• SK
  • CZ
  • DE
  • EN
Blog
Pozor na automatické ukončenie starších dohôd k 30.6.2015
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:

Pozor na automatické ukončenie starších dohôd k 30.6.2015

25.6.2015

Podľa novely zákonníka práce účinného od 1.7.2014 dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru je možné uzatvoriť maximálne na 12 mesiacov.
Dohody (dohoda o vykonaní práce, Dohoda o brigádnickej práci študentov a Dohoda o pracovnej činnosti), ktoré boli uzavreté pred 1.7.2014 na dobu neurčitú alebo na dlhšie ako do 30.6.2015 je potrebné ukončiť práve k dátumu 30.6.2015.

Zamestnávateľ je zo zákona povinný najneskôr k 30.6.2015 ukončiť dohodu a najneskôr 1.7.2015 t.j. deň nasledujúci po skončení dohody musí dohodára odhlásiť zo Sociálnej poisťovne.

Ak zamestnávateľ už neplánuje dohodárovi zmluvu predĺžiť, a dohodár bol aj dôchodkovo poistený, je zamestnávateľ povinný do troch dní od skončenia dohody poslať do Sociálnej poisťovne Evidenčný list dôchodkového poistenia.

Podľa zákonníka práce je možné dohodu o vykonaní práce, dohodu o brigádnickej práci študentov a dohodu o pracovnej činnosti uzatvoriť len na dobu určitú alebo maximálne na 12 mesiacov.

Odmena za vykonanú prácu musí byť vyplatená najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom sa práca vykonala.

Prečo využiť naše služby?

Máme viac ako 4900 referencií

Pozriete si naše referencie a hodnotenia našich zákazníkov

Skúsenosti od roku 2009

Sme rokmi overený partner pre Vaše podnikanie

Výhodné ceny

Ponúkame kvalitné služby za výhodné ceny s množstevnými zľavami
Naše referencie:
Referencie loga
Naši klienti nás hodnotia takto: