• SK
  • CZ
  • DE
  • EN
Blog
Predĺženie doby archivácie účtovných dokladov
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:

Predĺženie doby archivácie účtovných dokladov

13.11.2017

S účinnosťou od 1.1.2018 bola schválená novela zákona o účtovníctva s cieľom zosúladiť dobu archivácie účtovných dokladov s dobou archivácie účtovnej závierky ako podkladov k jej zostaveniu s dobou uchovávania dokladov súvisiacich s DPH.
Pre všetky účtovné jednotky, to znamená predĺženie doby archivácie všetkých účtovných dokladov z 5 na 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú.

Medzi účtovné doklady patria hlavne:
  • účtovné knihy,
  • zoznamy účtovných kníh,
  • zoznamy číselných znakov alebo iných symbolov a skratiek použitých v účtovníctve,
  • odpisový plán, inventúrne súpisy, inventarizačné zápisy a účtový rozvrh,
  • účtovné záznamy, ktoré sú nositeľmi informácie týkajúcej sa spôsobu vedenia účtovníctva a ktorými účtovná jednotka dokladuje formu vedenia účtovníctva (§ 31 ods. 2)


Dlhšia lehota archivácie sa vzťahuje aj na už uzavreté účtovné roky a tie doklady, ktorým do 31.12.2017 neuplynie 5 ročná archivačná lehota.

Súčasne sa zavádza inštitút osobitne závažného porušenia zákona o účtovníctve, za ktoré hrozí pokuta do 3 mil. € a zrušenie živnostenského oprávnenia pri závažnom porušení povinností ako je nevedenie účtovníctva, alebo nezostavovanie účtovnej závierky a pod.

Naďalej platí, že je možné archivovať účtovné záznamy v písomnej forme alebo v elektronickej forme a to podľa vlastného rozhodnutia.

Prečo využiť naše služby?

Máme viac ako 4900 referencií

Pozriete si naše referencie a hodnotenia našich zákazníkov

Skúsenosti od roku 2009

Sme rokmi overený partner pre Vaše podnikanie

Výhodné ceny

Ponúkame kvalitné služby za výhodné ceny s množstevnými zľavami
Naše referencie:
Referencie loga
Naši klienti nás hodnotia takto: