• SK
 • CZ
 • DE
 • EN
Blog
Založenie reštaurácie alebo kaviarne ako s.r.o.
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:

Založenie reštaurácie alebo kaviarne ako s.r.o.

14.5.2020

Podnikať možno v rôznych oblastiach, preto si môžete vybrať. Niektorí preferujú vyšší zisk, iní oblasti ich záľub, prípadne oboje. K častým rozhodnutiam patrí i založenie reštaurácie či kaviarne a obľúbenou formou založenie formou spoločnosti s ručením obmedzeným.
Pri založení reštaurácie či kaviarne je však potrebné splnenie viacerých podmienok, preto sa im budeme v tomto článku venovať.

Predmety podnikania

K základným predmetom podnikania pre reštauráciu či kaviareň sú:
 • Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
 • Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
 • Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
 • Výroba nápojov
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

V prípade reštaurácie je však dôležitá činnosť Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál určených na priamu spotrebu mimo prevádzkových priestorov. Pre úspešnú kaviareň je to zase Výroba pekárskych a cukrárenských výrobkov. Ide však o remeselné živnosti, preto si treba nájsť zodpovedného zástupcu, ktorým býva spoločník či zamestnanec.

Priestory prevádzky

Priestory pre prevádzkareň treba zriadiť na vhodnom mieste, pričom môže ísť o vlastné alebo prenajaté priestory. Po zvolení umiestnenia prevádzkarne treba pristúpiť k ďalším krokom.

Všetky priestory prevádzky musia byť skolaudované, následne treba získať povolenie od regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Majiteľ či prevádzkar musí mať tiež Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažnej činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov.

Označenie prevádzky

Každá prevádzka musí byť riadne označená. K povinným údajom patrí:
 • Obchodné meno podnikateľa
 • Sídlo, príp. miesto podnikania
 • Meno a priezvisko osoby, ktorá je zodpovedná za činnosť prevádzkarne
 • Vypracovaný prevádzkový poriadok musí byť umiestnený na vhodnom a viditeľnom mieste.

Predaj alkoholu

Ak plánujete predávať aj alkohol, na colnom úrade je potrebné podať žiadosť o povolenie na predaj spotrebiteľského balenia liehu. Po získaní povolenia je potrebné viesť evidenciu podľa zákona č. 105/2004 Z.z.

Hudba

Súčasťou takmer každej kaviarne je aj hudba. Ak preto plánujete mať v prevádzke zapnuté rádio alebo televízor, ste povinní sa nahlásiť na Slovenský zväz autorský.

Budete platiť poplatky, ktoré závisia od rozlohy kaviarne a množstva miest na sedenie aj od množstva prehrávačov a televízorov.

Registračná pokladňa

Kúpa registračnej pokladne je povinná pre každú prevádzku. Taktiež je povinnosťou aj viesť knihy elektronickú registračnú pokladňu a tlačiť denné uzávierky. Registračnú pokladňu treba zaregistrovať na miestnom daňovom úrade ešte pred prvým vytlačením bločku.

Vlastní zamestnanci

Ak chcete mať aj vlastný personál, budete povinní zaregistrovať sa v sociálnej poisťovni ako zamestnávateľ a posielať mesačné výkazy odpracovaných hodín a iné.

Každý zamestnávateľ je povinný mať podľa Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci č. 124/2006 Z. z. Prevádzka musí mať označené únikové východy, hasiaci prístroj aj ohlasovňu požiaru. Na viditeľnom mieste musia byť umiestnené aj vypracované požiarne a poplachové smernice, dokument o protipožiarnej hliadke musia byť umiestnené na viditeľnom mieste.

Odvoz a likvidácia odpadov

Na platbu za odvoz a likvidáciu odpadov sa prihlasuje v magistráte mesta. Tam je potrebné uviesť, aké množstvo odpadov budete približne produkovať a ako často ho majú odnášať.

Reklamné plochy

Pre úspech v súčasnej dobe už často nestačí mať len najlepšie produkty, a preto treba venovať pozornosť aj marketingu. K najjednoduchším a najpraktickejším formám patrí umiestňovanie reklamných plôch pred prevádzkou na mestskom pozemku. Na to je však potrebné získať povolenie, ktoré si môžete vyžiadať na magistráte mesta.

Založenie s.r.o. v AKCII

Ak ste sa rozhodli pre založenie reštaurácie alebo kaviarne formou s.r.o. neváhajte nás kontaktovať a využite našu akciovú cenu.


Prečo využiť naše služby?

Máme viac ako 4900 referencií

Pozriete si naše referencie a hodnotenia našich zákazníkov

Skúsenosti od roku 2009

Sme rokmi overený partner pre Vaše podnikanie

Výhodné ceny

Ponúkame kvalitné služby za výhodné ceny s množstevnými zľavami
Naše referencie:
Referencie loga
Naši klienti nás hodnotia takto:
Založenie Realitnej kancelárie

Pre založenie realitnej kancelárie ako spoločnosti s.r.o. alebo inej právnej formy, je potrebné preukazovať živnostenskému úradu príslušné vzdelanie, prípadne prax, nakoľko živnostenské oprávnenie „Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)“ je viazanou živnosťou.
Založenie Účtovníckej firmy

Ak ste sa rozhodli pre založenie účtovnej firmy a neviete ako začať v našom príspevku nájdete stručný prehľad.
Založenie spoločnosti

Založenie spoločnosti je proces, pri ktorom dochádza k vzniku samostnej právnickej osoby. Proces z pravidla spočíva v spísaní potrebných dokumentov a ich podaní na príslušný register.