• SK
  • CZ
  • DE
  • EN
Blog
Vznik povinného sociálneho poistenia od 1. 7. 2014 pre SZČO
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:

Vznik povinného sociálneho poistenia od 1. 7. 2014 pre SZČO

8.6.2014

Samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá dosiahla za rok 2013 príjem z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti príjem vyšší ako 4830 EUR má povinnosť platiť poistné do sociálnej poisťovne od 1. júla 2014. (v prípade predĺženej lehoty na podanie daňového priznania od 1.10.2014)
Výška povinných odvodov poistného do sociálnej poisťovne sa odvodzuje od príjmov podľa podaného daňového priznania fyzickej osoby za rok 2013.

Ak SZČO presiahla hranicu príjmov 4830 EUR za rok 2013 je povinná sa najneskôr do 8. 7. 2014 prihlásiť na nemocenské a dôchodkové poistenie a prvýkrát bude musieť odviesť toto poistenie do 8.8.2014 za mesiac júl 2014.

Ak SZČO nepresiahla hranicu príjmov 4830 EUR za rok 2013 je povinná sa odhlásiť na Sociálnej poisťovni ak bola doteraz povinne poistená, a nie je povinná platiť odvody do Sociálnej poisťovne.

Vymeriavací základ na sociálne poistenie bude teda podiel 1/12 základu dane z príjmu SZČO nezníženého o zaplatené povinné zdravotné a sociálne poistenie a koeficientu 1,6. (príjem/12/1,6)

SZČO je povinný platiť do Sociálnej poisťovne minimálne 133,42 EUR, a maximálne odvody predstavujú sumu 1334,28 EUR.

Jednou možnosťou ako sa vyhnúť povinnému plateniu odvodov je založenie s.r.o. alebo kúpa už existujúcej tzv. ready made spoločnosti, a zrušenie, či pozastavenie výkonu činnosti SZČO.

Prečo využiť naše služby?

Máme viac ako 4900 referencií

Pozriete si naše referencie a hodnotenia našich zákazníkov

Skúsenosti od roku 2009

Sme rokmi overený partner pre Vaše podnikanie

Výhodné ceny

Ponúkame kvalitné služby za výhodné ceny s množstevnými zľavami
Naše referencie:
Referencie loga
Naši klienti nás hodnotia takto:
Daňové raje

Daňovými rajmi su nazývané typicky nezávislé jurisdikcie (ostrovné štáty), ktoré svojimi zákonmi vytvorili priaznivé prostredie pre vznik a prevádzku množstva spoločností.
Znaky podnikania

Obchodný zákonník teda zákon č. 513/1991 definuje podnikanie ako: „sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku alebo na účel dosiahnutia merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu, ak ide o hospodársku činnosť registrovaného sociálneho podniku podľa osobitného predpisu.“.
IČ DPH

IČ DPH v dlhom tvare Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty. Toto číslo je identifikátor pre platenie dane z pridanej hodnoty pre štáty Európskej únie.