• SK
  • CZ
  • DE
  • EN
Blog
Nový zoznam platiteľov DPH uplatňujúcich osobitnú úpravu
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:

Nový zoznam platiteľov DPH uplatňujúcich osobitnú úpravu

1.5.2016

Finančná správa zverejnila na svojom portály nový zoznam platiteľov dane z pridanej hodnoty, ktorý súvisí s osobitnou úpravou uplatňovania DPH.
Zákon od 1.1.2016 umožňuje uplatňovať osobitnú úpravu na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby.

Režim osobitnej úpravy je možné uplatňovať len od prvého dňa zdaňovacieho obdobia.

Začatie resp. skončenie uplatňovania osobitnej úpravy platiteľ dane písomne oznámi daňovému úradu najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom začal uplatňovať osobitnú úpravu.

Daňová povinnosť platiteľovi DPH vznikne až prijatím platby od svojich odberateľov. Zároveň si platiteľ DPH bude uplatňovať odpočítanie DPH až po zaplatení svojmu dodávateľovi.

Finančná správa zverejnila na svojich stránkach zoznam podnikateľov, ktorý oznámili začatie resp. skončenie uplatňovania osobitnej úpravy dane. (https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zoznamy)

Uvedený zoznam má iba informatívny charakter a pre vznik daňovej povinnosti a  odpočítanie dane je rozhodujúci údaj na faktúre.

Je potrebné na faktúre uviesť slovnú informáciu „daň sa uplatňuje na základe prijatia platby“.

Ak platiteľ túto informáciu na faktúre neuvedie, daňová povinnosť vznikne podľa bežných pravidiel.