,00 €5 145,67 €
* odpočíta sa nezdaniteľné minimum

Ako funguje výpočet:

 • Výpočet je približný z dôvodu existencie veľkého množstva výnimiek
 • 15 % je sadzba zdravotného poistného. Živnostník vždy platí odvody aspoň v minimálnej stanovenej výške. Minimálne zdravotné odvody sú 97,8€ mesačne (1173,6€ ročne)
 • 33.15 % je sadzba sociálneho poistenia. Skladá sa z týchto sadzieb poistení: Starobné 18 %, Invalidné 6 %, Nemocenské 4,4 %, Rezervný fond 4,75 %. Živnostník vždy platí odvody aspoň v minimálnej stanovenej výške. Minimálne sociálne odvody sú 216,13€ mesačne (2593,56€ ročne)
 • Pre sociálne poistenie je stanovený aj maximálny vymeriavací základ vo výške 8476€ mesačne (tj. 101712€ ročne). Čiže maximálne sociálne poistenie pri sadzbe 33,15% z tejto sumy je 2810,12€ mesačne.
 • Živnostník nemusí platiť sociálne odvody v prvom roku ked živnosť založí.
 • Živnostník (SZČO) s obratom do 100 000Eur platí daň 15%. Ak tento obrat prekročí pri malom príjme (základ dane do 41445,46 €) platíte daň len 19%, ale ak zarobíte viac budete musieť platiť daň vo výške 25%.
 • Spoločností s.r.o. na Slovensku platia daň 15% ak majú obrat nižší ako 100 000Eur. Ak majú obrat vyšší platia sadzbu dane z príjmu 21 % Táto daň sa uplatní bez ohľadu na výšku príjmu s.r.o.
 • U s.r.o. počítame s prípadom, že konateľ a spoločník nepoberajú z firmy mzdu.
 • Čistý zisk je suma, ktorá Vám ostane po zaplatení daní a odvodov
 • Pre zjednodušenie výpočtov počítame s podnikateľom neplatcom DPH.


Treba zvážiť aj ručenie

Bezpochyby, najväčšou výhodou s.r.o. je, že spoločník (majiteľ) neručí svojim osobným majetkom, ale ručenie je obmedzené na majetok firmy. Osobný a firemný majetok sú striktne oddelené.

Obmedzenie ručenia neplatí v prípade živnosti a živnostník ručí celým svojim majetkom ako aj majetkom svojho manžela/manželky za záväzky vzniknuté pri podnikaní.


Porovnanie s.r.o. a živnosti sme rozobrali komplexne v článku Výhody s.r.o. oproti živnosti v roku 2020.

Založenie s.r.o. v AKCII

V prípade záujmu o založenie s.r.o. nás neváhajte kontaktovať a využite našu akciovú cenu.


Prečo využiť naše služby?

Máme viac ako 4900 referencií

Pozriete si naše referencie a hodnotenia našich zákazníkov

Skúsenosti od roku 2009

Sme rokmi overený partner pre Vaše podnikanie

Výhodné ceny

Ponúkame kvalitné služby za výhodné ceny s množstevnými zľavami
Naše referencie:
Referencie loga
Naši klienti nás hodnotia takto:
Viazaná živnosť

Viazaná živnosť je predmet podnikania, ktorej vykonávanie je podmienené preukázaním odbornej spôsobilosti.
Voľná živnosť

Voľná živnosť je predmet podnikania, ktorej vykonávanie nie je podmienené preukázaním odbornej spôsobilosti je postačujúce iba splnenie všeobecných podmienok, daných živnostenským zákonom (bezúhonnosť).
Remeselná živnosť

Pre vykonávanie remeselnej živnosti je potrebné okrem všeobecných podmienok (bezúhonnosť) splniť aj podmienku pobytu v Slovenskej republike a vzdelania.