• SK
  • CZ
  • DE
  • EN
Rozšírenie alebo zúženie predmetov podnikania
Zmeny v spoločnostiach - s.r.o., a.s., k.s... kdekoľvek na Slovensku za SUPER cenu.
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:

Rozšírenie alebo zúženie predmetov podnikania - 199€

Rozšírenie predmetov podnikania

Pri rozšírení predmetu činnosti je postup doplnenia veľmi podobný ako samotný celý proces zakladania spoločnosti. Výhodou oproti zakladaniu novej spoločnosti je ale najmä možnosť vykonávať činnosti doplňovaných predmetom už dňom ohlásenia, čo sa využíva najme pri Ready-Made spoločnostiach, nakoľko pri zakladaní novej spoločnosti svoju činnosť môžete vykonávať až samotným zápisom do obchodného registra. Je tam značná časová úspora ak potrebujete okamžite vykonávať potrebné činnosti.

Na základe vami dodanej v textovom formáte alebo nascanovanej Spoločenskej zmluvy alebo Zakladateľskej listiny vypracujeme všetky potrebné podklady na doplnenie vami určených predmetov činnosti, je potrebné dbať na to, aby nové predmety neboli duplicitné alebo podobné s už skoršie zapísanými.

Dokumenty po vašom podpísaní sú podávané na živnostenský register, keďže celý proces je podobný ako pri samotnom zakladaní, pri každom novom doplnení predmetu činnosti je potrebné preukazovať bezúhonnosť opäť u všetkých konateľov pri slovenských občanov si toto živnostenský register zisťuje sám, ale pri ostatných je potrebné nanovo preukazovať bezúhonnosť výpisom z registra trestov s prekladom do slovenského jazyka. (český jazyk je akceptovaný)

Po vydaní osvedčenia o živnostenskom oprávnení sú dokumenty podávané na obchodný register. Výhodou ale je že pridávané predmety činnosti už môžete vykonávať dňom ohlásenia na živnostenskom registri, nieje potreba čakať na obchodný register, kým vykoná zápis. Informáciu ohľadom doplnenia predmetov činnosti je potrebné nahlasovať opäť na príslušnom daňovom úrade.

Objednať Zmenu v s.r.o.

Zúženie predmetov podnikania

Pri zúžení predmetu podnikania – najčastejšie pri strate odborného zástupcu pre viazanú či remeselnú živnosť a pod. Ako aj pri ostatných zmenách potrebuje naša spoločnosť vašu spoločenskú zmluvu či zakladateľskú listinu v textovom formáte alebo nascanovanú.

Na základe vašich údajov vypracujeme všetky potrebné podklady – rozhodnutia spoločníkov, v ktorých rozhodnete o výmaze vami vybraných predmetov činnosti. Toto je potrebné oznámiť na príslušnom živnostenskom úrade, ktorý vám o výmaze vystaví potvrdenie, ktoré je nevyhnutné na predloženie na výmaz obchodnému registru. Po výmaze predmetov z obchodného registra je potrebné informáciu o výmaze predmetov činnosti nahlásiť na príslušný daňový úrad.
Pre rozšírenie alebo zúženie predmetov podnikania od Vás potrebujeme predložiť nascanovanú alebo v textovom formáte Vašu spoločenskú zmluvu, či zakladateľskú listinu a predmety podnikania ktoré sa budú meniť.

Naša spoločnosť okrem formulárov na úrady pripraví aj nasledovné dokumenty na vykonanie zmeny:
  • Valné zhromaždenie spoločníkov príp. Rozhodnutia jediného spoločníka
  • Aktuálne úplné znenie spoločenskej či zakladateľskej listiny
  • prípadne ďalšie vyhlásenia spoločníkov, či konateľov

Po dohodnutí stretnutia, prípadne poslaní mailom a vašom podpísaní všetkých potrebných dokumentov, dokumenty podávame na obchodný register, nahlásime zmeny na živnostenskom a daňovom úrade.

Vykonanie niekoľkých zmien súčasne

Ak potrebujete vykonať niekoľko zmien súčasne, môžete výrazne ušetriť.

Pri vykonávaní viacerých zmien je cena stanovená nasledovne:
účtuje sa cena za najdrahšiu z požadovaných zmien (139€, alebo 199€) + 20€ za každú ďalšiu zmenu.
Prečo využiť naše služby?

Máme viac ako 4900 referencií

Pozriete si naše referencie a hodnotenia našich zákazníkov

Skúsenosti od roku 2009

Sme rokmi overený partner pre Vaše podnikanie

Výhodné ceny

Ponúkame kvalitné služby za výhodné ceny s množstevnými zľavami
Naše referencie:
Referencie loga
Naši klienti nás hodnotia takto:
Viazaná živnosť

Viazaná živnosť je predmet podnikania, ktorej vykonávanie je podmienené preukázaním odbornej spôsobilosti.
Obchodné spoločnosti

Obchodná spoločnosť je právnická osoba založená za účelom podnikania. Obchodnú spoločnosť môže založiť jedna alebo viac fyzických alebo právnických osôb.
Voľná živnosť

Voľná živnosť je predmet podnikania, ktorej vykonávanie nie je podmienené preukázaním odbornej spôsobilosti je postačujúce iba splnenie všeobecných podmienok, daných živnostenským zákonom (bezúhonnosť).