• SK
  • CZ
  • DE
  • EN
Blog
Zrušenie organizačnej zložky zahraničnej osoby
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:

Zrušenie organizačnej zložky zahraničnej osoby

30.3.2018

Podnikaním zahraničnej osoby na území SR rozumie podnikanie tejto osoby, ak má podnik alebo jeho organizačnú zložku umiestnenú na území Slovenska.
Podľa § 21 ods. 1 Obchodného zákonníka zahraničné osoby môžu podnikať na území Slovenska za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu ako slovenské osoby, pokiaľ zo zákona nevyplýva niečo iné.

Organizačná zložka zahraničného podnikateľa predstavuje formu formálneho zastúpenia zahraničnej spoločnosti na Slovensku. Jedným zo zásadných rozdielov medzi organizačnou zložkou a spol. s r.o. je, že organizačná zložka nemá vlastnú právnu subjektivitu. Podnikateľské aktivity sú preto vykonávané v mene zahraničného podnikateľa. Organizačnú zložku riadi vedúci organizačnej zložky.

Tento rozdiel je zásadný aj pri postupe zrušenia organizačnej zložky zahraničnej osoby.


Výmaz organizačnej zložky zahraničnej osoby z obchodného registra


K návrhu na výmaz podniku (organizačnej zložky podniku) zahraničnej osoby z obchodného registra sa prikladajú:
  • rozhodnutie o zrušení podniku (organizačnej zložky podniku) zahraničnej osoby
  • súhlas správcu dane s výmazom spoločnosti z obchodného registra
  • súhlas Colného úradu s výmazom spoločnosti z obchodného registra
  • súhlas mesta, kde má organizačná zložka sídlo s výmazom spoločnosti z obchodného registra
  • účtovná závierka
  • konečná správa o priebehu likvidácie
  • návrh na rozdelenie likvidačného zostatku

Každý daňový subjekt, ktorý je zapísaný v obchodnom registri, musí s návrhom na výmaz z obchodného registra predložiť registrovému súdu aj súhlas správcu dane. Tento súhlas je daňový subjekt povinný si vyžiadať od správcu dane.


Zrušenie organizačnej zložky zahraničnej osoby "ex offo"


Ak organizačná zložka zahraničnej osoby dlhodobo nevykonáva podnikateľskú činnosť a nemá žiaden majetok a teda ani majetok postačujúci na náhradu výdavkov a odmeny likvidátora za výkon jeho funkcie môže súd organizačnú zložku zrušiť bez likvidácie z úradnej moci teda "ex offo" podľa § 68 ods. 9 Obchodného zákonníka.

V prípade zrušenia organizačnej zložky "ex offo" nie je potrebné na základe § 68 ods. 10 Obchodného zákonníka dokladať súhlas spravcu dane.

Ak sa rozhodnete zrušit organizačnú zložku "ex offo" k podnetu na zrušenie organizačnej zložky je vhodné priložiť aj posledné účtovníctvo, z ktorého vyplýva nemajetnosť organizačnej zložky. Proces výmazu z obchodného registra to urýchli.

Skončenie podnikania organizačnej spoločnosti je potrebné oznámiť príslušnému daˇnovému úradu do 15 dní od výmazu z obchodného registra. Následne daňový úrad môže vykonať daňovú kontrolu aby vedel určiť a vyrubiť dane a daňové nedoplatky na všetkých daniach za celú dobu činnosti daňového subjektu, za ktorú mu plynuli príjmy podliehajúce zdaneniu.

Zrušenie organizačnej zložky zahraničnej osoby

Ak máte záujem o zrušenie organizačnej zložky zahraničnej osoby neváhajte nás kontaktovať.

Prečo využiť naše služby?

Máme viac ako 4900 referencií

Pozriete si naše referencie a hodnotenia našich zákazníkov

Skúsenosti od roku 2009

Sme rokmi overený partner pre Vaše podnikanie

Výhodné ceny

Ponúkame kvalitné služby za výhodné ceny s množstevnými zľavami
Naše referencie:
Referencie loga
Naši klienti nás hodnotia takto:
Organizačná zložka

Podnikaním zahraničnej osoby na území SR rozumie podnikanie tejto osoby, ak má podnik alebo jeho organizačnú zložku umiestnenú na území Slovenska.
Zrušenie spoločnosti

Zrušenie spoločnosti spočíva vo vysporiadaní majetku a záväzkov spoločnosti a výmazu spoločnosti z Obchodného registra. Najčastejšie sa zrušenie vykonáva ako: Likvidácia , Zlúčenie, alebo "ex offo" výmaz.
Komanditná spoločnosť

Jej charakteristickým znakom je existencia dvoch typov spoločníkov (fyzické a právnické osoby ako aj zahraničné osoby) s odlišným právnym postavením: