• SK
  • CZ
  • DE
  • EN
Zmena sídla s.r.o.
Zmeny v spoločnostiach - s.r.o., a.s., k.s... kdekoľvek na Slovensku za SUPER cenu.
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:

Zmena sídla s.r.o. - 139€

AKCIA: Pri objednaní virtuálneho sídla na niektorej z našich adries Vám zmenu v s.r.o. v Obchodnom registri vykonáme za akciovú cenu 99€.
Ak spoločnosť chce zmeniť sídlo je potrebné vedieť presnú adresu a najneskôr v deň konania valného zhromaždenia mať podpísanú nájomnú zmluvu, podnájomnú zmluvu alebo vyhlásenie vlastníkov k sídlu firmy, či iný súhlas so zriadením sídla na danej adrese.

Je potrebné aby boli tieto zmluvy a súhlasy zhodné s výpisom z listu vlastníctva, ktorý je potrebné tiež predkladať registrovému súdu. Tento stačí vytlačený z internetu alebo klasický papierový z katastra nehnuteľností.

Zmena sídla s.r.o. je platná až zápisom do obchodného registra. Z toho dôvodu novú adresu sídla môžete začať používať až po zápise v obchodnom registri, zmenu sídla je potrebné nahlásiť vašim obchodným partnerom ako aj inštitúciám ako daňový úrad alebo živnostenský register, kde je to povinné. Je potrebné mať označenú schránku menom vašej spoločnosti na novom sídle firmy.

Naša spoločnosť na vykonanie zmeny sídla s.r.o. od vás potrebuje predložiť nascanovanú alebo v textovom formáte Vašu spoločenskú zmluvu, či zakladateľskú listinu, vyhlásenie vlastníka k sídlu, alebo iný dokument preukazujúci vzťah k sídlu – nájomnú zmluvu alebo podnájomnú zmluvu, prípadne toto všetko v prípade nášho sídla podpíšete naraz u nás.

Na základe vašich podkladov, ktoré nám pošlete vo vyplnenom formulári, v ktorom uvediete všetky potrebné informácie (presnú adresu sídla) Vám vypracujeme všetky potrebné podklady na vykonanie zmien. Po dohodnutí stretnutia, prípadne poslaní mailom a vašom podpísaní všetkých potrebných dokumentov, podáme dokumenty na obchodný register, následne nahlásime zmeny sídla na živnostenskom a daňovom úrade.

Pri zmene sídla s.r.o. je potrebné vrátiť na Daňový úrad vydané kartičky o pridelení DIČ čísla, alebo IČDPH čísla z dôvodu zmeny sídla na kartičke. Číslo sa vám nemení ale Daňový úrad vám pošle nové kartičky na nové sídlo firmy.

Objednať Zmenu v s.r.o.

Nevlastníte vlastnú nehnuteľnosť?

Ak nevlastníte vlastnú nehnuteľnosť, kde by ste si mohli zriadiť sídlo Vašej spoločnosti môžete využiť ponuku našich virtuálnych kancelárii a založenie s.r.o. alebo zmenu sídla s.r.o. u nás máte za super cenu.

Kopčianska Vyšehradská Klincová Konventná

Vykonanie niekoľkých zmien súčasne

Ak potrebujete vykonať niekoľko zmien súčasne, môžete výrazne ušetriť.

Pri vykonávaní viacerých zmien je cena stanovená nasledovne:
účtuje sa cena za najdrahšiu z požadovaných zmien (139€, alebo 199€) + 20€ za každú ďalšiu zmenu.


V cene 139 EUR je zahrnutá spomínaná zmena sídla spoločnosti, zmena obchodného mena spoločnosti, zmena konateľa a tiež zmena údajov konateľa alebo spoločníka.

Za vykonanie väčších zmien v spoločnosti sa považuje napríklad prevod obchodného podielu alebo doplnenie/výmaz predmetu podnikania.

Príklad: Potrebujete pridať predmet podnikania a zmeniť obchodné meno spoločnosti.

Cena bude 199 EUR + 20 EUR.
Na vykonanie zmeny sídla s.r.o. od vás potrebujeme predložiť nascanovanú alebo v textovom formáte Vašu spoločenskú zmluvu, či zakladateľskú listinu, a novú adresu, na ktorú plánujete zmeniť vaše sídlo.

Naša spoločnosť okrem formulárov na úrady (živnostenský úrad, obchodný register a daňový úrad ) pripraví aj nasledovné dokumenty potrebné na vykonanie zmeny:
  • Valné zhromaždenie spoločníkov príp. Rozhodnutia jediného spoločníka
  • Aktuálne úplné znenie spoločenskej zmluvy či zakladateľskej listiny
  • prípadne ďalšie vyhlásenia spoločníkov, či konateľov

Po dohodnutí stretnutia, prípadne poslaní mailom a vašom podpísaní všetkých potrebných dokumentov, podáme dokumenty na obchodný register, následne nahlásime zmeny sídla na živnostenskom a daňovom úrade.

Pri zmene sídla firmy je potrebné vrátiť na Daňový úrad vydané kartičky o pridelení DIČ čísla, alebo IČDPH čísla z dôvodu zmeny mena na kartičke.

Daňové číslo sa vám nemení ale Daňový úrad vám pošle nové kartičky s novým menom firmy.

Prečo je sídlo firmy tak dôležité?

Dôvodov je hneď niekoľko. Väčšina podnikateľov sa snaží umiestniť sídlo svojej spoločnosti na čo najlepšiu adresu, pretože slúži ako vizitka. Jedná sa o prvý dojem, akým firma zapôsobí na verejnosť. Sídlo svojím spôsobom udáva aj prestíž.  

V konečnom dôsledku sa môže jednať aj o výhodnú investíciu . Ak totiž nepotrebujete pre svoju prácu kamennú pobočku, potom si vystačíte s virtuálnym sídlom a možnosťou využiť krátkodobý prenájom reprezentatívnych kancelárií. Vo finále ušetríte aj 70% nákladov, ktoré by ste inak dali za prenájom klasickej kancelárie. 
Prečo využiť naše služby?

Máme viac ako 4900 referencií

Pozriete si naše referencie a hodnotenia našich zákazníkov

Skúsenosti od roku 2009

Sme rokmi overený partner pre Vaše podnikanie

Výhodné ceny

Ponúkame kvalitné služby za výhodné ceny s množstevnými zľavami
Naše referencie:
Referencie loga
Naši klienti nás hodnotia takto:
Zmeny v spoločnostiach

Pokiaľ dôjde k zmene údajov spoločnosti (napríklad adresy, obchodného mena) Alebo nastane zmena v údajoch osôb, ktoré v spoločnosti vystupujú (konateľia, spoločníci, členovia dozornej rady) je potrebné vykonať zápis zmeny do Obchodného registra a pri niektorých zmenách aj do Živnostenského registra.
Virtuálne sídlo

Virtuálne sídlo alebo aj virtuálna kancelária je služba umiestnenia sídla viarerých spoločností na 1 zdielanú adresu. Hlavnou výhodou je úspora nákladov oproti prenájmu samostatnej kancelárie.
Zápisnica z valného zhromaždenia

V prípade, že spoločnosť s.r.o., má viacero spoločníkov, ak chce vo svojej spoločnosti vykonať zmeny, napr. zmenu sídla, konateľa, zmenu obchodného mena a pod., musí vyhotoviť zápisnicu z valného zhromaždenia.