• SK
  • CZ
  • DE
  • EN
Blog
Výpočet predčasného dôchodku
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:

Výpočet predčasného dôchodku

18.12.2018

Ak máte do nároku na starobný dôchodok menej ako 2 roky môžete požiadať o priznanie predčasného starobného dôchodku. Aký dôchodok dostane vypočíta naša kalkulačka.
Ďalšou častou otázkou je či sa Vám oplatí, odísť do predčasného starobného dôchodku preto sme do našej kalkulačky pridali aj výpočat celkovej sumy, ktorú dostanete ako poberateľ dôchodku.

Kalkulačka


Výška starobného dôchodoku:
O koľko mesiacov skôr chcete odísť na predčasný dôchodok: v mesiacoch (1 až 24)
Valorizácia dôchodku: % za rokAk ste pracovali celý život a Váš plat sa zásadne nemenil, Váš približný starobný dôchodok si viete vypočítať nasledovne: posledná čistá mzda * 0,7
Váš predčasný dôchodok bude približne: 352 €

20 rokov a 5 mesiacov je doba počas ktorej musíte poberať dôchodok aby ste zo starobného dôchodku dostaneli viac peňazí, ako z predčasného


Podmienky nároku na predčasný starobný dôchodok

  • získali ste najmenej 15 rokov obdobia dôchodkového poistenia
  • chýbajú Vám najviac dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku. Nárok na odchod do dôchodku máte v roku 2018 ak dosiahnete vek 62 rokov a 139 dní. U žien s 2 a viac deťmi sa ešte odpočítava počet detí znížený o 1 z dôchodkového veku. Maximálne sa doba kráti o 5 detí.
  • suma predčasného starobného dôchodku ku dňu, od ktorého požiadate o jeho priznanie, je vyššia ako 1,2-násobok sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu. Táto suma je do 30.6.2019 205,07 € mesačne
Podrobný popis podmienok k získaniu predčasného dôchodku nájdete na stránke Sociálnej poisťovne.

Ako výpočet predčasného dôchodku funguje

Pri rozhodovaní o priznaní predčasného starobného dôchodku bude Váš predčasný starobný dôchodok krátený o 0,5 % za každých začatých 30 dní oproti klasickému starobnému dôchodku.

Kalkulačkou vypočítaná výška dôchodku je len približná z dôvodu, že rôzne mesiace majú iný počet dní.

Valorizácia

V roku 2019 sa budú dôchodky valorizovať o 2,6%. Indexácia dôchodkov od roku 2018 je v zákone nastavená tak, že sa zvyšuje o dôchodcovskú infláciu zistenú štatistickým úradom. Ak by táto bola nižšia ako 2%, tak sa dôchodky zvýšia o 2%. Je pravdepodobné, že kvôli demografickému vývoju bude valorizácia dôchodkov v budúcnosti znížená.

Vo výpočte ako základnú hodnotu uvádzame valorizáciu o 2,5 % ročne a s valorizáciou dôchodku počítame vždy po 12-tich mesiacoch od začiatku čerpania. Z tohoto dôvodu je aj výpočet doby len približný, lebo ak napr. odídete na dôchodok v decembri už od nasledujúceho januára Vám ho valorizujú.


Tabuľka s vypočítanými hodnotami

Pre názornosť sme pre Vás pripravili tabuľku v ktorej je možné vidieť postupné zvyšovanie dôchodkov ako aj celkovú sumu, ktorú na dôchodku dostanete.

