• SK
 • CZ
 • DE
 • EN
Blog
Nezdaniteľná časť základu dane (odpočítateľná položka) od roku 2023
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:

Nezdaniteľná časť základu dane (odpočítateľná položka) od roku 2023

20.3.2023

Od 1.1.2023 sa výška nezdaniteľnej časti základu dane už nebude počítať ako 19,2 násobok životného minima, ale stúpne až na 21 násobok. Suma nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka bude v roku 2023 vo výške 4 922,82 €, oproti výške 4 511,43 € platnej v roku 2021.

Kto si môže uplatniť nezdaniteľnú časti základu dane v roku 2023?

Nezdaniteľnú časť základu dane (odpočítateľná položka) si môže uplatniť iba ten daňovník, ktorý počas roka dosiahol aktívne príjmy tj.:
 • Príjmy zo závislej činnosti – zo zamestnania (§5 zákona o dani z príjmov)
 • Príjmy z podnikania – zo živnosti (§ 6ods.1 zákona o dani z príjmov)
 • Príjmy z inej samostatne zárobkovej činnosti – napr. z vytvorenia diela (§6 ods.2 zákona o dani z príjmov

Nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti (odpočítateľnej položky) dane nemajú fyzické osoby ktoré dosiahli príjem z prenájmu nehnuteľnosti alebo právnické osoby (s.r.o., a.s,)

V roku 2023 si môžete uplatniť nasledovné nezdaniteľné časti základu dane :
 • Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka
 • Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela
 • Nezdaniteľná časť základu dane na úhrady spojené s kúpeľnou starostlivosťou
 • Nezdaniteľná časť základu dane z príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka v roku 2023

Najviac využívanou nezdaniteľnou časťou základu dane je práve nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka, ktorú od roku 2023 opäť zvyšuje.

Od 1.1.2023 sa výška nezdaniteľnej časti základu dane už nebude počítať ako 19,2 násobok životného minima, ale stúpne až na 21 násobok. Suma nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka bude v roku 2023 vo výške 4 922,82 €, oproti výške 4 511,43 € platnej v roku 2021. Nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka v roku 2023 nemá daňovník, v prípade ak:
 • je na začiatku zdaňovacieho obdobia poberateľom starobného dôchodku, vyrovnávacieho príplatku, predčasného starobného dôchodku zo sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia, dôchodku zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu, poberateľom výsluhového dôchodku alebo poberateľom obdobného dôchodku zo zahraničia,
 • mu bol dôchodok spätne priznaný k začiatku zdaňovacieho obdobia
 • je suma dôchodku daňovníka vyššia ako nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka (t. j. vyššia ako suma 4 922,82€).

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka nemusí byť uplatnená iba ročne v daňovom priznaní alebo ročnom zúčtovaní dane, ale aj mesačne. Mesačnú nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka si môžu zamestnanci uplatniť vo výške 410,24€.

Podmienkou pre jej mesačné uplatnenie je predloženie Vyhlásenia na zdanenie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti. Pozor si však dávajte na to, že vyhlásenie je možné uplatniť iba u jedného zamestnávateľa.

Prečo využiť naše služby?

Máme viac ako 4900 referencií

Pozriete si naše referencie a hodnotenia našich zákazníkov

Skúsenosti od roku 2009

Sme rokmi overený partner pre Vaše podnikanie

Výhodné ceny

Ponúkame kvalitné služby za výhodné ceny s množstevnými zľavami
Naše referencie:
Referencie loga
Naši klienti nás hodnotia takto:
DIČ – daňové identifikačné číslo

Daňové identifikačné číslo (DIČ) je identifikátor – číslo dane z príjmu udelený správcom dane (Daňovým úradom).
IČ DPH

IČ DPH v dlhom tvare Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty. Toto číslo je identifikátor pre platenie dane z pridanej hodnoty pre štáty Európskej únie.