• SK
  • CZ
  • DE
  • EN
Blog
Kto neplatí daňovú licenciu
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:

Kto neplatí daňovú licenciu

9.3.2015

Všetky spoločnosti, ktoré podniklali v roku 2014 sú povinné zaplatiť v každom prípade, teda aj ked hospodárili so stratou minimálnu daň. Táto daň je nazvaná - daňová licencia.
Výška závisí od tržieb spoločnosti ako aj od toho či je firma platcom DPH alebo nie je.

Neplatca DPH s tržbami do 500 000 EUR bude platiť 480 EUR/ročne.
Platca DPH s tržbami do 500 000 EUR bude platiť 960 EUR/ročne.
Subjekty s tržbami nad 500 000 EUR budú platiť 2880 EUR/ročne.

Suma sa rovná minimálnej ročnej výške dane z príjmov.

Dotkne sa iba obchodných spoločností (s.r.o., a.s.,...), na ktoré sa vzťahuje daň z príjmov právnických osôb, netýka sa to živnostníkov.

Kto neplatí daňovú licenciu:

  • novovzniknutý daňovník, okrem právneho nástupcu daňovníka zrušeného bez likvidácie;
  • organizácie, ktoré nie sú zriadené alebo založené na podnikanie uvedené v § 12 ods.3 zákona o dani z príjmov, ktorých nezisková činnosť vyplýva z osobitných predpisov, na základe ktorých vznikli (napr. občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie, obce a VÚC a t ď);
  • verejné obchodné spoločnosti, Národná banka Slovenska a Fond Národného majetku; daňovník prevádzkujúci chránenú dielňu alebo chránené pracovisko, ak disponuje rozhodnutím obvodného úradu o ich zriadení podľa § 55 zákona č.5/2004 Z. z. o službách v zamestnanosti;
  • daňovník v období  likvidácie a konkurzu;
  • daňovník u ktorého po skončení konkurzu začne likvidácia alebo pokračuje v likvidácii;
  • daňovník u ktorého dôjde k zrušeniu návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok


zdroj: financnasprava.sk

Prečo využiť naše služby?

Máme viac ako 4900 referencií

Pozriete si naše referencie a hodnotenia našich zákazníkov

Skúsenosti od roku 2009

Sme rokmi overený partner pre Vaše podnikanie

Výhodné ceny

Ponúkame kvalitné služby za výhodné ceny s množstevnými zľavami
Naše referencie:
Referencie loga
Naši klienti nás hodnotia takto:
Kto sídli v Bratislave?

Bratislava je sídlom viacerých medzinárodných inštitúcií, Vlády ako aj Parlamentu ako aj národných kultúrnych ustanovizní, a samozrejme veľkým množstvom spoločností.