• SK
  • CZ
  • DE
  • EN
Zníženie základného imania spoločnosti
Zmeny v spoločnostiach - s.r.o., a.s., k.s... kdekoľvek na Slovensku za SUPER cenu.
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:

Zníženie základného imania spoločnosti - 199€

Jednou z menej využívaných zmien je zníženie základného imania spoločnosti.

Táto zmena sa najčastejšie kombinuje s prevodom obchodného podielu, či inými zmenami, celý proces je ale časovo náročný.

Pre vykonanie zmeny zníženia základného imania podobne ako pri ostatných zmenách potrebujeme od Vás našich klientov predložiť nascanovanú alebo v textovom formáte Vašu spoločenskú zmluvu či zakladateľskú listinu odtiaľ dostaneme všetky potrebné údaje pre vypracovanie dokumentov a hodnota o ktorú sa má základné imanie má znížiť.

Hodnota základného imania v spoločnosti s.r.o. nesmie klesnúť pod hodnotu 5000 EUR, a musí to byť celé číslo.

Objednať Zmenu v s.r.o.
UPOZORNENIE: Dodatočné náklady na zverejnenie výzvy v Obchodnom vestníku sú 2 x 20€, celý proces zníženia trvá cca. 130 dní.
Naša spoločnosť okrem formulárov na úrady (živnostenský úrad, obchodný register a daňový úrad ) pripraví aj nasledovné dokumenty potrebné na vykonanie zmeny:
  • Valné zhromaždenie spoločníkov príp. Rozhodnutia jediného spoločníka
  • Aktuálne úplné znenie spoločenskej zmluvy či zakladateľskej listiny
  • Vyhlásenie štatutárneho orgánu o zmene rozsahu splatenia spoločníka a hodnoty základného imania
  • prípadne ďalšie vyhlásenia spoločníkov, či konateľov
  • oznámenia o znížení základného imania v obchodnom vestníku 2x

Pri tejto zmene je povinnosť zverejniť v Obchodnom vestníku zníženie základného imania a jeho výšku do 15 dní po rozhodnutí dvakrát po sebe s časovým odstupom 30 dní. V oznámení sa vyzývajú veritelia spoločnosti, aby si prihlásili svoje pohľadávky v lehote do 90 dní od druhého oznámenia.

Po dohodnutí stretnutia, prípadne poslaní mailom a vašom podpísaní všetkých potrebných dokumentov a overení niekoľkých podpisov, dokumenty podávame, nahlasujeme na obchodný vestník a následne na obchodný register, nahlásime zmeny na živnostenskom a daňovom úrade.

Vykonanie niekoľkých zmien súčasne

Ak potrebujete vykonať niekoľko zmien súčasne, môžete výrazne ušetriť.

Pri vykonávaní viacerých zmien je cena stanovená nasledovne:
účtuje sa cena za najdrahšiu z požadovaných zmien (139€, alebo 199€) + 20€ za každú ďalšiu zmenu.
Prečo využiť naše služby?

Máme viac ako 4900 referencií

Pozriete si naše referencie a hodnotenia našich zákazníkov

Skúsenosti od roku 2009

Sme rokmi overený partner pre Vaše podnikanie

Výhodné ceny

Ponúkame kvalitné služby za výhodné ceny s množstevnými zľavami
Naše referencie:
Referencie loga
Naši klienti nás hodnotia takto:
Daňové raje

Daňovými rajmi su nazývané typicky nezávislé jurisdikcie (ostrovné štáty), ktoré svojimi zákonmi vytvorili priaznivé prostredie pre vznik a prevádzku množstva spoločností.
Obchodné spoločnosti

Obchodná spoločnosť je právnická osoba založená za účelom podnikania. Obchodnú spoločnosť môže založiť jedna alebo viac fyzických alebo právnických osôb.
Offshore spoločnosti

Offshore spoločnosti sú zahraničné spoločnosti sídliace v krajinách, ktoré sú považované za daňové raje.