• SK
  • CZ
  • DE
  • EN
Blog
Ako založiť s.r.o. v roku 2021
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:

Ako založiť s.r.o. v roku 2021

3.3.2021

Na Slovensku neustále prebiehajú rôzne novelizácie zákonov ovplyvňujúcich podnikateľské prostredie, a preto sme sa v tomto článku rozhodli venovať sa postupom ako založiť s.r.o. v roku 2021 a taktiež zmenám ktoré nám tento rok prináša.

Zaujíma Vás porovanie živnosti alebo s.r.o.? Pre rýchle porovanie vyskúšajte Kalkulačku - Živnosť alebo s.r.o.?.

Máte záujem o založenie s.r.o. "ALL INCLUSIVE" ?

Ak u Vás súboj s.r.o. proti živnosti vyhralo založenie firmy a rozhodli ste sa pre založenie s.r.o. neváhajte nás kontaktovať a využite našu akciovú cenu.
Či už nám zavoláte, pošlete email alebo sa zastavíte osobne, pomôžeme Vám so založením s.r.o. Zo začiatku vieme všetko riešiť mailovou komunikáciou kde vám odošleme dokument v ktorom vyplníte všetko o vašej budúcej spoločnosti.

Do formuláru zadáte tam údaje o konateľovi, spoločníkovi, predmety činnosti ku ktorým vám zašleme zoznam voľných a viazaných živností z ktorých si vyberiete tie ktoré budete potrebovať.


Výber obchodného mena, sídla a predmetov podnikania

Keď si vyberiete názov Vašej novej firmy, treba si ho preveriť na v obchodnom registri tejto adrese, či firma s rovnakým, alebo podobným menom už neexistuje.

Ďalším krokom je výber sídla spoločnosti. Danú nehnuteľnosť nemusíte vlastniť. Postačí Vám súhlas vlastníka k sídlu. Doteraz súhlas stačilo podpísať, no od 1. októbra 2020 je potrebné, aby bol aj podpis vlastníka alebo vlastníkov nehnuteľnosti na dokumente s označením súhlas vlastníka nehnuteľnosti úradne osvedčený. Ak sa rozhodnete mať sídlo u nás stačí si len vybrať z ponúkaných 6 adries v Bratislave


Predmety podnikania

Predmety podnikania si viete vybrať zo zoznamov ktoré sú v maily ako príloha. Je to aktuálny zoznam voľných, viazaných a remeselných živností Ministerstva vnútra. Za viazané a voľné sa platí poplatok 7,50€ a je potrebné k nim dokladovať požadované vzdelanie alebo prax. A k nim aj súhlas zodpovedného zástupcu, teda človeka ktorý dané vzdelanie má a bude činnosť vykonávať vo Vašej spoločnosti. Tento súhlas je potrebný aj keď sa jedná o osobu či konateľa alebo spoločníka.

Od roku 2021 sa skracuje lehota na preukázanie odbornej praxe z jednoročnej na 6-mesačnú, z dvojročnej na jednoročnú a z trojročnej na dvojročnú. Vypúšťa sa požiadavka preukazovania odbornej spôsobilosti osvedčením o čiastočnej kvalifikácii. 

Taktiež sa ruší povinnosť predkladať údaje, ktoré si živnostenský úrad vie zabezpečiť zo zdrojových registrov. Živnostenský úrad pri ohlásení živnosti nebude požadovať preukazovanie údajov, medzi ktoré budú pravdepodobne najčastejšie patriť: miesto a okres narodenia, meno a priezvisko otca, meno, priezvisko a rodné priezvisko matky.

Zmena nám taktiež prináša zníženie počtu remeselných živností. Ide konkrétne o živnosti Galvanizácia kovov, Smaltovanie, Vyučovanie cudzích jazykov alebo  Prekladateľské a tlmočnícke služby kde od 1. mája 2021 sa tieto činnosti stávajú voľnými živnosťami.


Zmeny v pozastavení živnosti

Ďalšou novinkou v roku 2021 je minimálna a maximálna dĺžka lehoty na  pozastavenie živnosti. Minimálna lehota sa skracuje zo šesť mesiacov na jeden mesiac a maximálna  lehota sa  predlžuje z troch rokov na štyri roky. Pozastavenie živnosti teda  nemôže trvať kratšie ako 1 mesiac a dlhšie ako 4 roky.


Zrušenie oznamovacej povinnosti súvisiacu s prevádzkovým časom

Poslednou novinkou v živnostenskom podnikaní v roku 2021 je že obce viac nie sú oprávnené fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám ukladať oznamovaciu povinnosť alebo inú povinnosť súvisiacu s prevádzkovým časom, ak ustanoveným prevádzkovým časom neporušujú všeobecne záväzné právne predpisy.


Konečný užívatelia výhod

Od roku 2019 musíte vyplniť aj údaje o konečnom užívateľovi výhod. Štandardne ide o osobu, ktorá má vlastní najmenej 25%ný podieľ na spoločnosti alebo poberá príjem najmenej 25% z činnosti spoločnosti. Teda má profit z podnikania spoločnosti.

Táto povinnosť platí od 1.11.2018 pre všetky novozaložené spoločnosti. Staršie spoločnosti musia túto informáciu zapísať na obchodnom registri do konca roku 2019 inak môžu byť sankcionovaná pokutou až do výšky 3310 Eur.

V prípade záujmu o zápis konečných užívateľov výhod do Obchodného registra nás neváhajte kontaktovať a využite našu akciovú cenu.


