• SK
  • CZ
  • DE
  • EN
Blog
Založenie jednoosobovej s.r.o. lekárom
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:

Založenie jednoosobovej s.r.o. lekárom

13.11.2018

Ak máte lekársky diplom, máte viacero možností na jeho uplatnenie, ak sa rozhodnete, že budete mať súkromnú ambulanciu, viete sa zaradiť buď medzi živnostníkov alebo si založíte sro-čku.
Pri založení spoločnosti s ručením obmedzeným, sa štandardne postupuje cez živnostenský a obchodný register. V špecifických prípadoch je potrebné povolenie od iného úradu, ktorý má nastatosť pridelovanie oprávnení na podnikenie v danej oblasti.

Medzi takéto činnost, ktoré nepatria medzi živnosti a teda nie sú spravované živnostenským registrom patria aj "prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia a poskytovanie zdravotnej starostlivosti ako samostatnej zdravotníckej praxe" alebo "výkon odborného zástupcu právnickej osoby prevádzkujúcej zdravotnícke zariadenie".

Na vykonávanie takéhoto predmetu podnikania je potrebné oprávnenie na výkon tejto činnosti a na výkon zdravotníckeho povolania. Povolenie na takúto prevádzku udeľuje VUC. Toto povolenie však musí byť vydané na danú sro ktorú zakladáte, takže aby Vám VÚC povolenie vydal, je potrebné doložiť zakladateľskú listinu.

Pri podávaní žiadosti o vydanie povolenia na prevázdku zdravotníckeho zariadenia sa postupuje podľa ustanovení § 11 zákona č. 578/2004 Z.z. v platnom znení. Rovnako treba doložiť nájomnú zmluvu alebo list vlastníctva od priestoru, v ktorom budete činnosť vykonávať. Ten najskôr musí posúdiť úrad verejného zdravotníctva či zodpovedajú platným normám a predpisov čo sa týka lekárskych ordinácií.

Ako príloha k žiadosť o vydanie prvého povolenia pre právnickú osobu sa prikladá viacero dokumentov, medzi inými aj:
  • doklad o vlastníctve alebo zmluva o nájme priestorov, v ktorých sa bude zdravotná starostlivosť poskytovať
  • čestné vyhlásenie
  • žiadosť o schválenie ordinačných hodín
  • diplom o ukončení VŠ odborného zástupcu
  • pracovná zmluva s odborným garantom

Záverom je potrebné požiadať Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou o pridelenie kódu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v súlade s ust. § 20 ods. 1 písm. d) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Po splnení predchádzajúcich krokov môže byť podaný návrh na zápis spoločnosti do Obchodného registra, kde sa zapíše predmet podnikania prevádzkovanie zdravotného zariadenia.

K návrhu na zápis sa prikladá už priamo povolenie pridelené VÚC. Od podania by mala byť spoločnosť zapísaná v registri do týždňa. Jedine že by tento predmet činnosti nebol Váš jediný a dali by ste si zapísať napr. kúpu a predaj tovaru či iné predmety ktoré by ste vo Vašej budúcej firmy mohli využiť.

V tom prípade sa návrh na zápis s.r.o. musí podať aj na živnostenský register kde Vám bude vydaný živnostenský list, ktorý sa rovnako prikladá k návrhu na zápis do obchodného registra.
V prípade záujmu o založenie s.r.o. s predmetom podnikania prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia nás kontaktujte.

Prečo využiť naše služby?

Máme viac ako 4900 referencií

Pozriete si naše referencie a hodnotenia našich zákazníkov

Skúsenosti od roku 2009

Sme rokmi overený partner pre Vaše podnikanie

Výhodné ceny

Ponúkame kvalitné služby za výhodné ceny s množstevnými zľavami
Naše referencie:
Referencie loga
Naši klienti nás hodnotia takto:
Založenie Účtovníckej firmy

Ak ste sa rozhodli pre založenie účtovnej firmy a neviete ako začať v našom príspevku nájdete stručný prehľad.
Založenie spoločnosti

Založenie spoločnosti je proces, pri ktorom dochádza k vzniku samostnej právnickej osoby. Proces z pravidla spočíva v spísaní potrebných dokumentov a ich podaní na príslušný register.
Založenie Realitnej kancelárie

Pre založenie realitnej kancelárie ako spoločnosti s.r.o. alebo inej právnej formy, je potrebné preukazovať živnostenskému úradu príslušné vzdelanie, prípadne prax, nakoľko živnostenské oprávnenie „Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)“ je viazanou živnosťou.