• SK
 • CZ
 • DE
 • EN
Blog
Založenie spoločnosti za účelom obchodovania na vlastný účet (Investičné činnosti)
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte násPrečo využiť naše služby:

 • Skúsenosti od roku 2009
 • viac ako 4900 referencií
 • Kvalita poskytovaných služieb
 • Komplexné služby pre Vašu firmu
 • Výhodné ceny
 • Poskytujeme množstevné zľavy
 • Garancia zápisu spoločnosti
MY v mediách + Referencie:


Etrend, HnOnline, podnikam.sk, tasr

Náš BLOG - info k aktuálny témam

Založenie spoločnosti za účelom obchodovania na vlastný účet (Investičné činnosti)

8.5.2017

Medzi menej tradičné spôsoby podnikania patrí obchodovanie na vlastný účet spoločnosti. Jedná sa v podstate o podnikanie, ked spoločnosť zhodnocuje svoj majetok zvyčajne na burze.
Ak chcete vykonávať svojou spoločnosťou obchodovanie na vlastný účet (investičné činnosti) so svojim firemným majetkom aj tento predmet činnosti je možné dať zapísať do obchodného registra pri založení s.r.o. ako aj ostatných typov spoločností.

Zvyčajne sa jedná o investičné činnosti v zmysle §54 ods. 3. Zákona o cenných papieroch a investičných službách 566/2001 Z. z., na ktoré nie je potrebné mať povolenie z národnej banky Slovenska podľa písmen:
 • d) obchodovanie na vlastný účet a súčasne tieto osoby nie sú tvorcami trhu alebo neobchodujú na vlastný účet mimo regulovaného trhu alebo mimo mnohostranného obchodného systému na organizovanom, opakovanom a systematickom základe prostredníctvom poskytovania systému dostupného tretím osobám na účely obchodovania s týmito osobami; pričom tvorcom trhu je osoba, ktorá je trvale ochotná obchodovať na finančných trhoch na vlastný účet formou nákupu a predaja finančných nástrojov s využitím vlastného majetku pri cenách ňou určených,
 • b) investičné služby, ktoré poskytujú osoby výhradne pre svoje materské spoločnosti, pre svoje dcérske spoločnosti alebo pre dcérske spoločnosti svojich materských spoločností,

Súd pri založení spoločnosti umožňuje dať zapísať predmet činnosti zodpovedajúci príslušnému bodu zákona do obchodného registra.

Teda ak spoločnosť obchoduje len na vlastný účet s vlastnými peniazmi a predmetom podnikania nie sú investičné služby poskytované verejnosti, tak povolenie Národnej banky nepotrebuje.

Pokiaľ spoločnosť, bude vykonávať transakcie na finančných trhoch podliehajúce Nariadeniu Európskeho parlamenut a rady (EÚ) č. 648/2012 je potrebné aby si spoločnosť pred samotným začiatkom investovania vybavila LEI kód a zabezpečila reportovanie všetkých obchodov podliehajúcich tejto regulácii.


Investovať prostriedky tretích osôb tj. investorov

Pokiaľ bude spoločnosť investovať prostriedky tretích osôb tj. investorov nevzťahuje sa na ňu výnimka a je potrebné aby si spoločnosť vybavila príslušné povolenie NBS.

Zvyčajne sa jedná o licenciu obchodníka s cennými papiermi. Obchodníkom s cennými papiermi môže byť len akciová spoločnosť, ktorej predmetom činnosti je poskytovanie investičných služieb klientom alebo výkon investičných činností na základe povolenia na poskytovanie investičných služieb udeleného národnou bankou Slovenska.

Ako založiť takúto s.r.o.?

Ak máte záujem o založenie spoločnosti s povolením na obchodovanie na vlastný účet, neváhajte nás kontaktovať.


V zaslanej odpovedi boli zodpovedané vš‘etky moje otázky v požžadovanom rozsahu a dostal som aj ďal‘šie užžitočné rady. Ďakujem.

5/5
Odpoveď považujem za najlepšiu zo všetkých, ktoré som prostredníctvom emailu dostal. Stručná, ale hlavne úplne jasná.

5/5
Maximálna spokojnosť s prístupom ku klientovi. Užž 4 roky som Vašim klientom a v‘šetko na 100%.

5/5