• SK
 • CZ
 • DE
 • EN
Blog
Ako splatiť základné imanie s.r.o.
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:

Ako splatiť základné imanie s.r.o.

30.11.2013

Po nadobudnutí účinnosti novely obchodného zákonníka od 1.12.2013, už nebude možné dokázať splatenie základného imania len vyhlásením správcu vkladu, ale bude potrebné preukázať „reálne“ splatenie základného imania doložením potvrdenia z banky o splatení.
Vyhlásenia o splatení základného imania bolo najjednoduchšie ako založiť spoločnosť s.r.o., kde je minimálna výška základného imania 5000 EUR. Toto môže byť pre niektoré osoby, ktoré si plánujú založiť spoločnosť s.r.o. jedným z významným negatívom.

Sú ale možnosti kedy nie je potrebné zohnať celých 5000 EUR, alebo ho je možné splatiť inak:
 1. Jedným zo spôsobov pri počte 2 a viac spoločníkov je možnosť splatiť len časť základného imania. Toto umožňuje obchodný zákonník, kedy sa musí na každý peňažný vklad splatiť najmenej 30%. Celková hodnota splatených peňažných vkladov musí byť aspoň 50% základného imania. Čiže je možné splatiť len 2500 EUR základného imania. Toto nieje možné ale uplatniť pri 1 spoločníkovi, tu je potrebné vložiť kompletné základné imanie, a to minimálne 5000 EUR.
 2. Koľko musia splatiť jednotlivý spoločníci:

  Počet spoločníkov Každý spoločník
  vloží na bank. účet
  Celkový vklad
  každého spoločníka
  Nutnosť splatiť imanie vo výške Celkové zákl. imanie
  4 625 1250 2500 5000
  3 833,5 1667 2500,5 5001
  2 1250 2500 2500 5000
  1 5000 5000 5000 5000


 3. Ďalšou možnosťou je splatenie nepeňažným vkladom (automobil, know how, databáza klientov, nehnuteľnosť, iné). Tu je potrebné doložiť na zápis do obchodného registra aj znalecký posudok, ktorý musí obsahovať aj opis nepeňažného vkladu, spôsob ocenenia a údaj o tom či hodnota zodpovedá hodnote prevzatého záväzku na vklad do spoločnosti. (ceny znaleckých posudkov bývajú: cca auto 90 EUR, nehnuteľnosť cca 300 EUR, závisí od znalca a druhu nepeňažného vkladu)
 4. Ďalšou možnosťou je požičať si peniaze na obdobie, kým bude spoločnosť zapísaná do obchodného registra. Požičať si viete od známych, banky, či od spoločností, ktoré poskytujú rôzne pôžičky. Nakoľko obchodný zákonník neustanovuje že základné imanie, ktoré je potrebné pred zápisom do obchodného registra vložiť do banky, aby zostalo na účte aj po vzniku spoločnosti. Je možné ho presunúť do pokladne a evidovať ho ako v súčasnosti napr. v pokladni spoločnosti.


Rovnako je možné kombinovať jednotlivé splatenia základného imania, napr. časť je možné splatiť nepeňažným vkladom, a zbytok peňažným vkladom, tak aby základné imanie bolo minimálne 5000 EUR.

Prečo využiť naše služby?

Máme viac ako 4900 referencií

Pozriete si naše referencie a hodnotenia našich zákazníkov

Skúsenosti od roku 2009

Sme rokmi overený partner pre Vaše podnikanie

Výhodné ceny

Ponúkame kvalitné služby za výhodné ceny s množstevnými zľavami
Naše referencie:
Referencie loga
Naši klienti nás hodnotia takto:
Základné imanie

Základné imanie je suma všetkých peňažných i nepeňažných vkladov, ktoré všetci spoločníci vložia do spoločnosti.
Nepeňažný vklad do spoločnosti

Základné imanie obchodných spoločností s.r.o. , je možné splatiť okrem klasického peňažného vkladu aj nepeňažným vkladom do spoločnosti.
Kto sídli v Bratislave?

Bratislava je sídlom viacerých medzinárodných inštitúcií, Vlády ako aj Parlamentu ako aj národných kultúrnych ustanovizní, a samozrejme veľkým množstvom spoločností.