• SK
 • CZ
 • DE
 • EN
Blog
Zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane od roku 2020
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:

Zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane od roku 2020

28.10.2019

Nezdaniteľnú časť základu dane sa už niekoľko rokov nemenila. Už niekoľko rokov je nastavená na 19,2-násobok sumy platného životného minima čo je 4 035,84 €. Tento vzorec sa od 1.1.2020 mení na 21-násobok sumy životného minima.

Kto si môže uplatniť nezdaniteľnú časti základu dane v roku 2020?

Nezdaniteľnú časť základu dane si môže uplatniť iba ten daňovník, ktorý počas roka dosiahol aktívne príjmy tj.:
 • Príjmy zo závislej činnosti – zo zamestnania (§5 zákona o dani z príjmov)
 • Príjmy z podnikania – zo živnosti (§ 6ods.1 zákona o dani z príjmov)
 • Príjmy z inej samostatne zárobkovej činnosti – napr. z vytvorenia diela (§6 ods.2 zákona o dani z príjmov

Nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti dane nemajú fyzické osoby ktoré dosiahli príjem z prenájmu nehnuteľnosti alebo právnické osoby (s.r.o., a.s,)

V roku 2020 si môžete uplatniť nasledovné nezdaniteľné časti základu dane :
 • Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka
 • Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela
 • Nezdaniteľná časť základu dane na úhrady spojené s kúpeľnou starostlivosťou
 • Nezdaniteľná časť základu dane z príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie


Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka v roku 2020

Najviac využívanou nezdaniteľnou časťou základu dane je práve nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka, ktorú od roku 2020 zasiahnu zmeny.

Výška nezdaniteľnej časti je naviazaná na sumu platného životného minima. Do teraz podľa zákona platilo, že výška nezdaniteľnej časti základu dane závisela od toho, či daňovník dosiahne základ dane, ktorý je nižší alebo vyšší ako je 100 – násobok sumy platného životného minima.

Od 1.1.2020 sa táto hranica posunula a na určenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka sa bude posudzovať, či je daňovníkov základ dane nižší alebo vyšší ako 92,8-násobok sumy platného životného minima.

Taktiež od 1.1. 2020 sa výška nezdaniteľnej časti základu dane už nebude počítať ako 19,2 násobok životného minima, ale stúpne až na 21 násobok.

Suma nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka bude v roku 2020 vo výške 4 414,20 €, oproti súčasnej výške 3 937,35 € platnej v roku 2019.

Nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka v roku 2020 nemá daňovník, v prípade ak:
 • je na začiatku zdaňovacieho obdobia poberateľom starobného dôchodku, vyrovnávacieho príplatku, predčasného starobného dôchodku zo sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia, dôchodku zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu, poberateľom výsluhového dôchodku alebo poberateľom obdobného dôchodku zo zahraničia,
 • mu bol dôchodok spätne priznaný k začiatku zdaňovacieho obdobia
 • je suma dôchodku daňovníka vyššia ako nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka (t. j. vyššia ako suma 4 414,20 €).

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka nemusí byť uplatnená iba ročne v daňovom priznaní alebo ročnom zúčtovaní dane, ale aj mesačne. Mesačnú nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka si môžu zamestnanci uplatniť vo výške 367,85 €.

Podmienkou pre jej mesačné uplatnenie je predloženie Vyhlásenia na zdanenie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti. Pozor si však dávajte na to, že vyhlásenie je možné uplatniť iba u jedného zamestnávateľa.

Prečo využiť naše služby?

Máme viac ako 4900 referencií

Pozriete si naše referencie a hodnotenia našich zákazníkov

Skúsenosti od roku 2009

Sme rokmi overený partner pre Vaše podnikanie

Výhodné ceny

Ponúkame kvalitné služby za výhodné ceny s množstevnými zľavami
Naše referencie:
Referencie loga
Naši klienti nás hodnotia takto:
DIČ – daňové identifikačné číslo

Daňové identifikačné číslo (DIČ) je identifikátor – číslo dane z príjmu udelený správcom dane (Daňovým úradom).
IČ DPH

IČ DPH v dlhom tvare Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty. Toto číslo je identifikátor pre platenie dane z pridanej hodnoty pre štáty Európskej únie.