• SK
  • CZ
  • DE
  • EN
Blog
Od budúceho roka nebude potrebné splatiť základné imanie na bankový účet
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:

Od budúceho roka nebude potrebné splatiť základné imanie na bankový účet

12.6.2015

Jednou z najvýznamnejších zmien týkajúceho sa začínajúcich podnikateľov pri založení sro je, že od 1.1.2016 už nebude potrebné vkladať základné imanie na bankový účet.
Podobne ako to bolo v minulosti bude postačovať len písomné vyhlásenie správcu vkladu o splatení základného imania a teda splatenie imania bude možné aj v hotovosti.

Čiže od 1.1.2016 už nebude viac potrebný výpis z účtu v banke preukazujúci splatenie základného imania.

Nakoľko však zákon o obmedzení platieb v hotovosti v prípade právnických osôb zakazuje hotovostné platby prevyšujúce 5000Eur splatenie základného imania v hotovosti bude možné len v prípade, že jeho výške neprekročí 5000Eur.

V prípade vyššieho základného imania ho však bude potrebné ho splatiť na bankový účet.