• SK
  • CZ
  • DE
  • EN
Slovník pojmov
Znaky podnikania
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:Znaky podnikania

Obchodný zákonník teda zákon č. 513/1991 definuje podnikanie ako: „sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku alebo na účel dosiahnutia merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu, ak ide o hospodársku činnosť registrovaného sociálneho podniku podľa osobitného predpisu.“.
Základnými charakteristickými znakmi podnikania sú:
  1. sústavná činnosť, t. j. musí ísť o činnosť vykonávanú trvale, opakovane, resp. v pravidelných intervaloch a nie o jednorazovú, náhodnú činnosť bez úmyslu túto činnosť opakovať,
  2. samostatná činnosť, t. j. ide o priame riadenie a organizáciu práce vlastnej činnosti, nevykonávané inou osobou,
  3. činnosť vykonávaná vo vlastnom mene, t. j. pod vlastným obchodným menom. Táto činnosť môže byť vykonávaná aj podnikateľom poverenou osobou,
  4. činnosť vykonávaná na vlastnú zodpovednosť, t. j. majetkovú zodpovednosť za riziká podnikania nesie podnikateľ,
  5. činnosť vykonávaná s cieľom dosiahnuť zisk, pričom nie je rozhodujúce reálne dosiahnutie zisku (teda môže ísť aj o podnikanie so stratou), ale úmysel a snaha docielenia zisku,
  6. činnosť vykonávaná v súlade s podmienkami ustanovenými v živnostenskom zákone a/alebo Obchodnom zákonníku
Prečo využiť naše služby?

Máme viac ako 4900 referencií

Pozriete si naše referencie a hodnotenia našich zákazníkov

Skúsenosti od roku 2009

Sme rokmi overený partner pre Vaše podnikanie

Výhodné ceny

Ponúkame kvalitné služby za výhodné ceny s množstevnými zľavami
Naše referencie:
Referencie loga
Naši klienti nás hodnotia takto:
Znaky podnikania

Obchodný zákonník teda zákon č. 513/1991 definuje podnikanie ako: „sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku alebo na účel dosiahnutia merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu, ak ide o hospodársku činnosť registrovaného sociálneho podniku podľa osobitného predpisu.“.
Znaky živnosti

Živnosťou je len taká činnosť, pri ktorej je splnených všetkých šesť atribútov vymenovaných v tomto ustanovení. To znamená, že pri absencii čo i len jedného zákonom vymenovaného znaku nepôjde o živnosť.
Viazaná živnosť

Viazaná živnosť je predmet podnikania, ktorej vykonávanie je podmienené preukázaním odbornej spôsobilosti.