• SK
  • CZ
  • DE
  • EN
Slovník pojmov
Nepeňažný vklad do spoločnosti
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:Nepeňažný vklad do spoločnosti

Základné imanie obchodných spoločností s.r.o. , je možné splatiť okrem klasického peňažného vkladu aj nepeňažným vkladom do spoločnosti.
Nepeňažným vkladom môže byť len majetok, ktorého hospodárska hodnota sa dá určiť. (nehnuteľnosť, automobil, know how, databáza klientov, a pod. )

Nepeňažný vklad do spoločnosti a určenie peňažnej sumy, v akej sa nepeňažný vklad započítava na vklad spoločníka, sa musí uviesť v spoločenskej zmluve, zakladateľskej zmluve alebo v zakladateľskej listine.

Hodnota nepeňažného vkladu sa určí znaleckým posudkom, ktorý musí obsahovať aj opis nepeňažného vkladu, spôsob jeho ocenenia, údaj o tom, či jeho hodnota zodpovedá hodnote prevzatého záväzku na vklad do spoločnosti.

Vlastnícke právo k nehnuteľnosti nadobúda spoločnosť až vkladom vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností na základe písomného vyhlásenia vkladateľa opatreného osvedčením o pravosti jeho podpisu.

Štatutárny orgán novovzniknutej spoločnosti je povinný do 15 dní od vzniku spoločnosti podať návrh na zápis nepeňažného vkladu do osobitnej evidencie podľa osobitného zákona. (nehnuteľnosť, automobil, a pod.)
Prečo využiť naše služby?

Máme viac ako 4900 referencií

Pozriete si naše referencie a hodnotenia našich zákazníkov

Skúsenosti od roku 2009

Sme rokmi overený partner pre Vaše podnikanie

Výhodné ceny

Ponúkame kvalitné služby za výhodné ceny s množstevnými zľavami
Naše referencie:
Referencie loga
Naši klienti nás hodnotia takto:
Nepeňažný vklad do spoločnosti

Základné imanie obchodných spoločností s.r.o. , je možné splatiť okrem klasického peňažného vkladu aj nepeňažným vkladom do spoločnosti.
Spoločník

Spoločník je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa na spoločnosti pri spoločnosti s.r.o. podieľa vkladom. Vklad spoločníka môže mať peňažnú alebo nepeňažnú formu.
Daňové raje

Daňovými rajmi su nazývané typicky nezávislé jurisdikcie (ostrovné štáty), ktoré svojimi zákonmi vytvorili priaznivé prostredie pre vznik a prevádzku množstva spoločností.