• SK
  • CZ
  • DE
  • EN
Zmeny v s.r.o.
Zmeny v spoločnostiach - s.r.o., a.s., k.s... kdekoľvek na Slovensku za SUPER cenu.
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:

Vykonanie zmeny v s.r.o. - od 139€

Na základe zákonných požiadaviek pre Vás zabezpečíme prípravu dokumentov pre zmenu v spoločnosti a to zápisnicu z valného zhromaždenia resp. rozhodnutie jediného spoločníka, ako aj ďalšie dokumenty potrebné pre ohlásenie zmien.

Ceny sú uvedené vrátane správnych a súdnych poplatkov za zápis zmeny do Obchodného registra a Živnostenského registra.

Objednať Zmenu v s.r.o.

Zápis konečných užívateľov výhod do obchodného registra - od 59€

Pripravíme pre Vašu spoločnosť podklady pre zápis konečných užívateľov výhod do obchodného registra so všetkými zákonnými náležitosťami.

Vykonanie menšej zmeny v s.r.o. - 139€

V rámci tejto ceny pripravíme podklady pre vykonanie jednej zmeny zo zoznamu. Po podpísaní dokumentov oprávnenými osobami zmeny zapíšeme do Obchodného registra a Živnostenského registra a ohlásime na daňovom úrade.

Medzi menšie zmeny patrí:

Vykonanie ostatných zmien v s.r.o. - 199€

V rámci tejto ceny pripravíme podklady pre vykonanie jednej zmeny zo zoznamu. Po podpísaní dokumentov oprávnenými osobami zmeny zapíšeme do Obchodného registra a Živnostenského registra a ohlásime na daňovom úrade. Medzi tieto zmeny patrí:

Vzdanie sa funkcie konateľa - od 50€

Za našu odmenu pripravíme podklady pre vzdanie sa funkcie konateľa so všetkými zákonnými náležitosťami. Ak spoločnosť na žiadosť nebude reagovať zabezpečíme zapis zmeny do Obchodného registra.

Vykonanie niekoľkých zmien súčasne

Ak potrebujete vykonať niekoľko zmien súčasne, môžete výrazne ušetriť.

Pri vykonávaní viacerých zmien je cena stanovená nasledovne:
účtuje sa cena za najdrahšiu z požadovaných zmien (139€, alebo 199€) + 20€ za každú ďalšiu zmenu.
Novinka:

Spoločníkom spoločnosti s.r.o. sa nemôže stať osoba, ktorá má daňový nedoplatok. Každý spoločník musí pri predaji s.r.o. priložiť súhlas správcu dane, ktorý mu vydá Daňový úrad do 3 pracovných dní, bez poplatku. Viac informácií k tejto problematike nájdete na tejto stránke.

Zrušenie Spoločnosti

Chcete ukončiť Vaše podnikanie alebo zrušiť Vašu spoločnosť a nemáte dostatok času a vedomostí aby ste celý proces zrušenia vykonali sami? Obráťte sa na nás.

Nemáte vlastné sídlo pre Vašu spoločnosť?

Namiesto prenájmu kancelárskych priestorov môžu naši klienti využiť len službu Virtuálna kancelária, a to bez potreby platiť niekoľkonásobne vyššie nájomné za kanceláriu. Zriadenie a prevádzkovanie sídla spoločnosti zabezpečíme my v našich priestoroch s možnosťou prenájmu zasadacích miestností.

Kopčianska Vyšehradská Klincová Konventná

Službu prenájom sídla je možné objednať pri založení spoločnosti, predaji ready made spoločnosti, ale aj ako samostatnú službu pre už existujúcu spoločnosť napr. vrámci úsporných opatrení.