• SK
  • CZ
  • DE
  • EN
Slovník pojmov
Nepeňažný vklad do spoločnosti
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:Nepeňažný vklad do spoločnosti

Základné imanie obchodných spoločností s.r.o. , je možné splatiť okrem klasického peňažného vkladu aj nepeňažným vkladom do spoločnosti.
Nepeňažným vkladom môže byť len majetok, ktorého hospodárska hodnota sa dá určiť. (nehnuteľnosť, automobil, know how, databáza klientov, a pod. )

Nepeňažný vklad do spoločnosti a určenie peňažnej sumy, v akej sa nepeňažný vklad započítava na vklad spoločníka, sa musí uviesť v spoločenskej zmluve, zakladateľskej zmluve alebo v zakladateľskej listine.

Hodnota nepeňažného vkladu sa určí znaleckým posudkom, ktorý musí obsahovať aj opis nepeňažného vkladu, spôsob jeho ocenenia, údaj o tom, či jeho hodnota zodpovedá hodnote prevzatého záväzku na vklad do spoločnosti.

Vlastnícke právo k nehnuteľnosti nadobúda spoločnosť až vkladom vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností na základe písomného vyhlásenia vkladateľa opatreného osvedčením o pravosti jeho podpisu.

Štatutárny orgán novovzniknutej spoločnosti je povinný do 15 dní od vzniku spoločnosti podať návrh na zápis nepeňažného vkladu do osobitnej evidencie podľa osobitného zákona. (nehnuteľnosť, automobil, a pod.)
Prečo využiť naše služby?

Máme viac ako 4900 referencií

Pozriete si naše referencie a hodnotenia našich zákazníkov

Skúsenosti od roku 2009

Sme rokmi overený partner pre Vaše podnikanie

Výhodné ceny

Ponúkame kvalitné služby za výhodné ceny s množstevnými zľavami
Naše referencie:
Referencie loga
Naši klienti nás hodnotia takto: