• SK
  • CZ
  • DE
  • EN
Blog
Vstup do likvidácie alebo konkurzu v roku 2014 a 2015 a daňová licencia
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:

Vstup do likvidácie alebo konkurzu v roku 2014 a 2015 a daňová licencia

30.3.2015

Pre rok 2014 platí, že ak spoločnosť v kalendárnom roku 2014 vstúpi do likvidácie alebo konkurzu, za zdaňovacie obdobie pred touto zmenou Daňovú licenciu neplatí (§52za ods.8 zákona o dani z príjmov).
Tento stav sa však aplikuje len na prípady vstupu do likvidácie alebo konkurzu v priebehu kalendárneho roka 2014.

Ak spoločnosť vstúpi do likvidácie alebo konkurzu až v roku 2015, za toto skrátené zdaňovacie obdobie pred vstupom do likvidácie alebo konkurzu, bude daňovník mať povinnosť platiť Daňovú licenciu v pomernej výške podľa počtu kalendárnych mesiacov, počas ktorých toto zdaňovacie obdobie trvalo.