• SK
  • CZ
  • DE
  • EN
Blog
Zloženie zábezpeky pri registrácii spoločnosti k DPH
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:

Zloženie zábezpeky pri registrácii spoločnosti k DPH

3.11.2012

Daňový úrad môže pri registrácii spoločnosti k DPH (teda pridelení IČ DPH pre spoločnosť) požadovať zábazpeku.
Jedná sa o spoločnosti, ktoré podajú žiadosť o platcovstvo DPH po 1.10.2012 a splnia niektorú z nasledujúcich podmienok:
  1. jedná sa o spoločnosť, ktoré žiada o "dobrovoľnú" registráciu DPH, teda ešte nespĺňa podmienku obratu za 12 mesiacov vo výške viac ako 50 000Eur.
  2. konateľ alebo spoločník majú nedoplatky na daniach v celkovej výške minimálne 1000 €
  3. spoločnosti bola zrušená registrácia DPH pre porušenia daňových povinností podľa § 81, bod 2, ods. 4, písm. b) zákona o DPH
  4. konateľ alebo spoločník bol v minulosti konateľom alebo spoločníkom inej spoločnosti ktorá spĺňa podmienky bodu 2, alebo 3


UPDATE 12.1.2014: V praxi sa stretávame s prípadmi, keď je zábezpeka (podľa nášho názoru bezdôvodne) vyžadovaná od väčšiny novozaložených spoločností žiadajúcich o "dobrovoľnú" registráciu DPH vo výške 1000-5000Eur.

Prečo využiť naše služby?

Máme viac ako 4900 referencií

Pozriete si naše referencie a hodnotenia našich zákazníkov

Skúsenosti od roku 2009

Sme rokmi overený partner pre Vaše podnikanie

Výhodné ceny

Ponúkame kvalitné služby za výhodné ceny s množstevnými zľavami
Naše referencie:
Referencie loga
Naši klienti nás hodnotia takto:
Zábezpeka na DPH

Týka sa vymedzeného okruhu osôb, ktoré podali žiadosť o registráciu na daň podľa §4 ods. 1. až 4. zákona o DPH (povinná aj dobrovoľná registrácia). Vzťahuje sa iba na zdaniteľné osoby so sídlom, miestom podnikania alebo prevádzkarňou v tuzemsku.
IČ DPH

IČ DPH v dlhom tvare Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty. Toto číslo je identifikátor pre platenie dane z pridanej hodnoty pre štáty Európskej únie.
Znaky živnosti

Živnosťou je len taká činnosť, pri ktorej je splnených všetkých šesť atribútov vymenovaných v tomto ustanovení. To znamená, že pri absencii čo i len jedného zákonom vymenovaného znaku nepôjde o živnosť.