• SK
  • CZ
  • DE
  • EN
Zahraničné spoločnosti
Založenie zahraničných offshore a onshore spoločností
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:

Zahraničné spoločnosti

Onshore spoločnosti

Onshore spoločnosti sú zahraničné spoločnosti sídliace v krajinách s klasickým daňovým systémom. Zvyčajne sa využívajú pri daňovej optimalizácii (napr. pri obchodných spoločnostiach v rámci EU). Niektoré krajiny v EÚ ponúkajú pri splnení určitých podmienok veľmi zaujímavé zdanenie niektorých druhov príjmov (0 - 12,5%).

Onshore spoločnosti sa využívajú aj v prípade, že máte záujem začať podnikať v danej krajine alebo využiť prestíž spoločnosti sídliacej napr. v Českej republike.

Výhody spoločnosti v Českej republike:
  • 19% daň z príjmu
  • 21% základná sadzba DPH
  • Spoločnosť nie je tak často kontrolovaná daňovým úradom
  • Ľahšia registrácia k DPH
  • Česká firma registrovaná k DPH fakturuje na Slovensko a do EÚ bez DPH
  • Prihlásenie firemného vozidla sa platí poplatok len 800Kč

Založenie s.r.o. v Českej republike

Najpreferovanejším typom spoločnosti je spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.). Vyžaduje sa splatenie aspoň polovice minimálneho základného kapitálu, ktorý je vo výške 1 Kč pričom každý spoločník musí vložiť minimálne 1 KČ. Väčšina klientov uprednostňuje kúpu Ready made spoločnosti, kde už je tento kapitál splatený.

Založenie a.s. v Českej republike

Minimálne základné imanie akciovej spoločnosti je 2 000 000 Kč. Je potrebné dokladovať zloženie základného imania, najlepšie na bankový účet založený už na meno firmy.

Zakladateľmi akciovej spoločnosti môžu byť fyzické i právnické osoby. Založenie spoločnosti a.s. je možné aj jednou právnickou osobou alebo dvoma fyzickými osobami. Zakladateľom môže byť i zahraničná osoba.

Založenie Organizačnej zložky v Českej republike

Podnikaním zahraničnej osoby na území Českej republiky rozumie podnikanie tejto osoby, ak má podnik alebo jeho organizačnú zložku umiestnenú na území Česka.

Organizačná zložka zahraničného podnikateľa predstavuje formu formálneho zastúpenia zahraničnej spoločnosti v Českej republike. Jedným zo zásadných rozdielov medzi organizačnou zložkou a obchodnými spoločnosťami je, že organizačná zložka nemá vlastnú právnu subjektivitu.
Slovenskí podnikatelia využívajú zahraničné spoločnosti hlavne z týchto dôvodov:

Daňová optimalizácia - alebo inak povedané aj legálne zníženie daňového zaťaženia a prevádzkových nákladov. V mnohých krajinách sú daňové sadzby podstatne nižšie ako na Slovensku (napr. 10% na Cypre vs. 23% na Slovensku) alebo sa platí len paušálny "daňový poplatok" štátu (offshore destinácie).

Odvodová optimalizácia - jednoduchým riešením vieme zákazníkovi ušetriť viac ako 13000€ ročne, resp. násobky tejto sumy pri viacerých spoločníkoch v spoločnosti.

Anonymita vlastníctva - obchodného podielu držaného zahraničnou spoločnosťou v Slovenskej a / alebo Českej firme alebo priamo hnuteľného a nehnuteľného majetku

Ochrana majetku - pre tento účel sa zvyčajne využíva model oddeľujúci majetok od podnikania. Najjednoduchšou formou je model keď jedna spoločnosť vlastní hnuteľný a nehnuteľný majetok a druhá vykonáva podnikateľskú činnosť. Riziku nesolventnosti a následnému bankrotu je teda vystavená len spoločnosť bez majetku.

Obchod s cennými papiermi, forex - v niektorých krajinách nie sú spoločnosti nijako limitované v obchode s cennými papiermi na burzách v USA, Európe, Ázii a pod. 0% zdanenie je veľmi atraktívne pre obchodníkov s cennými papiermi, FOREX a ETF traderov ako aj investorov do drahých kovov.

Ochrana investícií - Slovensko má s množstvom krajín uzavretú zmluvu o ochrane investícií. Takáto spoločnosť je zvyčajne vystavená oveľa korektnejšiemu konaniu zo strany úradníkov ako v prípade domácej spoločnosti.

Vlastníctvo zahraničných spoločností

Vlastníctvo podielu v akejkoľvek slovenskej ale aj zahraničnej spoločnosti nie je v rozpore so zákonmi SR.

Nedotknuteľnosť vlastníckeho práva má ochranu v Čl. 20 Ústavy SR ako aj v Čl. 17 Charty základných práv Európskej únie pričom je jedno, či sa jedná o auto, dom, byt alebo akcie v zahraničnej spoločnosti.

Z čoho je zrejmé, že sa nerozlišuje vlastníctvo akcií Vašej vlastnej spoločnosti a vlastníctvo akcií v spoločnostiach Apple, Microsoft a pod.

Nelegálne je samozrejme zneužitie alebo využitie takejto spoločnosti na nezákonné účely.

Tieto riziká sú však aj pri podnikaní formou slovenskej spoločnosti a zvyčajne sú spojené s výkonom funkcie konateľa (prokuristu, splnomocnenca) v spoločnosti a nie s jej samotným vlastníctvom.
Prečo využiť naše služby?

Máme viac ako 4900 referencií

Pozriete si naše referencie a hodnotenia našich zákazníkov

Skúsenosti od roku 2009

Sme rokmi overený partner pre Vaše podnikanie

Výhodné ceny

Ponúkame kvalitné služby za výhodné ceny s množstevnými zľavami
Naše referencie:
Referencie loga
Naši klienti nás hodnotia takto:
Komanditná spoločnosť

Jej charakteristickým znakom je existencia dvoch typov spoločníkov (fyzické a právnické osoby ako aj zahraničné osoby) s odlišným právnym postavením:
Offshore spoločnosti

Offshore spoločnosti sú zahraničné spoločnosti sídliace v krajinách, ktoré sú považované za daňové raje.
Onshore spoločnosti

Onshore spoločnosti sú zahraničné spoločnosti sídliace v krajinách s klasickým daňovým systémom.