• SK
  • CZ
  • DE
  • EN
Blog
Zmeny v obchodnom registri od 1.2.2013
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:

Zmeny v obchodnom registri od 1.2.2013

1.2.2013

S účinnosťou od 1.februára 2013 nastali zmeny v Obchodnom zákonníku. Najvýznamnejšou bolo doplnenie pri rozhodovaní o zmenách v spoločnosti s ručením obmedzeným.
S účinnosťou od 1.februára 2013 nastali zmeny v Obchodnom zákonníku. Najvýznamnejšou bolo doplnenie pri rozhodovaní o zmenách v spoločnosti s ručením obmedzeným.

Pri rozhodovaní spoločníkov o zmenách v spoločnosti s ručením obmedzeným, je potrebné úradne osvedčenie podpisu pri rozhodnutí jediného spoločníka, podpis jediného spoločníka, pri zápisnici z valného zhromaždenia, podpis predsedu valného zhromaždenia.

Potreba osvedčenia podpisu spoločníka, predsedu valného zhromaždenia sa týka len nasledovných prípadov:

  • rozhodovanie o zvýšení alebo znížení základného imania a rozhodovanie o nepeňažnom vklade,
  • rozhodovanie o vymenovaní, odvolaní a odmeňovaní konateľov,
  • rozhodovanie o vymenovaní a odvolaní prokuristu,
  • rozhodovanie o zrušení spoločnosti a o zmene právnej formy,
  • rozhodovanie o schválení zmluvy o predaji podniku.


Ďalšou významnou zmenou bolo obmedzenie voľby obchodného mena spoločnosti, ktoré nesmie byť zameniteľné s verejným registrom alebo inou evidenciou vedenou na základe zákona.