• SK
  • CZ
  • DE
  • EN
Slovník pojmov
Prokurista
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:Prokurista

Prokurista je osoba zapísaná v obchodnom registry a je oprávnený vykonávať všetky právne úkony, ku ktorým dochádza pri prevádzke podniku, a to bez nutnosti predloženia špeciálneho písomného splnomocnenia.
Vymenovanie do funkcie je právoplatné až zápisom do obchodného registra na základe vymenovania valným zhromaždením.

Výmaz z funkcie prokuristu je dňom odvolania valným zhromaždením, výpoveďou alebo zaniká smrťou.

Výhodou osoby prokurista oproti konateľovi je napr. že nie je potrebné byť bezúhonný – čiže nemusí mať čistí register trestov, čo je u konateľa podmienkou.

Je potrebné označenie ako per prokuram, skrátene "pp" pri podpísaní prokuristu.
Prečo využiť naše služby?

Máme viac ako 4900 referencií

Pozriete si naše referencie a hodnotenia našich zákazníkov

Skúsenosti od roku 2009

Sme rokmi overený partner pre Vaše podnikanie

Výhodné ceny

Ponúkame kvalitné služby za výhodné ceny s množstevnými zľavami
Naše referencie:
Referencie loga
Naši klienti nás hodnotia takto:
Prokurista

Prokurista je osoba zapísaná v obchodnom registry a je oprávnený vykonávať všetky právne úkony, ku ktorým dochádza pri prevádzke podniku, a to bez nutnosti predloženia špeciálneho písomného splnomocnenia.