• SK
  • CZ
  • DE
  • EN
Zmena obchodného mena s.r.o.
Zmeny v spoločnostiach - s.r.o., a.s., k.s... kdekoľvek na Slovensku za SUPER cenu.
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:

Zmena obchodného mena (názvu) s.r.o. - 139€

Pri zmene mena je potrebné si najprv preveriť:


Na stránke obchodného registra www.orsr.sk, či sa obchodné meno, na ktoré si prajete meno vašej spoločnosti zmeniť už nenachádza v obchodnom registri. Ak takéto meno už existuje je potrebné vybrať iné, prípadne doplniť ďalšie písmenko či slovo aby vám to registrový súd zapísal.

Registrový súd nepovažuje za písmeno bodky, medzery ako aj pomlčky, či iné interpunkčné znamienka, preto v prípade podobnosti takéhoto mena takéto už odmietne zapísať. (t-mobile s.r.o. nezapíše t.mobile s.r.o.)

Rovnako je jedno či sa jedná o právnu formu s koncovkou spol. s r.o. alebo k.s. alebo a.s., alebo s.r.o. v prípade už existencie takéhoto mena takejto spoločnosti registrový súd zápis nevykoná.

Obchodné meno nesmie vyvolať nebezpečenstvo zámeny, čoraz častejšie sa stretávame s ochrannými známkami. Tieto je možné preveriť na stránke http://registre.indprop.gov.sk/registre/. Ak má spoločnosť ochrannú známku nesmie iná spoločnosť toto znenie použiť.(napr. WINDOWS XP s.r.o.)

Obchodné meno nesmie spôsobiť nebezpečenstvo zámeny s verejným registrom alebo inou evidenciou vedenou na základe zákona. (napr. Obchodný register s.r.o. )

Objednať Zmenu v s.r.o.
Na vykonanie zmeny mena od vás potrebujeme predložiť nascanovanú alebo v textovom formáte Vašu spoločenskú zmluvu, či zakladateľskú listinu, a nové meno, na ktoré plánujete zmeniť vašu firmu.

Naša spoločnosť okrem formulárov na úrady (živnostenský úrad, obchodný register a daňový úrad ) pripraví aj nasledovné dokumenty potrebné na vykonanie zmeny:
  • Valné zhromaždenie spoločníkov príp. Rozhodnutia jediného spoločníka
  • Aktuálne úplné znenie spoločenskej zmluvy či zakladateľskej listiny
  • prípadne ďalšie vyhlásenia spoločníkov, či konateľov

Po dohodnutí stretnutia, prípadne poslaní mailom a vašom podpísaní všetkých potrebných dokumentov, podáme dokumenty na obchodný register, následne nahlásime zmeny obchodného mena na živnostenskom a daňovom úrade.

Pri zmene mena rovnako ako je to pri zmene sídla firmy je potrebné vrátiť na Daňový úrad vydané kartičky o pridelení DIČ čísla, alebo IČDPH čísla z dôvodu zmeny mena na kartičke.

Daňové číslo sa vám nemení ale Daňový úrad vám pošle nové kartičky s novým menom firmy.

Vykonanie niekoľkých zmien súčasne

Ak potrebujete vykonať niekoľko zmien súčasne, môžete výrazne ušetriť.

Pri vykonávaní viacerých zmien je cena stanovená nasledovne:
účtuje sa cena za najdrahšiu z požadovaných zmien (139€, alebo 199€) + 20€ za každú ďalšiu zmenu.
Prečo využiť naše služby?

Máme viac ako 4900 referencií

Pozriete si naše referencie a hodnotenia našich zákazníkov

Skúsenosti od roku 2009

Sme rokmi overený partner pre Vaše podnikanie

Výhodné ceny

Ponúkame kvalitné služby za výhodné ceny s množstevnými zľavami
Naše referencie:
Referencie loga
Naši klienti nás hodnotia takto:
Zmeny v spoločnostiach

Pokiaľ dôjde k zmene údajov spoločnosti (napríklad adresy, obchodného mena) Alebo nastane zmena v údajoch osôb, ktoré v spoločnosti vystupujú (konateľia, spoločníci, členovia dozornej rady) je potrebné vykonať zápis zmeny do Obchodného registra a pri niektorých zmenách aj do Živnostenského registra.
Zápisnica z valného zhromaždenia

V prípade, že spoločnosť s.r.o., má viacero spoločníkov, ak chce vo svojej spoločnosti vykonať zmeny, napr. zmenu sídla, konateľa, zmenu obchodného mena a pod., musí vyhotoviť zápisnicu z valného zhromaždenia.
Výpis z obchodného registra

Výpis z obchodného registra je listina ktorá preukazuje existenciu spoločnosti. Výpis z obchodného registra obsahuje aktuálne informácie o spoločnosti, o jej Názve, sídle, predmetoch činnosti, spoločníkoch (akcionároch), štatutárnych orgánoch, základnom imaní a pod.