Založenie s.r.o. u nás

Radi Vás privítame v jednej z našich kancelárií v Bratislave. Poskytujeme osobné konzultácie, no vieme Vám ponúknuť aj pomoc na diaľku. Zašleme Vám dotazník v ktorom je potrebné vyplniť všetky údaje o firme, ako je obchodné meno, sídlo spoločnosti, predmety podnikania, údaje o konateľoch a spoločníkoch. V e-maile budete všetko podrobne vysvetlené. Na základe dotazníku vypracujeme všetky potrebné dokumenty.


Spoločníci nesmú mať dlhy

Keď nám odošlete dotazník, my začneme pripravovať zmluvy a dokumenty. No ešte predtým, si musíme overiť bezdlžnosť spoločníkov budúcej spoločnosti na sociálnej poisťovni a na daňovom úrade. Platí, že spoločníci nesmú mať nedoplatky voči sociálnej poisťovni ani na daniach.

Zoznamy dlžníkov sú dostupné na webových stránkach príslušných inštitúcií. Ak by sa stalo že by ste boli dlžníkom, vyzveme vás aby ste si nedoplatok vyrovnali a následne vieme pokračovať v procese založenia.

Ak nie ste dlžníkom voči sociálnej poisťovni alebo daňovom úrade je potrebné podpísať vyhlásenie že nemáte nedoplatky na daniach ani v sociálnej poisťovni, pri čom je potrebné aby bol podpis na tomto dokumente úradne osvedčený.

Doteraz sa musel žiadať súhlas z Daňového úradu, ktorý posielali aj o 5 dní. Od 1.9.2018 stačí len podpísať vyhlásenie že nemáte nedoplatky na daniach ani v sociálnej poisťovni.


Zahraničné osoby

Pokiaľ bude v spoločnosti figurovať občan inej krajiny tak od neho sa od 1.10.2020 vyžaduje aby do obchodného registra zapísal iný identifikačný údaj - pri českých občanoch je to rodné číslo ale môže to byť číslo pasu, občianskeho, daňové či sociálne číslo.


Konanie v mene spoločnosti

Rovnako od tohto dátumu nie je možné zapísať obmedzenie konania štatutárneho orgánu. Tj. napríklad nemôže byť konanie uvedené tak, že napríklad konajú samostatne do výšky záväzku 5000€ inak konajú spoločne


Overenie dokumentov

Ak bude všetko v poriadku, ďalší krok je na Vás. Dokumenty treba podpísať a overiť u notára. Dá sa to vyriešiť aj poštou ale lepšie je stretnutie u nás v kancelárii nakoľko máme notára priamo v budove a viete to všetko vybaviť behom chvíle.


Založenie zabezpečíme my elektronicky

Po úhrade faktúry už všetko ostatné zabezpečíme my. Založenie Vašej spoločnosti podáme na živnostenský register, kde to štandardne býva 5 pracovných dní a po vydaní živnostenského oprávnenia sa podáva na obchodný register kde je lehota tiež 5 dní a môže sa to predĺžiť podľa vyťaženosti sudcov.

Od 1.10.2020 je možné návrhy na zápis do obchodného registra podávať výlučne elektronicky a podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Po zápise do obchodného registra, ktorý trvá približne dva týždne nám príde originálny výpisu z Obchodného registra. Väčšina súdov posiela výpis už len v elektronickej podobe podpísaný elektronickým podpisom. Následne vám zavoláme a môžte si prevziať celú zložku k Vašej firme.


Registrácia s.r.o. k dani z príjmu

Registráciu na daň z príjmov zabezpečujeme tiež my. DIČ kartičku posiela Daňový úrad na adresu spoločnosti ako doporučená zásielka takže ak máte sídlo u nás, treba nám dodať splnomocnenie na poštu, inak vám príde žltý lístok ktorý si treba vybrať na príslušnej pošte. Ak máte vlastnú adresu, treba mať označenú poštovú schránku s názvom firmy.

Od roku 2018 je zrušená aj daňová licencia, teda minimálna daň. Takže ak ste v strate, alebo Vám výjde malá daň už pri podávaní daňového priznania za minulý rok nebude platiť daňovú licenciu. Táto zmena sa týka aj spoločností ktoré boli zapísané v roku 2018.

Máte záujem o založenie s.r.o. "ALL INCLUSIVE" ?

Ak u Vás súboj s.r.o. proti živnosti vyhralo založenie firmy a rozhodli ste sa pre založenie s.r.o. neváhajte nás kontaktovať a využite našu akciovú cenu.


Prečo využiť naše služby?

Máme viac ako 4900 referencií

Pozriete si naše referencie a hodnotenia našich zákazníkov

Skúsenosti od roku 2009

Sme rokmi overený partner pre Vaše podnikanie

Výhodné ceny

Ponúkame kvalitné služby za výhodné ceny s množstevnými zľavami
Naše referencie:
Referencie loga
Naši klienti nás hodnotia takto:
Obchodné spoločnosti

Obchodná spoločnosť je právnická osoba založená za účelom podnikania. Obchodnú spoločnosť môže založiť jedna alebo viac fyzických alebo právnických osôb.
Kto sídli v Bratislave?

Bratislava je sídlom viacerých medzinárodných inštitúcií, Vlády ako aj Parlamentu ako aj národných kultúrnych ustanovizní, a samozrejme veľkým množstvom spoločností.
Predaj vašej spoločnosti

Jednou z najrýchlejšou možnosťou ako sa "zbaviť" svojej neaktívnej firmy je jej odpredaj.