• SK
  • CZ
  • DE
  • EN
Blog
Zmeny v obchodnom registri od 1.2.2013
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:

Zmeny v obchodnom registri od 1.2.2013

1.2.2013

S účinnosťou od 1.februára 2013 nastali zmeny v Obchodnom zákonníku. Najvýznamnejšou bolo doplnenie pri rozhodovaní o zmenách v spoločnosti s ručením obmedzeným.
S účinnosťou od 1.februára 2013 nastali zmeny v Obchodnom zákonníku. Najvýznamnejšou bolo doplnenie pri rozhodovaní o zmenách v spoločnosti s ručením obmedzeným.

Pri rozhodovaní spoločníkov o zmenách v spoločnosti s ručením obmedzeným, je potrebné úradne osvedčenie podpisu pri rozhodnutí jediného spoločníka, podpis jediného spoločníka, pri zápisnici z valného zhromaždenia, podpis predsedu valného zhromaždenia.

Potreba osvedčenia podpisu spoločníka, predsedu valného zhromaždenia sa týka len nasledovných prípadov:

  • rozhodovanie o zvýšení alebo znížení základného imania a rozhodovanie o nepeňažnom vklade,
  • rozhodovanie o vymenovaní, odvolaní a odmeňovaní konateľov,
  • rozhodovanie o vymenovaní a odvolaní prokuristu,
  • rozhodovanie o zrušení spoločnosti a o zmene právnej formy,
  • rozhodovanie o schválení zmluvy o predaji podniku.


Ďalšou významnou zmenou bolo obmedzenie voľby obchodného mena spoločnosti, ktoré nesmie byť zameniteľné s verejným registrom alebo inou evidenciou vedenou na základe zákona.

Prečo využiť naše služby?

Máme viac ako 4900 referencií

Pozriete si naše referencie a hodnotenia našich zákazníkov

Skúsenosti od roku 2009

Sme rokmi overený partner pre Vaše podnikanie

Výhodné ceny

Ponúkame kvalitné služby za výhodné ceny s množstevnými zľavami
Naše referencie:
Referencie loga
Naši klienti nás hodnotia takto:
Založenie dopravnej spoločnosti

V súčasnosti každý dopravca podľa zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, musí byť zapísaný v Obchodnom registri SR, aj v prípade, že ide o živnostníka.
Zmeny v spoločnostiach

Pokiaľ dôjde k zmene údajov spoločnosti (napríklad adresy, obchodného mena) Alebo nastane zmena v údajoch osôb, ktoré v spoločnosti vystupujú (konateľia, spoločníci, členovia dozornej rady) je potrebné vykonať zápis zmeny do Obchodného registra a pri niektorých zmenách aj do Živnostenského registra.
Prokurista

Prokurista je osoba zapísaná v obchodnom registry a je oprávnený vykonávať všetky právne úkony, ku ktorým dochádza pri prevádzke podniku, a to bez nutnosti predloženia špeciálneho písomného splnomocnenia.