• SK
 • CZ
 • DE
 • EN
Blog
Na ktoré potraviny sa znížila DPH od 1.1.2016 na 10%?
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:

Na ktoré potraviny sa znížila DPH od 1.1.2016 na 10%?

4.1.2016

Od januára 2016 kleslo DPH na vybrané základné potraviny z 20% na 10%. Ktorých potravín sa to týka?
Medzi základné potraviny podľa našej vlády a schváleného zákona patria:

 • Mäso z hovädzích zvierat čerstvé, chladené, (bez vnútorností)
 • Mäso z domácich svíň - čerstvé alebo chladené, (bez vnútorností)
 • Mäso z oviec alebo kôz, čerstvé, chladené, (bez vnútorností)
 • Mäso a jedlé drobky z domácej hydiny, čerstvé, chladené,
 • Mäso a jedlé drobky z domácich králikov, čerstvé, chladené,
 • Sladkovodné ryby, živé, chladené,
 • Rybie filé a ostatné rybie mäso (tiež mleté) zo sladkovodných rýb, čerstvé, chladené
 • Mlieko,
 • Maslo,
 • Chlieb - len čerstvý chlieb podľa vyhlášky.

Na tieto potraviny je potrebné mať duálne ceny (s 20 a aj 10-percentnou sadzbou dane), aby si zákazník mohol skontrolovať zníženie ceny potravín.

Prečo využiť naše služby?

Máme viac ako 4900 referencií

Pozriete si naše referencie a hodnotenia našich zákazníkov

Skúsenosti od roku 2009

Sme rokmi overený partner pre Vaše podnikanie

Výhodné ceny

Ponúkame kvalitné služby za výhodné ceny s množstevnými zľavami
Naše referencie:
Referencie loga
Naši klienti nás hodnotia takto:
Zábezpeka na DPH

Týka sa vymedzeného okruhu osôb, ktoré podali žiadosť o registráciu na daň podľa §4 ods. 1. až 4. zákona o DPH (povinná aj dobrovoľná registrácia). Vzťahuje sa iba na zdaniteľné osoby so sídlom, miestom podnikania alebo prevádzkarňou v tuzemsku.
IČ DPH

IČ DPH v dlhom tvare Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty. Toto číslo je identifikátor pre platenie dane z pridanej hodnoty pre štáty Európskej únie.
Daňové raje

Daňovými rajmi su nazývané typicky nezávislé jurisdikcie (ostrovné štáty), ktoré svojimi zákonmi vytvorili priaznivé prostredie pre vznik a prevádzku množstva spoločností.