• SK
  • CZ
  • DE
  • EN
Blog
Preverte si svojho obchodného partnera na webe
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:

Preverte si svojho obchodného partnera na webe

26.11.2019

Nakoľko sa na Slovensku stále objavuje množstvo firiem neplatiacich svojim dodávateľom odporúčame Vám vždy si pred uzavrením obchodných vzťahov preveriť svocjich partnerov. V súčasnosti existuje na internete niekoľko webových stránok ktoré Vám umožňujú preverenie dôveryhodnosti vášho obchodného partnera.

Register účtovných závierok

V Registri účtovných závierok sú dostupné účtovné závierky obchodných spoločností, družstiev, štátnych podnikov, subjektov verejnej správy a iných účtovných jednotiek, o ktorých to ustanovujú osobitné predpisy. Účtovné závierky za roky 2009 - 2012 sú len informatívneho charakteru.

V prípade že si hospodárenie svojho obchodného partnera chcete pozrieť do hĺbky nájdete tu účtovné závierky jednotlivých obchodných partnerov za predchádzajúce roky.

Jedná sa o oficiálnu štátom prevádzkovanú web stránku, ktorá získava údaje priamo z Daňového úradu a z ktorej si údaje sťahujú ostatné komerčné weby.

http://www.registeruz.sk/


Register úpadcov

Register úpadcov zhŕňa konkurzy, reštrukturalizácie a odlžovacie konania. Jedná sa o oficiálnu štátom prevádzkovanú web stránku, ktorá získava údaje priamo zo súdov.

https://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/home.xhtml


finstat.sk

Asi najprehľadnešia a najkomplexnejšia stránka, ktorá ponúka finančné výkazy firiem ako aj údaj o konkurzoch a dlhoch. Väčšina služieb je však platených, ale pre základné preverenie obchodného partnera postačí aj verzia zadarmo.

Použité údaje pochádzaju zo štátneho webu registeruz.sk a registra úpadcov ako aj s nižšie uvedených databáz dlžníkov zdravotnýh a sociálnych poisťovní. Výhodou je, že viacero údajov nájdete v prehľadnej podobe na 1 mieste.

indexpodnikatela.sk

Ponúka v podobné možnosti ako predchádzajúca stránka a rovnako je väčšina detailnejších prehľadov platených.

Rovnako použité údaje pochádzaju zo štátneho webu registeruz.sk a registra úpadcov ako aj s nižšie uvedených databáz dlžníkov zdravotnýh a sociálnych poisťovní. Výhodou je, že viacero údajov nájdete v prehľadnej podobe na 1 mieste.


dlznik.sk

Ďalšia z najznámejsích stránok kde je zoskupených niekoľko informácií ohľadom dlhov vášho obchodného partnera. Sú tu zoskupené dlhy zo zdravotných poisťovní, sociálnej poisťovne a daňového úradu.


Všeobecná zdravotná poisťovňa

http://www.vszp.sk/platitelia/platenie-poistneho/zoznam-dlznikov.html


Dôvera

http://www.dovera.sk/overenia/dlznici/zoznam-dlznikov


UNION

http://www.union.sk/zoznam-neplaticov-pravnicke-osoby


Sociálna poisťovňa

stránky sociálnej poisťovne umožňujú vyhľadávanie podľa obchodného mena:

http://www.socpoist.sk/zoznam-dlznikov-emw/487s


Daňový úrad a Colný úrad

Zoznam dlžníkov právnických a fyzických osôb na colnom úrade a daňovom úrade - ak úhrnná výška daňového nedoplatku k 31.12.2013 presiahla u fyzickej osoby 17 000 eur a u právnickej osoby 170 000 eur a nezaniklo právo na ich vymáhanie.

https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zoznamy/zoznam-danovych-dlznikov

Zoznam platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPH

https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zoznamy/detail/_b6188880-e315-47f0-895d-a275008afcf2

Zoznam vymazaných platiteľov DPH podľa §52 ods.8 zákona 563/2009 Z. z.

https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zoznamy/detail/_c7c3ebc0-a880-4289-82b3-a3d100ece6b6