• SK
  • CZ
  • DE
  • EN
Blog
Vstup do likvidácie alebo konkurzu v roku 2014 a 2015 a daňová licencia
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:

Vstup do likvidácie alebo konkurzu v roku 2014 a 2015 a daňová licencia

30.3.2015

Pre rok 2014 platí, že ak spoločnosť v kalendárnom roku 2014 vstúpi do likvidácie alebo konkurzu, za zdaňovacie obdobie pred touto zmenou Daňovú licenciu neplatí (§52za ods.8 zákona o dani z príjmov).
Tento stav sa však aplikuje len na prípady vstupu do likvidácie alebo konkurzu v priebehu kalendárneho roka 2014.

Ak spoločnosť vstúpi do likvidácie alebo konkurzu až v roku 2015, za toto skrátené zdaňovacie obdobie pred vstupom do likvidácie alebo konkurzu, bude daňovník mať povinnosť platiť Daňovú licenciu v pomernej výške podľa počtu kalendárnych mesiacov, počas ktorých toto zdaňovacie obdobie trvalo.

Prečo využiť naše služby?

Máme viac ako 4900 referencií

Pozriete si naše referencie a hodnotenia našich zákazníkov

Skúsenosti od roku 2009

Sme rokmi overený partner pre Vaše podnikanie

Výhodné ceny

Ponúkame kvalitné služby za výhodné ceny s množstevnými zľavami
Naše referencie:
Referencie loga
Naši klienti nás hodnotia takto:
Likvidácia spoločnosti

Likvidácia spoločnosti predstavuje zrušenie spoločnosti vysporiadaním jej majetku a záväzkov mimosúdnym spôsobom. Počas likvidácie sa zistí všetok majetok spoločnosti, uhradia sa záväzky spoločnosti veriteľom a prípadný likvidačný zostatok sa rozdeliť medzi spoločníkov alebo akcionárov.
Obchodné spoločnosti

Obchodná spoločnosť je právnická osoba založená za účelom podnikania. Obchodnú spoločnosť môže založiť jedna alebo viac fyzických alebo právnických osôb.
Spoločník

Spoločník je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa na spoločnosti pri spoločnosti s.r.o. podieľa vkladom. Vklad spoločníka môže mať peňažnú alebo nepeňažnú formu.