• SK
  • CZ
  • DE
  • EN
Blog
Povinnosť splatit základné imanie pri založení spoločnosti
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:

Povinnosť splatit základné imanie pri založení spoločnosti

2.6.2013

Zavedie sa znovu povinnosť zakladateľa splatiť peňažný vklad alebo jeho časť na osobitný účet v banke. Už nebude možné ako sa v praxi bežne používa spôsob splácania peňažných vkladov v hotovosti do pokladnice založenej spoločnosti.
Povinnosť splácať peňažné vklady na bankový účet - návrh zmien pri zakladaní spoločností platný od 1.10.2013 Zavedie sa znovu povinnosť zakladateľa splatiť peňažný vklad alebo jeho časť na osobitný účet v banke. Už nebude možné ako sa v praxi bežne používa spôsob splácania peňažných vkladov v hotovosti do pokladnice založenej spoločnosti.

V zmysle navrhovanej novely bude potrebné peňažné vklady alebo ich časti splatené pred vznikom spoločnosti splácať na osobitný účet v banke, ktorý zriadi správca vkladu a jednotlivý spoločníci, následne splatia vklady alebo časti vkladov v požadovanej výške.

K návrhu na zápis do obchodného registra bude povinnou prílohou v prípade peňažných vkladov namiesto vyhlásenia správcu vkladu práve tento výpis z účtu v banke.

S týmito peňažnými prostriedkami vedenými na tomto účte nebude možné nakladať skôr, ako spoločnosť vznikne, ibaže ide o:

a) platenie nákladov súvisiacich so založením a vznikom spoločnosti podľa spoločenskej zmluvy,
b) vrátenie peňažného vkladu alebo jeho časti a úrokov podľa § 166 ods. 2, alebo
c) vrátenie peňažného vkladu alebo jeho časti ak spoločnosť nevznikne

Účinnosť zmien je navrhovaná od 1. októbra 2013.Prečo využiť naše služby?

Máme viac ako 4900 referencií

Pozriete si naše referencie a hodnotenia našich zákazníkov

Skúsenosti od roku 2009

Sme rokmi overený partner pre Vaše podnikanie

Výhodné ceny

Ponúkame kvalitné služby za výhodné ceny s množstevnými zľavami
Naše referencie:
Referencie loga
Naši klienti nás hodnotia takto:
Základné imanie

Základné imanie je suma všetkých peňažných i nepeňažných vkladov, ktoré všetci spoločníci vložia do spoločnosti.
Nepeňažný vklad do spoločnosti

Základné imanie obchodných spoločností s.r.o. , je možné splatiť okrem klasického peňažného vkladu aj nepeňažným vkladom do spoločnosti.
Spoločenská zmluva

Spoločenská zmluva je písomná dohoda najmenej dvoch spoločníkov o založení obchodnej spoločnosti napr. spoločnosti s ručením obmedzeným. Ak spoločnosť zakladá len 1 osoba spoločnosť sa zakladá pomocou Zakladateľskej listiny.