• SK
  • CZ
  • DE
  • EN
Blog
Novela Zákonníka práce účinná od 1.7.2014.
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:

Novela Zákonníka práce účinná od 1.7.2014.

17.6.2014

Novelu Zákonníka práce priniesol návrh, ktorým sa mení zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení, ktorý bol schválený národnou radou. Účinnosť novely je od 1.7.2014.
Medzi najvýznamnejšie zmeny patria:
  • Dohody o prácach mimo pracovného pomeru (dohoda o vykonaní práce, o pracovnej činnosti a o brigádníckej práci študentov) je možné uzatvárať najviac na 12 mesiacov.
  • Upravilo sa skončenie dohôd, ktoré boli uzatvorené pred 1.7.2014 na dobu neurčitú.
  • Prechodné ustanovenie upravuje, že dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti a dohoda o brigádnickej práci študentov uzatvorená pred 1. júlom 2014 sa skončí najneskôr 30. júna 2015.
  • Upravuje sa splatnosť odmeny, výplata odmeny ako aj zrážky z odmeny a poradie zrážok pri prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru rovnakým spôsobom, ako je upravená splatnosť mzdy

Odmena za vykonanú prácu pri dohode o brigádnickej práci študenta a dohode o pracovnej činnosti je splatná a musí byť vyplatená najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom sa práca vykonala.

Prečo využiť naše služby?

Máme viac ako 4900 referencií

Pozriete si naše referencie a hodnotenia našich zákazníkov

Skúsenosti od roku 2009

Sme rokmi overený partner pre Vaše podnikanie

Výhodné ceny

Ponúkame kvalitné služby za výhodné ceny s množstevnými zľavami
Naše referencie:
Referencie loga
Naši klienti nás hodnotia takto: