• SK
  • CZ
  • DE
  • EN
Blog
Zmeny v zdravotných a sociálnych odvodoch od 1.1.2017
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:

Zmeny v zdravotných a sociálnych odvodoch od 1.1.2017

27.11.2016

S účinnosťou od 1. januára 2017 bola schválená novela zákona o sociálnom poistení ako aj o zdravotnom poistení.

Sociálne poistenie


Dôjde k zvýšeniu maximálneho vymeriavacieho základu z 5-násobku na 7-násobok priemernej mesačnej mzdy spred dvoch rokov.

Maximálny vymeriavací základ vzrastie z 4290 EUR na 6181 EUR.

Ďalej sa zvýši aj vymeriavací základ na výpočet nemocenských dávok (nemocenské, ošetrovné, vyrovnávacia dávka, materské) z 1,5-násobku na 2-násobok priemernej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov.

Od 1.1.2017 budú mať zamestnanci s vyšším príjmom pri dočasnej pracovnej neschopnosti nárok na vyššiu náhradu príjmu od zamestnávateľa ako aj vyššie nemocenské.

Vzrastie maximálny vymeriavací základ na výpočet dávok z 1287 EUR na 1766 EUR.

Zdravotné poistenie


Od 1.1.2017 bolo schválené zrušenie zdravotných odvodov z dividend, ktoré súvisí so zavedením zdaňovania dividend. Táto úprava sa prvýkrát aplikuje na dividendy vyplatené z hospodárskeho výsledku za zdaňovacie obdobie 2017.

V roku 2017 opäť dôjde k zvýšeniu minimálnych mesačných zdravotných preddavkov, ktoré bude najmenej 61,81 EUR Druhou plánovanou zmenou je zrušenie maximálneho vymeriavacieho základu, t.j. zdravotné poistenie by sa malo platiť bez limitu. Táto zmena ešte parlamentom nebola schválená, preto zatiaľ bude platiť maximálny vymeriavací základ pre rok 2017 v sume 4 415 EUR.