• SK
  • CZ
  • DE
  • EN
Blog
Kto neplatí daňovú licenciu?
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:

Kto neplatí daňovú licenciu?

6.4.2016

Nie všetky daňové subjektu musia platiť daňové licencia, sú aj výnimky. Od 1.1.2016 tu platia nové výnimky. Avšak pribudla aj povinnosť doplatiť licenciu za obdobie keď bola spoločnosť v likvidácii.
Daňovú licenciu neplatí daňovník, ktorému vznikla prvýkrát povinnosť podať daňové priznanie za obdobie v ktorom vznikol. Teda novovzniknuté spoločnosti v prvom roku podnikania.

Ďalej sú to daňovníci, ako napr. záujmové združenia právnických osôb, profesijné komory, občianske združenia, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, nadácie, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, politické strany ako aj pozemkové spoločenstvo, ak dosahuje len príjmy z činností podľa osobitného predpisu s ročným obratom neprevyšujúcim 10 000 eur, ako aj ďalší.

Daňovú licenciu neplatia daňovníci ktorý prevádzkujú chránenú dielňu alebo chránené pracovisko.

Ďalej neplatí daňovú licenciu daňovník, ktorý vstúpil do likvidácie alebo daňovník, na ktorého bol vyhlásený konkurz.

Novinkou platnou od roka 2016 je a daňovú licenciu platiť nemusí aj daňovník, ktorý podal návrh na zrušenie bez likvidácie a to počnúc zdaňovacím obdobím v ktorom bol podaný návrh.

Toto ale neplatí ak imanie prechádza na právneho nástupcu alebo daňovník vezme návrh späť, alebo súd zistí majetok a pretransformuje návrh na likvidáciu. Vtedy je potrebné podať daňové priznanie a platiť daňovú licenciu.

Prečo využiť naše služby?

Máme viac ako 4900 referencií

Pozriete si naše referencie a hodnotenia našich zákazníkov

Skúsenosti od roku 2009

Sme rokmi overený partner pre Vaše podnikanie

Výhodné ceny

Ponúkame kvalitné služby za výhodné ceny s množstevnými zľavami
Naše referencie:
Referencie loga
Naši klienti nás hodnotia takto:
Kto sídli v Bratislave?

Bratislava je sídlom viacerých medzinárodných inštitúcií, Vlády ako aj Parlamentu ako aj národných kultúrnych ustanovizní, a samozrejme veľkým množstvom spoločností.