• SK
  • CZ
  • DE
  • EN
Zmena spôsobu konania konateľa (štatutára spoločnosti)
Zmeny v spoločnostiach - s.r.o., a.s., k.s... kdekoľvek na Slovensku za SUPER cenu.
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:

Zmena spôsobu konania konateľa (štatutárneho orgánu) - od 139€

Zmena spôsobu konania konateľa sa najčastejšie vykonáva spolu s ostatnými zmenami ako napr. s prevodom obchodného podielu, prípadne pri zmene počtu osôb konateľov.

Znenie spôsobu konania môže byť buď konanie menom spoločnosti samostatne, prípadne spoločne, alebo niekoľko konateľov spoločne.

Pre vykonanie zmeny spôsobu konania potrebujeme vedieť ako má nový spôsob konania konateľov znieť. Od Vás našich klientov ďalej potrebujeme predložiť nascanovanú alebo v textovom formáte Vašu spoločenskú či zakladateľskú listinu odtiaľ dostaneme všetky potrebné údaje pre vypracovanie dokumentov na vykonanie zmeny spôsobu konania konateľov.

Objednať Zmenu v s.r.o.
Pre zmenu spôsobu konania konateľa od Vás potrebujeme predložiť nascanovanú alebo v textovom formáte Vašu spoločenskú zmluvu, či zakladateľskú listinu a údaje ktoré sa budú meniť.

Naša spoločnosť okrem formulárov na úrady pripraví aj nasledovné dokumenty na vykonanie zmeny:
  • Valné zhromaždenie spoločníkov príp. Rozhodnutia jediného spoločníka
  • Aktuálne úplné znenie spoločenskej či zakladateľskej listiny

Po dohodnutí stretnutia, prípadne poslaní mailom a vašom podpísaní všetkých potrebných dokumentov, dokumenty podávame na obchodný register, nahlásime zmeny na živnostenskom a daňovom úrade.

Vykonanie niekoľkých zmien súčasne

Ak potrebujete vykonať niekoľko zmien súčasne, môžete výrazne ušetriť.

Pri vykonávaní viacerých zmien je cena stanovená nasledovne:
účtuje sa cena za najdrahšiu z požadovaných zmien (139€, alebo 199€) + 20€ za každú ďalšiu zmenu.