• SK
  • CZ
  • DE
  • EN
Zmena sídla s.r.o.
Zmeny v spoločnostiach - s.r.o., a.s., k.s... kdekoľvek na Slovensku za SUPER cenu.
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:

Zmena sídla s.r.o. - 139€

AKCIA: Pri objednaní prenájmu sídla spoločnosti na niektorej z našich adries Vám zmenu v s.r.o. v Obchodnom registri vykonáme za akciovú cenu 99€.
Ak spoločnosť chce zmeniť sídlo je potrebné vedieť presnú adresu a najneskôr v deň konania valného zhromaždenia mať podpísanú nájomnú zmluvu, podnájomnú zmluvu alebo vyhlásenie vlastníkov k sídlu firmy, či iný súhlas so zriadením sídla na danej adrese.

Je potrebné aby boli tieto zmluvy a súhlasy zhodné s výpisom z listu vlastníctva, ktorý je potrebné tiež predkladať registrovému súdu. Tento stačí vytlačený z internetu alebo klasický papierový z katastra nehnuteľností.

Zmena sídla s.r.o. je platná až zápisom do obchodného registra. Z toho dôvodu novú adresu sídla môžete začať používať až po zápise v obchodnom registri, zmenu sídla je potrebné nahlásiť vašim obchodným partnerom ako aj inštitúciám ako daňový úrad alebo živnostenský register, kde je to povinné. Je potrebné mať označenú schránku menom vašej spoločnosti na novom sídle firmy.

Naša spoločnosť na vykonanie zmeny sídla s.r.o. od vás potrebuje predložiť nascanovanú alebo v textovom formáte Vašu spoločenskú zmluvu, či zakladateľskú listinu, vyhlásenie vlastníka k sídlu, alebo iný dokument preukazujúci vzťah k sídlu – nájomnú zmluvu alebo podnájomnú zmluvu, prípadne toto všetko v prípade nášho sídla podpíšete naraz u nás.

Na základe vašich podkladov, ktoré nám pošlete vo vyplnenom formulári, v ktorom uvediete všetky potrebné informácie (presnú adresu sídla) Vám vypracujeme všetky potrebné podklady na vykonanie zmien. Po dohodnutí stretnutia, prípadne poslaní mailom a vašom podpísaní všetkých potrebných dokumentov, podáme dokumenty na obchodný register, následne nahlásime zmeny sídla na živnostenskom a daňovom úrade.

Pri zmene sídla s.r.o. je potrebné vrátiť na Daňový úrad vydané kartičky o pridelení DIČ čísla, alebo IČDPH čísla z dôvodu zmeny sídla na kartičke. Číslo sa vám nemení ale Daňový úrad vám pošle nové kartičky na nové sídlo firmy.

Objednať Zmenu v s.r.o.

Nevlastníte vlastnú nehnuteľnosť?

Ak nevlastníte vlastnú nehnuteľnosť, kde by ste si mohli zriadiť sídlo Vašej spoločnosti môžete využiť ponuku našich virtuálnych kancelárii a založenie s.r.o. alebo zmenu sídla s.r.o. u nás máte za super cenu.

Kopčianska Vyšehradská Klincová Konventná

Vykonanie niekoľkých zmien súčasne

Ak potrebujete vykonať niekoľko zmien súčasne, môžete výrazne ušetriť.

Pri vykonávaní viacerých zmien je cena stanovená nasledovne:
účtuje sa cena za najdrahšiu z požadovaných zmien (139€, alebo 199€) + 20€ za každú ďalšiu zmenu.
Na vykonanie zmeny sídla s.r.o. od vás potrebujeme predložiť nascanovanú alebo v textovom formáte Vašu spoločenskú zmluvu, či zakladateľskú listinu, a novú adresu, na ktorú plánujete zmeniť vaše sídlo.

Naša spoločnosť okrem formulárov na úrady (živnostenský úrad, obchodný register a daňový úrad ) pripraví aj nasledovné dokumenty potrebné na vykonanie zmeny:
  • Valné zhromaždenie spoločníkov príp. Rozhodnutia jediného spoločníka
  • Aktuálne úplné znenie spoločenskej zmluvy či zakladateľskej listiny
  • prípadne ďalšie vyhlásenia spoločníkov, či konateľov

Po dohodnutí stretnutia, prípadne poslaní mailom a vašom podpísaní všetkých potrebných dokumentov, podáme dokumenty na obchodný register, následne nahlásime zmeny sídla na živnostenskom a daňovom úrade.

Pri zmene sídla firmy je potrebné vrátiť na Daňový úrad vydané kartičky o pridelení DIČ čísla, alebo IČDPH čísla z dôvodu zmeny mena na kartičke.

Daňové číslo sa vám nemení ale Daňový úrad vám pošle nové kartičky s novým menom firmy.