• SK
  • CZ
  • DE
  • EN
Slovník pojmov
Dozorná rada
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:Dozorná rada

Dozorná rada sa pri spoločnosti s.r.o. zriaďuje, ak tak určuje spoločenská zmluva. Pri spoločnosti s.r.o. nie je potrebné dozornú radu zriadiť.
Dozorná rada sa pri akciovej spoločnosti zriaďuje pri vzniku spoločnosti povinne.

Členom dozornej rady môže byť iba fyzická osoba. Člen dozornej rady nesmie byť zároveň členom predstavenstva, prokuristom alebo osobou oprávnenou podľa zápisu v obchodnom registri konať v mene spoločnosti.

Členovia dozornej rady sú, za podmienok učených v stanovách spoločnosti, oprávnení nahliadať do všetkých dokladov a záznamov, týkajúcich sa činnosti spoločnosti.
Prečo využiť naše služby?

Máme viac ako 4900 referencií

Pozriete si naše referencie a hodnotenia našich zákazníkov

Skúsenosti od roku 2009

Sme rokmi overený partner pre Vaše podnikanie

Výhodné ceny

Ponúkame kvalitné služby za výhodné ceny s množstevnými zľavami
Naše referencie:
Referencie loga
Naši klienti nás hodnotia takto:
Dozorná rada

Dozorná rada sa pri spoločnosti s.r.o. zriaďuje, ak tak určuje spoločenská zmluva. Pri spoločnosti s.r.o. nie je potrebné dozornú radu zriadiť.