• SK
  • CZ
  • DE
  • EN
Blog
Založenie s.r.o. – súkromná zdravotná ambulancia
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:

Založenie s.r.o. – súkromná zdravotná ambulancia

27.10.2016

Jedným zo špecifických prípadov s.r.o. je súkromná zdravotná ambulancia. V takýchto špecifických prípadoch je aj postup pri založení s.r.o. iný ako pri väčšine spoločností s volnými živnosťami.
Prvý krok je založenie s.r.o. s Vami vybranými volnými predmetmi podnikania.

Následne je potrebné získať povolenia na prevádzkovanie vlastného zdravotníckeho zariadenia v podobe všeobecnej alebo špecializovanej ambulancie.

Pre získanie povolenia na prevádzkovanie vlastného zdravotníckeho zariadenia je podanie žiadosti o vydanie tohto povolenia.

Žiadosť na prevádzkovanie vlastného zdravotníckeho zariadenia v podobe všeobecnej alebo špecializovanej ambulancie sa podáva na mieste príslušnom vyššom územnom celku podľa miesta prevádzkovania ambulancie.

Vyšší územný celok po splnení všetkých podmienok rozhodne a vydá povolenie žiadateľovi do 30 dní od začatia konania, inak žiadosť zamietne.

Následne je potrebné požiadať o vydanie rozhodnutia príslušný orgán verejného zdravotníctva ohľadne uvedenia priestorov ambulancie do prevádzky.

Štvrtý krok je získanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia založenej s.r.o.. Ako príloha k žiadosť o vydanie prvého povolenia pre právnickú osobu sa prikladá viacero dokumentov, medzi inými aj:
  • doklad o vlastníctve alebo zmluva o nájme priestorov, v ktorých sa bude zdravotná starostlivosť poskytovať
  • čestné vyhlásenie
  • žiadosť o schválenie ordinačných hodín
  • diplom o ukončení VŠ odborného zástupcu
  • pracovná zmluva s odborným garantom

Po splnení predchádzajúcich krokov môže byť podaný návrh na zápis zmeny v s.r.o. do Obchodného registra, kde sa zapíše predmet podnikania prevádzkovanie zdravotného zariadenia.

Záverom je potrebné požiadať Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou o pridelenie kódu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v súlade s ust. § 20 ods. 1 písm. d) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ak máte záujem založiť s.r.o. - súkromná zdravotná ambulancia, ako aj s akýmikoľvek inými predmetmi podnikania neváhajte nás kontaktovať.

Prečo využiť naše služby?

Máme viac ako 4900 referencií

Pozriete si naše referencie a hodnotenia našich zákazníkov

Skúsenosti od roku 2009

Sme rokmi overený partner pre Vaše podnikanie

Výhodné ceny

Ponúkame kvalitné služby za výhodné ceny s množstevnými zľavami
Naše referencie:
Referencie loga
Naši klienti nás hodnotia takto:
Založenie Účtovníckej firmy

Ak ste sa rozhodli pre založenie účtovnej firmy a neviete ako začať v našom príspevku nájdete stručný prehľad.
Založenie spoločnosti

Založenie spoločnosti je proces, pri ktorom dochádza k vzniku samostnej právnickej osoby. Proces z pravidla spočíva v spísaní potrebných dokumentov a ich podaní na príslušný register.
Založenie Realitnej kancelárie

Pre založenie realitnej kancelárie ako spoločnosti s.r.o. alebo inej právnej formy, je potrebné preukazovať živnostenskému úradu príslušné vzdelanie, prípadne prax, nakoľko živnostenské oprávnenie „Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)“ je viazanou živnosťou.