• SK
  • CZ
  • DE
  • EN
Blog
Preverte si svojho obchodného partnera na webe
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:

Preverte si svojho obchodného partnera na webe

9.2.2015

V súčasnosti existuje na internete niekoľko stránok ktoré dôveryhodne preveria vášho obchodného partnera.
Odporúčame Vám pred uzavrením obchodných vzťahov si prevertiť svojho obchodného partnera na webe.

V súčasnosti existuje na internete niekoľko stránok ktoré dôveryhodne preveria vášho obchodného partnera.

Dlznik.sk

Najznámejšia všeobecná stránka kde je zoskupených niekoľko informácií ohľadom dlhov vášho obchodného partnera. Sú tu zoskupené dlhy zo zdravotných poisťovní, sociálnej poisťovne a daňového úradu.

www.dlznik.sk

Pre detailnej3ie preverenie doporučujeme priamo stránky zdravotnej poisťovne.


Všeobecná zdravotná poisťovňa

http://www.vszp.sk/platitelia/platenie-poistneho/zoznam-dlznikov.html


Dôvera

http://www.dovera.sk/overenia/dlznici/zoznam-dlznikov


UNION

http://www.union.sk/zoznam-neplaticov-pravnicke-osoby


Sociálna poisťovňa

stránky sociálnej poisťovne umožňujú vyhľadávanie podľa obchodného mena

http://www.socpoist.sk/zoznam-dlznikov-emw/487s


Daňový úrad a Colný úrad

Zoznam dlžníkov právnických a fyzických osôb na colnom úrade a daňovom úrade - ak úhrnná výška daňového nedoplatku k 31.12.2013 presiahla u fyzickej osoby 17 000 eur a u právnickej osoby 170 000 eur a nezaniklo právo na ich vymáhanie.

https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zoznamy/zoznam-danovych-dlznikov

Zoznam platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPH

https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zoznamy/detail/_b6188880-e315-47f0-895d-a275008afcf2

Zoznam vymazaných platiteľov DPH podľa §52 ods.8 zákona 563/2009 Z. z.

https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zoznamy/detail/_c7c3ebc0-a880-4289-82b3-a3d100ece6b6

V prípade že si svojho obchodného partnera chcete pozrieť do hĺbky internet poskytuje aj možnosť pozrieť si účtovné závierky jednotlivých obchodných partnerov za predchádzajúce roky.


Register účtovných závierok

http://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/accountingentity/simplesearch

V Registri účtovných závierok sú dostupné účtovné závierky obchodných spoločností, družstiev, štátnych podnikov, subjektov verejnej správy a iných účtovných jednotiek, o ktorých to ustanovujú osobitné predpisy. Účtovné závierky za roky 2009 - 2012 sú len informatívneho charakteru.