• SK
  • CZ
  • DE
  • EN
Zahraničné spoločnosti
Založenie zahraničných offshore a onshore spoločností
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte násPrečo využiť naše služby:

MY v mediách + Referencie:


Etrend, HnOnline, podnikam.sk, tasr

Náš BLOG - info k aktuálny témam

Zahraničné spoločnosti

Slovenskí podnikatelia využívajú zahraničné spoločnosti hlavne z týchto dôvodov:

Daňová optimalizácia - alebo inak povedané aj legálne zníženie daňového zaťaženia a prevádzkových nákladov. V mnohých krajinách sú daňové sadzby podstatne nižšie ako na Slovensku (napr. 10% na Cypre vs. 23% na Slovensku) alebo sa platí len paušálny "daňový poplatok" štátu (offshore destinácie).

Odvodová optimalizácia - jednoduchým riešením vieme zákazníkovi ušetriť viac ako 13000€ ročne, resp. násobky tejto sumy pri viacerých spoločníkoch v spoločnosti.

Anonymita vlastníctva - obchodného podielu držaného zahraničnou spoločnosťou v Slovenskej a / alebo Českej firme alebo priamo hnuteľného a nehnuteľného majetku

Ochrana majetku - pre tento účel sa zvyčajne využíva model oddeľujúci majetok od podnikania. Najjednoduchšou formou je model keď jedna spoločnosť vlastní hnuteľný a nehnuteľný majetok a druhá vykonáva podnikateľskú činnosť. Riziku nesolventnosti a následnému bankrotu je teda vystavená len spoločnosť bez majetku.

Obchod s cennými papiermi, forex - v niektorých krajinách nie sú spoločnosti nijako limitované v obchode s cennými papiermi na burzách v USA, Európe, Ázii a pod. 0% zdanenie je veľmi atraktívne pre obchodníkov s cennými papiermi, FOREX a ETF traderov ako aj investorov do drahých kovov.

Ochrana investícií - Slovensko má s množstvom krajín uzavretú zmluvu o ochrane investícií. Takáto spoločnosť je zvyčajne vystavená oveľa korektnejšiemu konaniu zo strany úradníkov ako v prípade domácej spoločnosti.

Vlastníctvo zahraničných spoločností

Vlastníctvo podielu v akejkoľvek slovenskej ale aj zahraničnej spoločnosti nie je v rozpore so zákonmi SR.

Nedotknuteľnosť vlastníckeho práva má ochranu v Čl. 20 Ústavy SR ako aj v Čl. 17 Charty základných práv Európskej únie pričom je jedno, či sa jedná o auto, dom, byt alebo akcie v zahraničnej spoločnosti.

Z čoho je zrejmé, že sa nerozlišuje vlastníctvo akcií Vašej vlastnej spoločnosti a vlastníctvo akcií v spoločnostiach Apple, Microsoft a pod.

Nelegálne je samozrejme zneužitie alebo využitie takejto spoločnosti na nezákonné účely.

Tieto riziká sú však aj pri podnikaní formou slovenskej spoločnosti a zvyčajne sú spojené s výkonom funkcie konateľa (prokuristu, splnomocnenca) v spoločnosti a nie s jej samotným vlastníctvom.

Onshore spoločnosti

Onshore spoločnosti sú zahraničné spoločnosti sídliace v krajinách s klasickým daňovým systémom. Zvyčajne sa využívajú pri daňovej optimalizácii (napr. pri obchodných spoločnostiach v rámci EU). Niektoré krajiny v EÚ ponúkajú pri splnení určitých podmienok veľmi zaujímavé zdanenie niektorých druhov príjmov (0 - 12,5%).

Onshore spoločnosti sa využívajú aj v prípade, že máte záujem začať podnikať v danej krajine alebo využiť prestíž spoločnosti sídliacej napr. vo Veľká Británia (od 1000Eur) ale využívajú sa aj spoločnosti založené v Českej republike (od 1100Eur).

Offshore spoločnosti (daňové raje)

Offshore spoločnosti sú zahraničné spoločnosti sídliace v krajinách, ktoré sú považované za daňové raje. V daňových rajoch je zdanenie spoločností väčšinou vo forme paušálneho poplatku vo výške niekoľko sto Eur.

Vo väčšine z týchto destinácií nie je potrebné ani vyhotovovať daňové priznanie a audit príjmov.

Vlastníctvo Offshore spoločnosti Vám zabezpečí:
  • Výhodné (veľmi nízke) zdanenie príjmov spoločnosti - zvyčajne vo forme paušálneho ročného poplatku
  • Údaje o majiteľoch spoločnosti nie sú verejne prístupné
  • Daňové priznanie sa vo väčšine Offshore krajín nevyžaduje
  • Žiadne importné/exportné limity ani obmedzenia pri nakladaní s devízovými prostriedkami

Cena založenie offshore spoločnosti je 2000 - 5000 Eur podľa vybranej krajiny a ďalších požiadaviek klienta.

Mapa najčastejšie využívaných Offshore destinácií:

Bankový účet v zahraničnej banke

K podnikaniu so zahraničnou spoločnosťou, ale aj pri komplexnej ochrane majetku podnikateľa, je potrebné okrem založenia zahraničnej spoločnosti aj založenie bankových účtov v zahraničných a offshore destináciach.

Ide hlavne o bankový účet pre podnikajúce spoločnosti, ako aj pre majetkové a holdingové spoločnosti a nezriedka aj o osobný bankový účet. Preto okrem zakladania zahraničných spoločností ponúkame aj služby v offshore bankovníctve.

V offshore destináciach existuje množstvo bánk, v ktorých je možné založiť bankový účet pre spoločnosť. Mnohé z offshore bánk patria do medzinárodných bankových skupín.

Cena za našu prácu pri zriadení bankového účtu v zahraničí je od 1500Eur, k cene sa pripočítajú poplatky banky.

V zaslanej odpovedi boli zodpovedané vš‘etky moje otázky v požžadovanom rozsahu a dostal som aj ďal‘šie užžitočné rady. Ďakujem.

5/5
Odpoveď považujem za najlepšiu zo všetkých, ktoré som prostredníctvom emailu dostal. Stručná, ale hlavne úplne jasná.

5/5
Maximálna spokojnosť s prístupom ku klientovi. Užž 4 roky som Vašim klientom a v‘šetko na 100%.

5/5