• SK
  • CZ
  • DE
  • EN
Zmena osobných údajov spoločníka, konateľa, prokuristu
Zmeny v spoločnostiach - s.r.o., a.s., k.s... kdekoľvek na Slovensku za SUPER cenu.
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:

Zmena osobných údajov spoločníka, konateľa, prokuristu - 139€

Údaje ako zmena meno a priezviska, či nová adresa bydliska spoločníka, konateľa či prokuristu tieto údaje je potrebné vždy čo najskôr nahlásiť na obchodný register, živnostenský register a daňový úrad.

Naša spoločnosť na vykonanie týchto zmien od vás potrebuje predložiť nascanovanú alebo v textovom formáte Vašu spoločenskú zmluvu, či zakladateľskú listinu, a údaje o novom priezvisku či bydlisku spoločníka, konateľa alebo prokuristu.

Na základe vašich podkladov, ktoré nám pošlete vo vyplnenom formulári, v ktorom uvediete všetky potrebné informácie (ako by mala spoločnosť vyzerať po zmenách ) Vám vypracujeme všetky potrebné podklady na vykonanie zmien. Po dohodnutí stretnutia, prípadne poslaní mailom a vašom podpísaní všetkých potrebných dokumentov, podáme dokumenty na obchodný register, následne nahlásime zmeny na živnostenskom a daňovom úrade.

Objednať Zmenu v s.r.o.
Pre zmenu osobnych údajov spoločníka, konateľa alebo prokuristu od vás potrebujeme predložiť nascanovanú alebo v textovom formáte Vašu spoločenskú zmluvu, či zakladateľskú listinu a údaje ktoré sa budú meniť.

Naša spoločnosť okrem formulárov na úrady (živnostenský úrad, obchodný register a daňový úrad ) pripraví aj nasledovné dokumenty potrebné na vykonanie zmeny:
  • Valné zhromaždenie spoločníkov príp. Rozhodnutia jediného spoločníka
  • Aktuálne úplné znenie spoločenskej zmluvy či zakladateľskej listiny
  • prípadne ďalšie vyhlásenia spoločníkov, či konateľov

Po dohodnutí stretnutia, prípadne poslaní mailom a vašom podpísaní všetkých potrebných dokumentov, podáme dokumenty na Obchodný register, následne nahlásime zmeny sídla na živnostenskom a daňovom úrade.

Vykonanie niekoľkých zmien súčasne

Ak potrebujete vykonať niekoľko zmien súčasne, môžete výrazne ušetriť.

Pri vykonávaní viacerých zmien je cena stanovená nasledovne:
účtuje sa cena za najdrahšiu z požadovaných zmien (139€, alebo 199€) + 20€ za každú ďalšiu zmenu.