• SK
  • CZ
  • DE
  • EN
Blog
2. pilier kalkulačka - výška dôchodku z nasporenej sumy
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:

2. pilier kalkulačka - výška dôchodku z nasporenej sumy

13.3.2021

Väčšina ľudí dnes odvádza časť svojich sociálnych odovodov aj do 2. piliera, ktore im ich nasporené prostriedky zhodnocujú. Ale viete aký dôchodok dostanete z takto nasporených penazí?
Z tohoto dôvodu sme pripravili jednoduchú kalkulačku, ktorá na základe sumy, ktorú máte nasporenú vypočíta Váš približný dôchodok z 2. piliera.


2. pilier Kalkulačka:


Nasporená suma:


Váš dôchodok z 2. piliera bude:   111 - 122 Eur *

* Doživotný dôchodok bez zvyšovania a bez krytia pozostalých viď. popis nižšie.
Keď sociálnu poisťovňu požiadate o dôchodok z 2. piliera napr. cez Centrálny informačný ponukový systém (CIPS) dostane tzv. ponukový list v ktorom od každej poisťovne dostanete rôzne varianty doživotného dôchodku. Z ktorých si môžete vybrať.

Doživotný dôchodok

Na rozhodnutie máte 30dní. Ak sa v tejto lehote nerozhodnete ani pre 1 z dôchodkov Vaše peniaze sa budú ďalej zhodnocovať a o novú ponuku môžete kedykoľvek znovu požiadať.


Dočasný dôchodok

Dočasný dôchodok sa vypláca poberateľovi tohto dôchodku počas obdobia dohodnutého v zmluve o poistení dôchodku, ktorú uzatvorí so životnou poisťovňou (5, 7 alebo 10 rokov).

Programový výber

Programový výber sa vypláca sporiteľovi na základe dohody, ktorú uzatvorí s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou. V tejto dohode sporiteľ určí mesačnú sumu tohto dôchodku, ktorú chce poberať alebo dobu jeho vyplácania.

Jedinou podmienkou pre poberanie programového výberu (vrátane jednorazového vyplatenia nasporenej sumy príspevkov) je doživotné dôchodkové zabezpečenie minimálne na úrovni referenčnej sumy.

Doživotný dôchodok bez zvyšovania a bez krytia pozostalých

111 - 122 Eur mesačne bude Váš mesačný dôchodok z 2. piliera. Ak zomriete skôr ako 7 rokov od začiatku vyplácania dôchodku, dediči dostanú len časť nasporenej sumy.


Doživotný dôchodok bez zvyšovania ale s krytím pozostalých

104 - 116 Eur mesačne bude Váš mesačný dôchodok z 2. piliera. V prípade Vašej smrti budú pozostalí (manžel/manželka, deti) poberať Váš dôchodok ešte počas 1-2 rokov.


Doživotný dôchodok so zvyšovaním a bez pozostalostného krytia:

99 - 111 Eur bude Váš dôchodok v prvom roku poberania. V každom ďalšom roku sa vám dôchodok zvýši o 2 %. V desiatom roku teda dosiahne priblizne 112 - 126 Eur


Doživotný dôchodok so zvyšovaním a s pozostalostným krytím:

81 - 91 Eur dostanete ako dôchodok z 2. piliera v prvom roku. V každom ďalšom roku sa vám dôchodok zvýši o 2 %. V prípade Vašej smrti budú pozostalí (manžel/manželka, deti) poberať váš dôchodok ešte počas 1-2 rokovDočasný dôchodok na 5 rokov bez zvyšovania:

490 - 510 Eur dostanete ako dôchodok z 2. piliera v prvom roku. V každom ďalšom roku sa vám dôchodok zvýši o 2 %. V prípade Vašej smrti budú pozostalí (manžel/manželka, deti) poberať váš dôchodok ešte počas 1-2 rokov

Dočasný dôchodok na 7 rokov bez zvyšovania:

350 - 364 Eur dostanete ako dôchodok z 2. piliera v prvom roku. V každom ďalšom roku sa vám dôchodok zvýši o 2 %. V prípade Vašej smrti budú pozostalí (manžel/manželka, deti) poberať váš dôchodok ešte počas 1-2 rokov

Dočasný dôchodok na 10 rokov bez zvyšovania:

245 - 255 Eur dostanete ako dôchodok z 2. piliera v prvom roku. V každom ďalšom roku sa vám dôchodok zvýši o 2 %. V prípade Vašej smrti budú pozostalí (manžel/manželka, deti) poberať váš dôchodok ešte počas 1-2 rokov

Ako sme vypočítali výšku dôchodku z nasporenej sumy?

Výška dôchodku z nasporenej sumy dôchodku z 2. piliera vychádza pri výpočte z údajov reálne vyplácaných dôchodkov od poisťovní Alianz, Generali a Union za roky 2015 až 2019.

Pri dočasných dôchodkoch vychádzame z nasporenej sumy a počtu mesiacov počas, ktorých Vám bude vyplácaný dôchodok a so zhodnotením prostriedkov počas doby vyplácania a poplatkami.

Kalkulačka počíta aký dôchodok dostanete z 2. piliera pri odchode do dôchodku v roku 2021.

Pri výpočte výšky dôchodku z 2. piliera počítaju poisťovne s priemernou dobou dožitia na dôchodku približne 77 rokov. Takže ak požiadate o dôchodok vo vyššom veku, dostanete o to vyšší dôchodok z 2. piliera.

Viac informácii o dôchodkoch z 2, piliera nájdete na stránke https://www.socpoist.sk/dochodok-z-ii-piliera-iwj/59350s

Prečo využiť naše služby?

Máme viac ako 4900 referencií

Pozriete si naše referencie a hodnotenia našich zákazníkov

Skúsenosti od roku 2009

Sme rokmi overený partner pre Vaše podnikanie

Výhodné ceny

Ponúkame kvalitné služby za výhodné ceny s množstevnými zľavami
Naše referencie:
Referencie loga
Naši klienti nás hodnotia takto: