• SK
 • CZ
 • DE
 • EN
Blog
Virtuálna registračná pokladnica
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:

Virtuálna registračná pokladnica

5.8.2015

Od 1.4.2015 nastala povinnosť pre subjekty poskytujúce vybrané služby evidovať hotovostné platby cez registračnú pokladnicu. (služby podľa prílohy č. 1 zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice č. 289/2008 Z. z.)

Jednou z možností je aj virtuálna registračná pokladnica

Výhody virtuálnej registračnej pokladnice VRP oproti klasickej elektronickej registračnej pokladnice ERP:

 • postačuje mať PC, tablet, alebo mobil s tlačiarňou a pripojenie na internet,
 • na pridelenie kódu virtuálnej registračnej pokladnice postačuje podať žiadosť na ktoromkoľvek daňovom úrade (je možné podať aj elektronicky). Daňový úrad po overení údajov bez zbytočného odkladu pridelí kód VRP spolu s prihlasovacími údajmi a doručí ich podnikateľovi,
 • nie je potrebné mať uzatvorenú zmluvu so servisnou organizáciou,
 • nie je potrebné viesť knihu virtuálnej registračnej pokladnice,
 • nie je potrebné vyhotovovať dennú uzávierku,
 • iba pri zmene predajného miesta je potrebné ohlásiť túto zmenu na Daňový úrad,

ale
 • maximálny počet dokladov ktoré je možné cez virtuálnu registračnú pokladnicu vydať je 1000, preto ak sa prekročí tento limit je potrebné začať registrovať a začať používať klasickú registračnú pokladnicu ERP
 • aj vo VRP je okrem pokladničných dokladov povinnosť vydávať doklady označené slovami "VKLAD", "NEPLATNÝ DOKLAD",
 • vyhotovovať intervalovú alebo prehľadovú uzávierku na požiadanie daňového úradu alebo colného úradu,
 • v prípade poruchy je potrebné taktiež viesť náhradnú evidenciu prostredníctvom paragónov, pričom z kópií týchto paragónov je potrebné vyhotovovať ručnú dennú uzávierku,
 • v prípade poruchy je potrebné zabezpečiť do 48 hodín opravu zariadenia virtuálnej registračnej pokladnice
 • ukončenie používania virtuálnej registračnej pokladnice je podnikateľ povinný oznámiť Daňovému úradu.


zdroj: financnasprava.sk
Prečo využiť naše služby?

Máme viac ako 4900 referencií

Pozriete si naše referencie a hodnotenia našich zákazníkov

Skúsenosti od roku 2009

Sme rokmi overený partner pre Vaše podnikanie

Výhodné ceny

Ponúkame kvalitné služby za výhodné ceny s množstevnými zľavami
Naše referencie:
Referencie loga
Naši klienti nás hodnotia takto:
Virtuálne sídlo

Virtuálne sídlo alebo aj virtuálna kancelária je služba umiestnenia sídla viarerých spoločností na 1 zdielanú adresu. Hlavnou výhodou je úspora nákladov oproti prenájmu samostatnej kancelárie.
Virtual office

Virtual office, alebo aj virtuálna kancelária je služba, keď miesto prenájmu kancelárskych priestorov ako sídla spoločnosti môžu naši klienti využiť len službu Virtuálne sídlo spoločnosti, a to bez potreby platiť niekoľkonásobne vyššie nájomné za kanceláriu.