• SK
  • CZ
  • DE
  • EN
Blog
Zloženie zábezpeky pri registrácii spoločnosti k DPH
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:

Zloženie zábezpeky pri registrácii spoločnosti k DPH

3.11.2012

Daňový úrad môže pri registrácii spoločnosti k DPH (teda pridelení IČ DPH pre spoločnosť) požadovať zábazpeku.
Jedná sa o spoločnosti, ktoré podajú žiadosť o platcovstvo DPH po 1.10.2012 a splnia niektorú z nasledujúcich podmienok:
  1. jedná sa o spoločnosť, ktoré žiada o "dobrovoľnú" registráciu DPH, teda ešte nespĺňa podmienku obratu za 12 mesiacov vo výške viac ako 50 000Eur.
  2. konateľ alebo spoločník majú nedoplatky na daniach v celkovej výške minimálne 1000 €
  3. spoločnosti bola zrušená registrácia DPH pre porušenia daňových povinností podľa § 81, bod 2, ods. 4, písm. b) zákona o DPH
  4. konateľ alebo spoločník bol v minulosti konateľom alebo spoločníkom inej spoločnosti ktorá spĺňa podmienky bodu 2, alebo 3


UPDATE 12.1.2014: V praxi sa stretávame s prípadmi, keď je zábezpeka (podľa nášho názoru bezdôvodne) vyžadovaná od väčšiny novozaložených spoločností žiadajúcich o "dobrovoľnú" registráciu DPH vo výške 1000-5000Eur.