• SK
  • CZ
  • DE
  • EN
Blog
Povinnosť splatit základné imanie pri založení spoločnosti
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:

Povinnosť splatit základné imanie pri založení spoločnosti

2.6.2013

Zavedie sa znovu povinnosť zakladateľa splatiť peňažný vklad alebo jeho časť na osobitný účet v banke. Už nebude možné ako sa v praxi bežne používa spôsob splácania peňažných vkladov v hotovosti do pokladnice založenej spoločnosti.
Povinnosť splácať peňažné vklady na bankový účet - návrh zmien pri zakladaní spoločností platný od 1.10.2013 Zavedie sa znovu povinnosť zakladateľa splatiť peňažný vklad alebo jeho časť na osobitný účet v banke. Už nebude možné ako sa v praxi bežne používa spôsob splácania peňažných vkladov v hotovosti do pokladnice založenej spoločnosti.

V zmysle navrhovanej novely bude potrebné peňažné vklady alebo ich časti splatené pred vznikom spoločnosti splácať na osobitný účet v banke, ktorý zriadi správca vkladu a jednotlivý spoločníci, následne splatia vklady alebo časti vkladov v požadovanej výške.

K návrhu na zápis do obchodného registra bude povinnou prílohou v prípade peňažných vkladov namiesto vyhlásenia správcu vkladu práve tento výpis z účtu v banke.

S týmito peňažnými prostriedkami vedenými na tomto účte nebude možné nakladať skôr, ako spoločnosť vznikne, ibaže ide o:

a) platenie nákladov súvisiacich so založením a vznikom spoločnosti podľa spoločenskej zmluvy,
b) vrátenie peňažného vkladu alebo jeho časti a úrokov podľa § 166 ods. 2, alebo
c) vrátenie peňažného vkladu alebo jeho časti ak spoločnosť nevznikne

Účinnosť zmien je navrhovaná od 1. októbra 2013.