• SK
  • CZ
  • DE
  • EN
Slovník pojmov
Základné imanie
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:Základné imanie

Základné imanie je suma všetkých peňažných i nepeňažných vkladov, ktoré všetci spoločníci vložia do spoločnosti.
Základné imanie alebo mimo právnych kontextov aj základný kapitál alebo pre štátne podniky kmeňové imanie je peňažné vyjadrenie súhrnu zdrojov vložených do podniku jeho vlastníkmi. Základné imanie akciovej spoločnosti je rozvrhnuté na určitý počet akcií s určitou menovitou hodnotou.

Základné imanie sa vytvára povinne v spoločnosti s ručením obmedzeným a v akciovej spoločnosti. Jeho výška sa zapisuje do obchodného registra."