MesiacePredčasný dôchodok
(mesačne)
Starobný dôchodok
(mesačne)
Suma všetkých predčasných dôchodkovSuma všetkých starobných dôchodkov
1352 €0 €352 €0 €
2352 €0 €704 €0 €
3352 €0 €1 056 €0 €
4352 €0 €1 408 €0 €
5352 €0 €1 760 €0 €
6352 €0 €2 112 €0 €
7352 €0 €2 464 €0 €
8352 €0 €2 816 €0 €
9352 €0 €3 168 €0 €
10352 €0 €3 520 €0 €
11352 €0 €3 872 €0 €
12352 €0 €4 224 €0 €
13352 €0 €4 576 €0 €
14361 €0 €5 051 €0 €
15361 €0 €5 412 €0 €
16361 €0 €5 773 €0 €
17361 €0 €6 134 €0 €
18361 €0 €6 494 €0 €
19361 €0 €6 855 €0 €
20361 €0 €7 216 €0 €
21361 €0 €7 577 €0 €
22361 €0 €7 938 €0 €
23361 €0 €8 298 €0 €
24361 €0 €8 659 €0 €
25361 €410 €9 020 €410 €
26370 €410 €9 615 €820 €
27370 €410 €9 985 €1 230 €
28370 €410 €10 355 €1 640 €
29370 €410 €10 725 €2 050 €
30370 €410 €11 095 €2 460 €
31370 €410 €11 464 €2 870 €
32370 €410 €11 834 €3 280 €
33370 €410 €12 204 €3 690 €
34370 €410 €12 574 €4 100 €
35370 €410 €12 944 €4 510 €
36370 €410 €13 314 €4 920 €
37370 €420 €13 683 €5 463 €
38379 €420 €14 404 €5 884 €
39379 €420 €14 784 €6 304 €
40379 €420 €15 163 €6 724 €
41379 €420 €15 542 €7 144 €
42379 €420 €15 921 €7 565 €
43379 €420 €16 300 €7 985 €
44379 €420 €16 679 €8 405 €
45379 €420 €17 058 €8 825 €
46379 €420 €17 437 €9 246 €
47379 €420 €17 816 €9 666 €
48379 €420 €18 195 €10 086 €
49379 €431 €18 574 €10 769 €
50389 €431 €19 427 €11 200 €
51389 €431 €19 816 €11 630 €
52389 €431 €20 204 €12 061 €
53389 €431 €20 593 €12 492 €
54389 €431 €20 981 €12 923 €
55389 €431 €21 370 €13 353 €
56389 €431 €21 758 €13 784 €
57389 €431 €22 147 €14 215 €
58389 €431 €22 535 €14 646 €
59389 €431 €22 924 €15 076 €
60389 €431 €23 313 €15 507 €
61389 €442 €23 701 €16 336 €
62398 €442 €24 692 €16 778 €
63398 €442 €25 090 €17 219 €
64398 €442 €25 488 €17 661 €
65398 €442 €25 887 €18 103 €
66398 €442 €26 285 €18 544 €
67398 €442 €26 683 €18 986 €
68398 €442 €27 081 €19 427 €
69398 €442 €27 480 €19 869 €
70398 €442 €27 878 €20 310 €
71398 €442 €28 276 €20 752 €
72398 €442 €28 674 €21 193 €
73398 €453 €29 073 €22 176 €
74408 €453 €30 208 €22 628 €
75408 €453 €30 616 €23 081 €
76408 €453 €31 024 €23 533 €
77408 €453 €31 432 €23 986 €
78408 €453 €31 841 €24 438 €
79408 €453 €32 249 €24 891 €
80408 €453 €32 657 €25 344 €
81408 €453 €33 065 €25 796 €
82408 €453 €33 473 €26 249 €
83408 €453 €33 882 €26 701 €
84408 €453 €34 290 €27 154 €
85408 €464 €34 698 €28 297 €
86418 €464 €35 984 €28 760 €
87418 €464 €36 402 €29 224 €
88418 €464 €36 821 €29 688 €
89418 €464 €37 239 €30 152 €
90418 €464 €37 658 €30 616 €
91418 €464 €38 076 €31 080 €
92418 €464 €38 494 €31 544 €
93418 €464 €38 913 €32 008 €
94418 €464 €39 331 €32 471 €
95418 €464 €39 750 €32 935 €
96418 €464 €40 168 €33 399 €
97418 €475 €40 586 €34 710 €
98429 €475 €42 030 €35 185 €
99429 €475 €42 459 €35 661 €
100429 €475 €42 888 €36 136 €
101429 €475 €43 317 €36 612 €
102429 €475 €43 746 €37 087 €
103429 €475 €44 174 €37 562 €
104429 €475 €44 603 €38 038 €
105429 €475 €45 032 €38 513 €
106429 €475 €45 461 €38 989 €
107429 €475 €45 890 €39 464 €
108429 €475 €46 319 €39 940 €
109429 €487 €46 748 €41 426 €
110440 €487 €48 356 €41 913 €
111440 €487 €48 796 €42 400 €
112440 €487 €49 235 €42 888 €
113440 €487 €49 675 €43 375 €
114440 €487 €50 114 €43 863 €
115440 €487 €50 554 €44 350 €
116440 €487 €50 994 €44 837 €
117440 €487 €51 433 €45 325 €
118440 €487 €51 873 €45 812 €
119440 €487 €52 312 €46 299 €
120440 €487 €52 752 €46 787 €
121440 €500 €53 192 €48 456 €
122451 €500 €54 972 €48 955 €
123451 €500 €55 423 €49 455 €
124451 €500 €55 873 €49 955 €
125451 €500 €56 324 €50 454 €
126451 €500 €56 774 €50 954 €
127451 €500 €57 225 €51 453 €
128451 €500 €57 675 €51 953 €
129451 €500 €58 126 €52 452 €
130451 €500 €58 577 €52 952 €
131451 €500 €59 027 €53 451 €
132451 €500 €59 478 €53 951 €
133451 €512 €59 928 €55 812 €
