• SK
  • CZ
  • DE
  • EN
Blog
Ako registrovať s.r.o. za platcu DPH
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:

Ako registrovať s.r.o. za platcu DPH

20.7.2021

Pri rozhodovaní sa o založení spoločnosti máte viacero možností čo sa týka možností DPH. Spoločnosť môže fungovať ako neplatca DPH, alebo s niektorou s registrácii, ktoré si bližšie priblížime v tomto článku.
V prípade záujmu o založenie s.r.o. s DPH registráciou alebo registráciu s.r.o. k DPH pre existujúcu spoločnosť nás neváhajte kontaktovať.

Nová spoločnosť po vznikne ako neplatca DPH. Následné može požiadať o registráciu k platcovstvu DPH daňový úrad.

Žiadost o registráciu k DPH je možné podať elektronicky alebo v deň vzniku alebo nasledujúci pracovný deň ak je deň vzniku víkend/sviatok v papierovej forme na príslušnom tlačive.

Spoločnosti sa môžu registrovať k DPH podľa §4, §7 a §7a. V čom je rozdiel?


  • Registrácia podľa §4 - jedná sa o tzv. klasického platcu DPH na Slovensku, ktorý má povinnosť odvádzať daň z dodávok tovaru a služieb a má právo na odpočítanie dane s výnimkou ak dodáva tovar alebo službu ktoré sú od dane oslobodené
  • Registrácia podľa §7 - registrujete sa ak nadobúdate tovar z iného členského štátu EU
  • Registrácia podľa §7a - registrujete sa ak prijímate alebo dodávate službu z/do iného členského štátu EU

Pri týchto tzv. Európskych DPH sa nestávate platiteľmi dane. Nemáte nárok na odpočítanie dane ale máte povinnosť platiť daň pri nadobudnutí tovaru alebo služby od zahraničnej osoby

Vždy keď sa zakladá spoločnosť, vznikne ako neplatca DPH, o následné platcovstvo musíte požiadať daňový úrad elektronicky alebo v prvý deň vzniku firmy (alebo nasledujúci pracovný deň ak je deň vzniku víkend/sviatok) na príslušnom tlačive.

Európske DPH sa prideľujú automaticky bez nutnosti vybavovania podkladov k registrácii. Trvá to cca týždeň od podania žiadosti a DU vám následne pošle na adresu firmy bielu kartičku - osvedčenie o registrácii

Pokiaľ máte záujem stať sa klasickým platcom DPH sú tu tiež dve možnosti.

Povinná registrácia

Prvá je povinná registrácia ak prekročíte obrat 49 790€ za najviac 12 predchádzajúcich po sebe idúcich kalendárnych mesiacov. Následne ste povinný do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci v ktorom ste dosiahli obrat, požiadať o registráciu. To platí aj keď ste obrat dosiahli už za 2 alebo 3 kalendárne mesiace.

Následne vám daňový úrad do 21 dní vydá osvedčenie o registrácii. Tam bude uvedený dátum od ktorého sa stávate platcom dne.

Dobrovoľná registrácia

Druhý spôsob je dobrovoľná registrácia. To znamená že ste daný obrat nedosiahli no aj tak chcete mať platcovstvo DPH. Všetky dobrovoľné žiadosti o registráciu sa posudzujú individuálne s ohľadom na činnosť žiadateľa preto táto registrácia môže trvať dlhšie. Daňovému úradu treba dokazovať ekonomickú aktivitu. Za to sa považujú aj prípravy na budúce zdaniteľné obchody. Takže viete im dodať nejaký business plán alebo predbežné zmluvy s kupcami a podobne. Následne ak splníte podmienky registrácie tak obdržíte tiež kartičku - osvedčenie o registrácii s identifikačným číslom pre daň.

Pokiaľ chcete celé toto vybavovanie obísť, môžte sa pozrieť po spoločnostiach ktoré sú na predaj. Mnoho spoločností ukončuje svoju činnosť a odpredajú sa s tým že nemusíte už nič riešiť a ste hneď platca DPH. Je ale treba dávať pozor a vopred si prejsť účtovníctvo danej firmy aby ste nekúpili spoločnosť zadĺženú alebo s exekúciami.

Pri tejto možnosti však treba rátať s vyššou cenou nakoľko sú to spoločnosti s históriou. Najnižšia suma sa vie hýbať aj okolo 2500€. No zároveň je to časovo najvýhodnejšie a vstupujete už do fungujúcej s.r.o. zatiaľ čo pri založení bude trvať minimálne mesiac a pol od podpisu dokumentov o založení spoločnosti až po dokončenie registrácie.

Registrácia s.r.o. k DPH

V prípade záujmu o založenie s.r.o. s DPH registráciou alebo registráciu s.r.o. k DPH pre existujúcu spoločnosť nás neváhajte kontaktovať.


Prečo využiť naše služby?

Máme viac ako 4900 referencií

Pozriete si naše referencie a hodnotenia našich zákazníkov

Skúsenosti od roku 2009

Sme rokmi overený partner pre Vaše podnikanie

Výhodné ceny

Ponúkame kvalitné služby za výhodné ceny s množstevnými zľavami
Naše referencie:
Referencie loga
Naši klienti nás hodnotia takto:
Zábezpeka na DPH

Týka sa vymedzeného okruhu osôb, ktoré podali žiadosť o registráciu na daň podľa §4 ods. 1. až 4. zákona o DPH (povinná aj dobrovoľná registrácia). Vzťahuje sa iba na zdaniteľné osoby so sídlom, miestom podnikania alebo prevádzkarňou v tuzemsku.
IČ DPH

IČ DPH v dlhom tvare Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty. Toto číslo je identifikátor pre platenie dane z pridanej hodnoty pre štáty Európskej únie.
Kto sídli v Bratislave?

Bratislava je sídlom viacerých medzinárodných inštitúcií, Vlády ako aj Parlamentu ako aj národných kultúrnych ustanovizní, a samozrejme veľkým množstvom spoločností.