• SK
  • CZ
  • DE
  • EN
Blog
Zmena výšky základného imania od 1.1.2015
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:

Zmena výšky základného imania od 1.1.2015

20.10.2014

Podľa plánovanej novely obchodného zákonníka sa má zmeniť minimálna výška základného imania z 5000 eur na 1 euro. Spolu so znížením základného imania sa má zmeniť aj výška vkladu na 1 spoločníka z 750 euro na 1 euro.
Tento typ spoločnosti s ručením obmedzením bude mať ale niekoľko nevýhod oproti dodnes známej klasickej spoločnosti s ručením obmedzením, ktorej výška základného imania má byť po novom stanovená na 25 000 eur.

Nevýhoda č. 1

s.r.o., ktorej výška základného imania nebude 25 000 euro, bude sa to týkať aj s.r.o. založených do konca roka 2014, bude mať povinnosť uvádzať na všetkých obchodných dokumentoch výšku základného imania a rozsah jeho splatenia.

§ 3a (2) Pri uvádzaní hodnoty základného imania postačí použiť skratku „ZI“ a pri uvádzaní rozsahu splatenia skratku „SP“.

Nevýhoda č. 2

Pri 1 eurových s.r.o., kde základné imanie bude nižšie ako 5 000 euro, bude možnosť vyplácania podielov na zisku, len v rozsahu 3/4 z čistého zisku po splnení si zákonných požiadaviek na tvorbu rezervného fondu a pod., rovnako nebude možné rozdeľovať iné vlastné zdroje - vklady do vlastného imania mimo základného imania a pod..

Nevýhoda č. 3

Pri spoločnosti ktorej základné imanie bude menšie ako 25 000 euro bude obmedzený počet možných spoločníkov spoločnosti s.r.o. na maximálny počet 5.

§ 105 (3) Ak ide o spoločnosť povinnú uvádzať základné imanie, môže mať najviac piatich spoločníkov.“

Nevýhoda č. 4

Konatelia spoločností, ktoré budú mať povinnosť uvádzať základné imanie a rozsah splatenia (základné imanie menšie ako 25 000 euro) budú musieť zvolávať valné zhromaždenie okrem štandardných prípadov aj v prípade, ak strata spoločnosti presiahla, alebo možno predpokladať, že presiahne 2 500 eur.

§ 67a (2) Spoločnosti hrozí úpadok, ak pomer vlastného imania a záväzkov je menej ako 8 ku 100. § 768m (3) Pomer podľa § 67a ods. 2 sa prvýkrát použije v roku 2017; pomer podľa § 67a ods. 2 v roku

a) 2015 je 4 ku 100,
b) 2016 je 6 ku 100.“.


Prečo využiť naše služby?

Máme viac ako 4900 referencií

Pozriete si naše referencie a hodnotenia našich zákazníkov

Skúsenosti od roku 2009

Sme rokmi overený partner pre Vaše podnikanie

Výhodné ceny

Ponúkame kvalitné služby za výhodné ceny s množstevnými zľavami
Naše referencie:
Referencie loga
Naši klienti nás hodnotia takto:
Zmeny v spoločnostiach

Pokiaľ dôjde k zmene údajov spoločnosti (napríklad adresy, obchodného mena) Alebo nastane zmena v údajoch osôb, ktoré v spoločnosti vystupujú (konateľia, spoločníci, členovia dozornej rady) je potrebné vykonať zápis zmeny do Obchodného registra a pri niektorých zmenách aj do Živnostenského registra.