134462 €512 €61 889 €56 324 €
135462 €512 €62 350 €56 836 €
136462 €512 €62 812 €57 348 €
137462 €512 €63 274 €57 860 €
138462 €512 €63 736 €58 372 €
139462 €512 €64 198 €58 884 €
140462 €512 €64 660 €59 396 €
141462 €512 €65 121 €59 908 €
142462 €512 €65 583 €60 420 €
143462 €512 €66 045 €60 932 €
144462 €512 €66 507 €61 444 €
145462 €525 €66 969 €63 505 €
146473 €525 €69 117 €64 030 €
147473 €525 €69 590 €64 555 €
148473 €525 €70 063 €65 079 €
149473 €525 €70 537 €65 604 €
150473 €525 €71 010 €66 129 €
151473 €525 €71 484 €66 654 €
152473 €525 €71 957 €67 179 €
153473 €525 €72 430 €67 704 €
154473 €525 €72 904 €68 229 €
155473 €525 €73 377 €68 753 €
156473 €525 €73 851 €69 278 €
157473 €538 €74 324 €71 548 €
158485 €538 €76 667 €72 086 €
159485 €538 €77 153 €72 624 €
160485 €538 €77 638 €73 162 €
161485 €538 €78 123 €73 700 €
162485 €538 €78 608 €74 238 €
163485 €538 €79 093 €74 776 €
164485 €538 €79 579 €75 314 €
165485 €538 €80 064 €75 852 €
166485 €538 €80 549 €76 390 €
167485 €538 €81 034 €76 928 €
168485 €538 €81 520 €77 466 €
169485 €551 €82 005 €79 954 €
170497 €551 €84 552 €80 505 €
171497 €551 €85 050 €81 056 €
172497 €551 €85 547 €81 608 €
173497 €551 €86 044 €82 159 €
174497 €551 €86 542 €82 711 €
175497 €551 €87 039 €83 262 €
176497 €551 €87 537 €83 813 €
177497 €551 €88 034 €84 365 €
178497 €551 €88 531 €84 916 €
179497 €551 €89 029 €85 468 €
180497 €551 €89 526 €86 019 €
181497 €565 €90 023 €88 735 €
182510 €565 €92 784 €89 300 €
183510 €565 €93 294 €89 865 €
184510 €565 €93 803 €90 430 €
185510 €565 €94 313 €90 996 €
186510 €565 €94 823 €91 561 €
187510 €565 €95 333 €92 126 €
188510 €565 €95 843 €92 691 €
189510 €565 €96 352 €93 256 €
190510 €565 €96 862 €93 821 €
191510 €565 €97 372 €94 387 €
192510 €565 €97 882 €94 952 €
193510 €579 €98 392 €97 905 €
194523 €579 €101 374 €98 484 €
195523 €579 €101 896 €99 064 €
196523 €579 €102 419 €99 643 €
197523 €579 €102 942 €100 222 €
198523 €579 €103 464 €100 802 €
199523 €579 €103 987 €101 381 €
200523 €579 €104 509 €101 960 €
201523 €579 €105 032 €102 540 €
202523 €579 €105 554 €103 119 €
203523 €579 €106 077 €103 698 €
204523 €579 €106 599 €104 277 €
205523 €594 €107 122 €107 478 €
206536 €594 €110 336 €108 072 €
207536 €594 €110 871 €108 666 €
208536 €594 €111 407 €109 260 €
209536 €594 €111 942 €109 853 €
210536 €594 €112 478 €110 447 €
211536 €594 €113 014 €111 041 €
212536 €594 €113 549 €111 635 €
213536 €594 €114 085 €112 229 €
214536 €594 €114 620 €112 822 €
215536 €594 €115 156 €113 416 €
216536 €594 €115 692 €114 010 €
217536 €609 €116 227 €117 469 €
218549 €609 €119 682 €118 078 €
219549 €609 €120 231 €118 686 €
220549 €609 €120 780 €119 295 €
221549 €609 €121 329 €119 904 €
222549 €609 €121 878 €120 512 €
223549 €609 €122 427 €121 121 €
224549 €609 €122 976 €121 729 €
225549 €609 €123 525 €122 338 €
226549 €609 €124 074 €122 947 €
227549 €609 €124 623 €123 555 €
228549 €609 €125 172 €124 164 €
229549 €624 €125 721 €127 892 €
230563 €624 €129 427 €128 516 €
231563 €624 €129 989 €129 140 €
232563 €624 €130 552 €129 764 €
233563 €624 €131 115 €130 387 €
234563 €624 €131 678 €131 011 €
235563 €624 €132 240 €131 635 €
236563 €624 €132 803 €132 259 €
237563 €624 €133 366 €132 883 €
238563 €624 €133 929 €133 507 €
239563 €624 €134 491 €134 131 €
240563 €624 €135 054 €134 755 €
241563 €639 €135 617 €138 763 €
242577 €639 €139 584 €139 402 €
243577 €639 €140 161 €140 042 €
244577 €639 €140 737 €140 681 €


Prečo využiť naše služby?

Máme viac ako 4900 referencií

Pozriete si naše referencie a hodnotenia našich zákazníkov

Skúsenosti od roku 2009

Sme rokmi overený partner pre Vaše podnikanie

Výhodné ceny

Ponúkame kvalitné služby za výhodné ceny s množstevnými zľavami
Naše referencie:
Referencie loga
Naši klienti nás hodnotia takto: