• SK
  • CZ
  • DE
  • EN
Slovník pojmov
Zmeny v spoločnostiach
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:Zmeny v spoločnostiach

Pokiaľ dôjde k zmene údajov spoločnosti (napríklad adresy, obchodného mena) Alebo nastane zmena v údajoch osôb, ktoré v spoločnosti vystupujú (konateľia, spoločníci, členovia dozornej rady) je potrebné vykonať zápis zmeny do Obchodného registra a pri niektorých zmenách aj do Živnostenského registra.
Medzi najčastejšie vykonávané zmeny patrí:

Zmeny sa ďalej nahlasújú na Daňovú úrad, Sociálnu poiťovňu, Zdravotným poisťovniam, banke atď.