• SK
  • CZ
  • DE
  • EN
Slovník pojmov
Prokúra
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:Prokúra

Prokúra je špeciálne plnomocenstvo, ktorým spoločnosť splnomocní prokuristu na všetky právne úkony, ktoré súvisia s prevádzkou podniku, ale aj na také úkony pri ktorých je potrebné špeciálne plnomocenstvo. Prokuristom môže byť len fyzická osoba.
Na Slovensku to môže byť len fyzická osoba s štátnym občianstvom krjín EU alebo krajín OECD, alebo osoba, ktorá má povolenie na pobyt na území Slovenskej republiky.

Výhodou funkcie prokuristu oproti konateľovi je napr. že u prokuristu nie je potrebné byť bezúhonný – čiže prokurista nemusí mať čistí register trestov, čo je u konateľa podmienkou.

Prokurista koná a podpisuje za spoločnosť tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.

Prokúra sa označuje ako per prokuram, skrátene "pp"

Prokúru môže udeliť len obchodná spoločnosť ktorá už je zapísaná v obchodnom registri. Udelenie prokúry je účinné až zápisom do obchodného registra.
Prečo využiť naše služby?

Máme viac ako 4900 referencií

Pozriete si naše referencie a hodnotenia našich zákazníkov

Skúsenosti od roku 2009

Sme rokmi overený partner pre Vaše podnikanie

Výhodné ceny

Ponúkame kvalitné služby za výhodné ceny s množstevnými zľavami
Naše referencie:
Referencie loga
Naši klienti nás hodnotia takto:
Prokúra

Prokúra je špeciálne plnomocenstvo, ktorým spoločnosť splnomocní prokuristu na všetky právne úkony, ktoré súvisia s prevádzkou podniku, ale aj na také úkony pri ktorých je potrebné špeciálne plnomocenstvo. Prokuristom môže byť len fyzická osoba.