• SK
  • CZ
  • DE
  • EN
Slovník pojmov
Výpis z obchodného registra
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:Výpis z obchodného registra

Výpis z obchodného registra je listina ktorá preukazuje existenciu spoločnosti. Výpis z obchodného registra obsahuje aktuálne informácie o spoločnosti, o jej Názve, sídle, predmetoch činnosti, spoločníkoch (akcionároch), štatutárnych orgánoch, základnom imaní a pod.
Výpis z obchodného registra Je to listina ktorá preukazuje existenciu spoločnosti. Výpis z obchodného registra obsahuje aktuálne informácie o spoločnosti, o jej Názve, sídle, predmetoch činnosti, spoločníkoch (akcionároch), štatutárnych orgánoch, základnom imaní a pod. Výpis z obchodného registra je verejná listina, preto o jej vydanie môže požiadať ktorákoľvek osoba.

Výpis z obchodného registra si môžete vyžiadať na registrovom súde kde je spoločnosť zapísaná. Prípadne je možné požiadať o vydanie výpisu aj u ktoréhokoľvek notára na počkanie, prípadne je vydávanie výpisov zabezpečované aj Slovenskou poštou.

Všetky tieto výpisy sú úradne uznané a majú charakter listiny použiteľnej aj na právne účely.

Informatívny výpis z obchodného registra v skrátenej verzii je možné stiahnuť na internetovej stránke www.orsr.sk.
Prečo využiť naše služby?

Máme viac ako 4900 referencií

Pozriete si naše referencie a hodnotenia našich zákazníkov

Skúsenosti od roku 2009

Sme rokmi overený partner pre Vaše podnikanie

Výhodné ceny

Ponúkame kvalitné služby za výhodné ceny s množstevnými zľavami
Naše referencie:
Referencie loga
Naši klienti nás hodnotia takto:
Výpis z obchodného registra

Výpis z obchodného registra je listina ktorá preukazuje existenciu spoločnosti. Výpis z obchodného registra obsahuje aktuálne informácie o spoločnosti, o jej Názve, sídle, predmetoch činnosti, spoločníkoch (akcionároch), štatutárnych orgánoch, základnom imaní a pod.
Zmeny v spoločnostiach

Pokiaľ dôjde k zmene údajov spoločnosti (napríklad adresy, obchodného mena) Alebo nastane zmena v údajoch osôb, ktoré v spoločnosti vystupujú (konateľia, spoločníci, členovia dozornej rady) je potrebné vykonať zápis zmeny do Obchodného registra a pri niektorých zmenách aj do Živnostenského registra.
Účtovné obdobie

Účtovným obdobím je štandardne kalendárny rok. Prvý obchodný rok spoločnosti začína dňom zápisu do obchodného registra.