• SK
  • CZ
  • DE
  • EN
Vymenovanie alebo odvolanie konateľa alebo prokuristu
Zmeny v spoločnostiach - s.r.o., a.s., k.s... kdekoľvek na Slovensku za SUPER cenu.
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:

Vymenovanie a odvolanie konateľa, alebo prokuristu - 139€

Vymenovanie, odvolanie konateľa alebo prokuristu sú platné najskôr v deň konania valného zhromaždenia alebo nasledujúci deň alebo až zápisom do Obchodného registra. Nie však skôr ako sa konalo valné zhromaždenie spoločníkov, môže to byť iba neskorší dátum.

Naša spoločnosť na vykonanie týchto zmien od vás potrebuje predložiť nascanovanú alebo v textovom formáte Vašu spoločenskú zmluvu, či zakladateľskú listinu, a údaje o novom konateľovi alebo prokuristovi, rovnako ako aj deň kedy majú byť vymenovaný, prípadne starý konateľ alebo prokurista odvolaný.

Na základe vašich podkladov, ktoré nám pošlete vo vyplnenom formulári, v ktorom uvediete všetky potrebné informácie (ako by mala spoločnosť vyzerať po zmenách ) Vám vypracujeme všetky potrebné podklady na vykonanie zmien. Po dohodnutí stretnutia, prípadne poslaní mailom a vašom podpísaní všetkých potrebných dokumentov, podáme dokumenty na obchodný register, následne nahlásime zmeny na živnostenskom a daňovom úrade.

Objednať Zmenu v s.r.o.
Pre vymenovanie alebo odvolanie konateľa alebo prokuristu od vás potrebujeme predložiť nascanovanú alebo v textovom formáte Vašu spoločenskú zmluvu, či zakladateľskú listinu, a údaje nového konateľa.

Naša spoločnosť okrem formulárov na úrady (živnostenský úrad, obchodný register a daňový úrad ) pripraví aj nasledovné dokumenty potrebné na vykonanie zmeny:
  • Valné zhromaždenie spoločníkov príp. Rozhodnutia jediného spoločníka
  • Aktuálne úplné znenie spoločenskej zmluvy či zakladateľskej listiny
  • prípadne ďalšie vyhlásenia spoločníkov, či konateľov

Po dohodnutí stretnutia, prípadne poslaní mailom a vašom podpísaní všetkých potrebných dokumentov, podáme dokumenty na Obchodný register, následne nahlásime zmeny sídla na živnostenskom a daňovom úrade.

Vzdanie sa funkcie konateľa - od 50€

Za našu odmenu pripravíme podklady pre vzdanie sa funkcie konateľa so všetkými zákonnými náležitosťami. Ak spoločnosť na žiadosť nebude reagovať zabezpečíme zapis zmeny do Obchodného registra.

Vykonanie niekoľkých zmien súčasne

Ak potrebujete vykonať niekoľko zmien súčasne, môžete výrazne ušetriť.

Pri vykonávaní viacerých zmien je cena stanovená nasledovne:
účtuje sa cena za najdrahšiu z požadovaných zmien (139€, alebo 199€) + 20€ za každú ďalšiu zmenu.
Prečo využiť naše služby?

Máme viac ako 4900 referencií

Pozriete si naše referencie a hodnotenia našich zákazníkov

Skúsenosti od roku 2009

Sme rokmi overený partner pre Vaše podnikanie

Výhodné ceny

Ponúkame kvalitné služby za výhodné ceny s množstevnými zľavami
Naše referencie:
Referencie loga
Naši klienti nás hodnotia takto:
Prokúra

Prokúra je špeciálne plnomocenstvo, ktorým spoločnosť splnomocní prokuristu na všetky právne úkony, ktoré súvisia s prevádzkou podniku, ale aj na také úkony pri ktorých je potrebné špeciálne plnomocenstvo. Prokuristom môže byť len fyzická osoba.
Nominee Director ( konateľ)

Jedná sa o formálne menovaného riaditeľa (konateľa) spoločnosti, ktorého meno je uvedené na všetkých oficiálnych verejných dokumentoch.
Zápisnica z valného zhromaždenia

V prípade, že spoločnosť s.r.o., má viacero spoločníkov, ak chce vo svojej spoločnosti vykonať zmeny, napr. zmenu sídla, konateľa, zmenu obchodného mena a pod., musí vyhotoviť zápisnicu z valného zhromaždenia.