• SK
  • CZ
  • DE
  • EN
Zmena osobných údajov spoločníka, konateľa, prokuristu
Zmeny v spoločnostiach - s.r.o., a.s., k.s... kdekoľvek na Slovensku za SUPER cenu.
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:

Zmena osobných údajov spoločníka, konateľa, prokuristu - 139€

Údaje ako zmena meno a priezviska, či nová adresa bydliska spoločníka, konateľa či prokuristu tieto údaje je potrebné vždy čo najskôr nahlásiť na obchodný register, živnostenský register a daňový úrad.

Naša spoločnosť na vykonanie týchto zmien od vás potrebuje predložiť nascanovanú alebo v textovom formáte Vašu spoločenskú zmluvu, či zakladateľskú listinu, a údaje o novom priezvisku či bydlisku spoločníka, konateľa alebo prokuristu.

Na základe vašich podkladov, ktoré nám pošlete vo vyplnenom formulári, v ktorom uvediete všetky potrebné informácie (ako by mala spoločnosť vyzerať po zmenách ) Vám vypracujeme všetky potrebné podklady na vykonanie zmien. Po dohodnutí stretnutia, prípadne poslaní mailom a vašom podpísaní všetkých potrebných dokumentov, podáme dokumenty na obchodný register, následne nahlásime zmeny na živnostenskom a daňovom úrade.

Objednať Zmenu v s.r.o.
Pre zmenu osobnych údajov spoločníka, konateľa alebo prokuristu od vás potrebujeme predložiť nascanovanú alebo v textovom formáte Vašu spoločenskú zmluvu, či zakladateľskú listinu a údaje ktoré sa budú meniť.

Naša spoločnosť okrem formulárov na úrady (živnostenský úrad, obchodný register a daňový úrad ) pripraví aj nasledovné dokumenty potrebné na vykonanie zmeny:
  • Valné zhromaždenie spoločníkov príp. Rozhodnutia jediného spoločníka
  • Aktuálne úplné znenie spoločenskej zmluvy či zakladateľskej listiny
  • prípadne ďalšie vyhlásenia spoločníkov, či konateľov

Po dohodnutí stretnutia, prípadne poslaní mailom a vašom podpísaní všetkých potrebných dokumentov, podáme dokumenty na Obchodný register, následne nahlásime zmeny sídla na živnostenskom a daňovom úrade.

Vykonanie niekoľkých zmien súčasne

Ak potrebujete vykonať niekoľko zmien súčasne, môžete výrazne ušetriť.

Pri vykonávaní viacerých zmien je cena stanovená nasledovne:
účtuje sa cena za najdrahšiu z požadovaných zmien (139€, alebo 199€) + 20€ za každú ďalšiu zmenu.
Prečo využiť naše služby?

Máme viac ako 4900 referencií

Pozriete si naše referencie a hodnotenia našich zákazníkov

Skúsenosti od roku 2009

Sme rokmi overený partner pre Vaše podnikanie

Výhodné ceny

Ponúkame kvalitné služby za výhodné ceny s množstevnými zľavami
Naše referencie:
Referencie loga
Naši klienti nás hodnotia takto:
Zmeny v spoločnostiach

Pokiaľ dôjde k zmene údajov spoločnosti (napríklad adresy, obchodného mena) Alebo nastane zmena v údajoch osôb, ktoré v spoločnosti vystupujú (konateľia, spoločníci, členovia dozornej rady) je potrebné vykonať zápis zmeny do Obchodného registra a pri niektorých zmenách aj do Živnostenského registra.
Nominee Shareholder (spoločník)

Jedná sa o formálne dosadenie spoločníka ( spoločníka / akcionára ) ktorý drží podiely, akcie spoločnosti. tzv. „opatrovník”
Prokúra

Prokúra je špeciálne plnomocenstvo, ktorým spoločnosť splnomocní prokuristu na všetky právne úkony, ktoré súvisia s prevádzkou podniku, ale aj na také úkony pri ktorých je potrebné špeciálne plnomocenstvo. Prokuristom môže byť len fyzická osoba.