• SK
  • CZ
  • DE
  • EN
Blog
Zmeny týkajúce sa konateľov od 1.5.2013
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:

Zmeny týkajúce sa konateľov od 1.5.2013

01.05.2013

Zmenou v zákonne o službách zamestnanosti zákon č. 5/2004 Z. z. bola upravená identifikácia osoby ktorá sa na účely tohto zákona považuje za Samostatne zárobkovo činnú.
Z uvedeného vyplýva, že osoba ktorá je považovaná za Samostatne zárobkovo činnú nemôže byť uchádzačom o zamestnanie. Táto osoba teda nesmie byť evidovaná na úrade práce.

Od 1.5.2013 sú za osobu Samostatne zárobkovo činnú považovaný:
a)
  • spoločník verejnej obchodnej spoločnosti, komanditnej spoločnosti alebo spoločnosti s ručením obmedzeným
  • konateľ alebo člen dozornej rady spoločnosti s ručením obmedzeným
  • člen predstavenstva alebo dozornej rady akciovej spoločnosti podľa osobitného predpisu, ak nie je zamestnanec,
b) živnostník
c) vykonávateľ činnosti podľa osobitných predpisov
d) vykonávateľ poľnohospodárskej výroby podľa osobitného predpisu
e) vykonávateľ činnosti agentúry dočasného zamestnávania
f) vykonávateľ činnosti agentúry podporovaného zamestnávania

Z uvedeného vyplýva, že uchádzači o zamestnanie, ktorý nespĺňajú nové podmienky (konatelia, členovia predstavenstva, alebo členovia dozornej rady) budú z evidencie o uchádzačov o zamestnanie vyradení.

Jedinou možnosťou je odvolanie z funkcie (konateľa, člena predstavenstva,...), aby bola splnená podmienka zaradenia uchádzača o zamestnanie.

Prečo využiť naše služby?

Máme viac ako 4900 referencií

Pozriete si naše referencie a hodnotenia našich zákazníkov

Skúsenosti od roku 2009

Sme rokmi overený partner pre Vaše podnikanie

Výhodné ceny

Ponúkame kvalitné služby za výhodné ceny s množstevnými zľavami
Naše referencie:
Referencie loga
Naši klienti nás hodnotia takto:
Zmeny v spoločnostiach

Pokiaľ dôjde k zmene údajov spoločnosti (napríklad adresy, obchodného mena) Alebo nastane zmena v údajoch osôb, ktoré v spoločnosti vystupujú (konateľia, spoločníci, členovia dozornej rady) je potrebné vykonať zápis zmeny do Obchodného registra a pri niektorých zmenách aj do Živnostenského registra.
Zápisnica z valného zhromaždenia

V prípade, že spoločnosť s.r.o., má viacero spoločníkov, ak chce vo svojej spoločnosti vykonať zmeny, napr. zmenu sídla, konateľa, zmenu obchodného mena a pod., musí vyhotoviť zápisnicu z valného zhromaždenia.