• SK
  • CZ
  • DE
  • EN
Blog
Zápisy a zmeny do obchodného registra sa budú podávať už len elektronicky
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:

Zápisy a zmeny do obchodného registra sa budú podávať už len elektronicky

17.5.2018

Vláda v apríli 2018 Schválila návrh opatrení na zlepšenie fungovania obchodného registra. Opatrenia sú zamerané najmä na zväčšenie komfortu služieb a odbremenenie registrových súdov od administratívy.
V prvej etape ktorá by mala nastať do konca roka 2018, by malo dôjsť k tzv. Čisteniu údajov obchodného registra, kde by sa mali aktualizovať údaje z referenčných registrov, opraviť neaktuálne údajov, a pod. Obchodné spoločnosti, ktoré majú napr. stále vedené základné imanie v slovenských korunách, alebo výmaz tzv. mŕtvych spoločnosti.

V tejto prvej etape sa má elektronizovať celá agenda registrácie spoločností t.j. návrhy na založenie spoločností, zmenu a výmaz z obchodného registra sa budú môcť podávať len elektronicky s automatickou kontrolou údajov navrhovaných na zápis a mala by nastať úplná digitalizácia zbierky listín, čo by urýchlilo najmä vyhľadávanie informácií.

V prvej etape ale bude ešte zachovaná aj možnosť podať návrh prostredníctvom sprostredkovateľa alebo cez jednotné kontaktné miesto.

Cieľom rezortu je pripraviť nový informačný systém obchodného registra, ktorý by mal byť dostupný aj v rôznych jazykoch.

Rovnako by malo dôjsť k efektívnejšiemu prepojeniu obchodného registra s referenčnými registrami a inými zdrojovými registrami, ktoré budú zdrojom informácií pre obchodný register. Týka sa to najmä potrebe opakovaným zápisom napr. na živnostenskom registri po získaní ďalšieho živnostenského oprávnenia a jeho potrebné následného zápisu do obchodného registra, alebo podobná situácia nastáva pri zmene mene či priezviska spoločníka a konateľa, adresy bydliska a pod.

V druhej etape, ktorá sa predpokladá na koniec roka 2020 by sa mala presunúť agenda obchodného registra zo súdov na notárov, podobne ako to funguje už v Českej republike.

Ďalej by sa mala optimalizovať sieť registrových súdov, kde podľa návrhu by mal zostať jeden centralizovaný registrový súd, ktorý by sa špecializoval na agendu obchodného registra.

Malo by sa zmeniť aj riešenie platformy na ktorej je obchodný register prevádzkovaný, najmä úprava elektronických formulárov, ako aj umožniť preberanie údajov z informačných systémov verejnej správy (register obyvateľov, a pod.)

Prečo využiť naše služby?

Máme viac ako 4900 referencií

Pozriete si naše referencie a hodnotenia našich zákazníkov

Skúsenosti od roku 2009

Sme rokmi overený partner pre Vaše podnikanie

Výhodné ceny

Ponúkame kvalitné služby za výhodné ceny s množstevnými zľavami
Naše referencie:
Referencie loga
Naši klienti nás hodnotia takto:
Zmeny v spoločnostiach

Pokiaľ dôjde k zmene údajov spoločnosti (napríklad adresy, obchodného mena) Alebo nastane zmena v údajoch osôb, ktoré v spoločnosti vystupujú (konateľia, spoločníci, členovia dozornej rady) je potrebné vykonať zápis zmeny do Obchodného registra a pri niektorých zmenách aj do Živnostenského registra.
Výpis z obchodného registra

Výpis z obchodného registra je listina ktorá preukazuje existenciu spoločnosti. Výpis z obchodného registra obsahuje aktuálne informácie o spoločnosti, o jej Názve, sídle, predmetoch činnosti, spoločníkoch (akcionároch), štatutárnych orgánoch, základnom imaní a pod.
Zaručený Elektronický podpis (ZEP)

Zaručený Elektronický podpis (ZEP) je elektronický podpis v podobe, kde je možné overiť pravosť dokumentov a autentifikáciu podpísaného.