• SK
  • CZ
  • DE
  • EN
Blog
Novela zákona od 1.10.2017 obmedzí prevody a likvidácie spoločností
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte násPrečo využiť naše služby:

MY v mediách + Referencie:


Etrend, HnOnline, podnikam.sk, tasr

Náš BLOG - info k aktuálny témam

Novela zákona od 1.10.2017 obmedzí prevody a likvidácie spoločností

3.8.2017

Aktuálne je novela k 2.8.2017 v ešte medzirezortnom pripomienkovom konaní. Preto je možné ešte ocakávať drobné úpravy.
Plánované zmeny sa týkajú najmä v oblasti:
  • Rozšírenia zodpovednosti štatutárnych orgánov a spoločníkov obchodných spoločností
  • Obmedzenie prevodu obchodného podielu pri s.r.o.
  • Boja proti nepoctivým fúziám obchodných spoločností

Zodpovednosti štatutárnych orgánov a spoločníkov obchodných spoločností


Konateľ má ručiť svojím majetkom a nesie zodpovednosť aj po zániku funkcie (je povinný poskytovať súčinnosť vyžiadanú súdom, správcom dane a pod.)

Podobnú zodpovednosť ako konateľ budú niesť aj osoby vykonávajúce jeho funkciu (najčastejšie prokurista, splnomocnenec).

Konateľ sa dopustí trestného činu v prípade, že včas nepodá návrh na konkurz, účtovnú uzávierku a daňové priznanie, nesplní povinnosti voči správcovi konkurznej podstaty alebo exekútorovi.

Obmedzenie prevodu obchodného podielu pri s.r.o.


Od 1. 10. 2017 má byť vždy potrebný súhlas Daňového úradu k prevodu obchodného podielu. Aj pri zahraničných osobách.

Súd bude skúmať spoločnosť a nevykoná prevod obchodného podielu v spoločnosti, ak:
  • nebude mať v obchodnom registri zapísané orgány,
  • nesplní povinnosť podľa § 40 (neuloží účtovnú závierku do zbierky listín)
  • bude v likvidácii, konkurze alebo je začaté konanie na jej zrušenie,

Úpravy pri zlúčení spoločnosti


Zanikajúca spoločnosť nebude smieť mať dlhy, ktoré by zadlžili nástupnícku spoločnosť.

Zlúčenie bude musieť byť opatrené správou audítora, a konateľ bude zodpovedať za proces zlúčenia celým majetkom, zanikajúca spoločnosť bude povinná zaslať zmluvu o zlúčení Daňovému úradu najneskôr 60 dní pred jej podpisom. Daňový úrad nemusí súhlasiť so zlúčením a nariadi daňovú kontrolu.


V zaslanej odpovedi boli zodpovedané všetky moje otázky v požadovanom rozsahu a dostal som aj ďalšie užitočné rady. Ďakujem.

5/5
Odpoveď považujem za najlepšiu zo všetkých, ktoré som prostredníctvom emailu dostal. Stručná, ale hlavne úplne jasná.

5/5
Maximálna spokojnosť s prístupom ku klientovi. Už 4 roky som Vašim klientom a všetko na 100%.

5/5

Company Consulting v mediách:

Etrend, HnOnline, podnikam.sk, tasr

Company Consulting s.r.o. má hodnotenie 5,0 5 stars z 12 recenzí